Farské oznamy

ŠESTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 21. JÚLA 2019

Šestnásta nedeľa v cezročnom období

21. júla 2019

 1. Dnes popoludní o 14.00 h. budú litánie v kostole.
 2. Bohoslužby počas prázdnin:
   Sv. omše v nedeľu: Papradno 7.40 a Brvnište 9.00 h. 
   Sv. omše v týždni – podľa možnosti (vyhlásené v nedeľu).
   V prípade pohrebu spojeného s omšou sa ruší iná omša.
 3. Sv. omše v tomto týždni budú iba v stredu  v Papradne o 18.30 a v nedeľu ako bývajú: Papradno 7.40 h. a Brvnište 9.00 h.
 4. Na budúcu nedeľu vysluhujeme sv. krstu. Krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov bude v sobotu ráno o 8.00 h. na farskom úrade.
 5. Na budúci víkend  (27.7. a 28.7.2019) sa koná v Lednických Rovniach diecézna púť starých rodičov k sv. Joachimovi a Anne, rodičom Panny Márie. (viď plagát)
 6. V prípade pohrebu ma kontaktuje na tel. čísle 0911 912 332.
 7. Pán Boh zaplať za upratovanie kostola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 21. júla do 28. júla 2019

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

21.7.

Šestnásta nedeľa

v cezročnom období

  7.40

  9.00 Brv.

+ Karol

 

Pondelok

Sv. Márie Magdalény, sviatok

   

 

Utorok

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

  

 

Streda

 

  18:30

 

Štvrtok

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

 

 

 

Piatok

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

 

 

 

Sobota

Sv. Gorazda a spoločníkov                                 

 

 

Nedeľa
28. 7.

 

Sedemnásta nedeľa
v C
ezročnom období

 

 

 

  7:40  

  9:00  Brv

+ Milan (20. výr.) a Františka

 

 V prípade pohrebu so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

 

0
0