"Najväčším nepriateľom Cirkvi je nevzdelanosť katolíkov vo viere"  (pápež Pius X.) 

Myšlienky

Sviatosti IX. - Manželstvo - Kurzy prípravy na manželstvo

  SVIATOSTI (9)   Príprava na manželstvo  (Kurzy prípravy na manželstvo)   Rodina je miestom, kde sa mimoriadnym spôsobom zjavuje láska. Je prvou školou ľudských čností a privilegovaným miestom ohlasovania evanjelia. Rodina je základnou bunkou Cirkvi i spoločnosti. Ale jedine rodina budovaná na manželstve chápanom ako...
Čítaj ďalej o Sviatosti IX. - Manželstvo - Kurzy prípravy na manželstvo »

Sviatosti VIII. - Pomazanie chorých

  SVIATOSTI (8)   Sviatosť chorých (Pomazanie chorých)   Na zopakovanie a doplnenie: Eucharistia ako „viatikum“ – pokrm na cestu do večnosti. – YC 247 „V nebezpečenstve smrti ... všetkých veriacich viaže príkaz prijať sväté prijímanie.“ Pri podaní sv. prijímania v takomto prípade kňaz hovorí: „Sám Kristus Pán nech ťa chráni...
Čítaj ďalej o Sviatosti VIII. - Pomazanie chorých »

Sviatosti VII. - Eucharistia ako viatikum

  SVIATOSTI (7)   Eucharistia ako viatikum - pokrm na cestu do večnosti   Na zopakovanie a doplnenie: Eucharistia – prameň a vrchol celého kresťanského života. Prijímať Eucharistiu máme často, stále, denne... a mali by sme sa učiť, aby bolo pre nás samozrejmé túžiť prijímať pri každej omši na ktorej sme prítomní – aby sme...
Čítaj ďalej o Sviatosti VII. - Eucharistia ako viatikum »

Sviatosti VI. - Prinášanie obetných darov

  SVIATOSTI (6)   Prinášanie obetných darov   Na zopakopvanie: Podľa prastarého zvyku pri príležitosti slávenia omše na vlastný úmysel veriaci dávajú kňazovi milodar. To nie je cena omše! Svätá omša sa nedá zaplatiť! Tu ide o milodar (štipendium), ktorý dobrovoľne venujeme kňazovi slúžiacemu omšu.   Svätá omša je obeta...
Čítaj ďalej o Sviatosti VI. - Prinášanie obetných darov »

Sviatosti V. - Omšový milodar

  SVIATOSTI (5)   Omšový milodar   Prežívali sme slávnosť Božieho Tela. Konali sme aj v našej farnosti slávnostný sprievod s Oltárnou sviatosťou. A zamýšľali sme sa nad dôležitosťou sviatosti Eucharistie v našom živote. Sv. Otec pri príležitosti tohto sviatku povedal: "Eucharistia tvorí najcennejší poklad Cirkvi. Eucharistia je ako...
Čítaj ďalej o Sviatosti V. - Omšový milodar »
Ukazujem 1 - 5 z 90 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 18

Články - obsah