Farské oznamy

NEDEĽA KRSTU KRISTA PÁNA 12.1.2020

Nedeľa krstu Krista Pána

12. januára 2020

1.     Domy a byty budem požehnávať dnes od 13.00 h. Na nástenke v predsieni kostola si môžete pozrieť zoznam tých, ktorých navštívim budúcu nedeľu (19.1.2020) Ostatných v ďalšie nedele.

2.     Dnes slávime krst Krista Pána. Touto nedeľou sa končí vianočné obdobie. Ďakujem všetkým, ktorí včera prišli pomôcť spratať betlehem,  vianočnú výzdobu a upratať farský úrad.  Stromčeky môžu v kostole zostať ako výzdoba do Hromníc.

3.     Tí, ktorí máte záujem o katolícku tlač (Katolícke noviny, časopis Žilinská diecéza, Slovo, Milujte sa, Rodina nepoškvrnenej) zapíšte sa na papier, ktorý je vzadu na stolíku pri novinách. Prosím uveďte svoje údaje a o ktorú katolícku tlač máte záujem. Podľa vášho záujmu budeme objednávať počet kusov jednotlivých výtlačkov.

4.     Na budúcu nedeľu (19.1.2020) vysluhujeme sviatosť krstu. Krstná náuka je v piatok po svätej omši.

5.     Z pohrebu p. Karola Kozáčika darovali na potreby farnosti 500 €. Pán Boh zaplať.

6.     utorok bude v Papradne pohreb so svätou omšou o 14.00 h. Večerná svätá omša nebude.

7.     Ďakujem všetkým, ktorý sa počas týždňa zapájali do liturgie. Pán Boh zaplať za výzdobu a upratovanie našich kostolov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 12. do 19. januára 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

12.1.2020

Krst Krista Pána

 

 

  7.40 

  9.00 Brv.

  10.30

 

 

+ Irena (1. výr.)

+ Vendelín a Helena

+ Jozef (1. výr.)

Pondelok

 

 

 

Utorok

 

  14.00

+ Filoména (pohrebná)

Streda

 

 17.00 Brv.

+ Ján

Štvrtok

 

 

 6.30

+ Ján (1. výr.)

Piatok

Sv. Antona, opáta

  17.00

+ Radovan, Milan a Anna

Sobota

 

  6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla a Irenu ( zo 14.1.)

Nedeľa
19.1.2020

Druhá nedeľa v cezročnom období

 7.40

 9.00 Brv.

 10.30 

+ Jozef

Na úmysel ordinára

Za veriacich

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

0
0