Farské oznamy

Dvadsiata štvrtá nedeľa – 17. septembra 2017

 1. Dnes sa koná jesenná zbierka na seminár. „Pán Boh odplať!“

 2. Dnes si pripomíname výročie posviacky farského kostola v Papradne (kostol je z r. 1792 /225 rokov/; posviacka obnoveného kostola bola 15. septembra 1929).

 3. V pondelok a stredu sv. omša nebude.
  V utorok:  14:30 Papradno (pohrebná);  19:00 Brvnište.

 4. Streda, piatok a sobota tohto týždňa sú jesenné kántrové dni.
  Obsah:  poďakovanie za úrodu.

 5. Ak tu máme ešte záujemcov o prípravu na prijatie sviatosti birmovania v r. 2019, majú možnosť sa zapísať dnes po sv. omši v sakristii. (Terajší deviataci a starší, aj dospelí.)

 6. Manželstvo chcú uzavrieť:
  •Ÿ Tibor Zendek, syn Milana a Heleny r. Šamajovej, bývajúci v Papradne,
  a Mária Jánošiková, bývajúca v Púchove.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

17. 9.

Dvadsiata štvrtá  nedeľa
v Cezročnom období

v Papradne:
Výročie posviacky kostola
Slávnosť  (z 15.9.)

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

† František Hariš (1. výr.)

† Ján Fortuník (20. výr.)

† Ignác Lališ, Alžbeta Nogolová

Pondelok

 

––

 

Utorok

Na poďakovanie za úrodu

14:30

19:00 Brv

/pohrebná/

/

Streda

 

Kántrový deň

––

 

Štvrtok

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Sviatok

18:30   

r

Piatok

Na poďakovanie za úrodu

Kántrový deň

18:30   

† Emília Pagáčová (1. výr.)

Sobota

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
Spomienka

Kántrový deň

  7:30

/

Nedeľa
24. 9.

Dvadsiata piata nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

† Pavlína Strašíková (1. výr.), manž. Viliam, syn Jaroslav

† Vendelín Hároník

† Anna a Matúš Kukurdík, dc. Anastázia a manž. Vladimír

 

0
0

Zoskupenie blogov (Oznamy)