Farské oznamy

DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 16. januára 2022

DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

16. januára 2022

  1. Slávime druhú nedeľu v období cez rok.
  2. Požehnávanie domov a bytov bude prebiehať ešte dnes v Brvništi od 13.00 h.   
  3. Ďakujem všetkým, ktorí  sa zúčastnili v sobotu na brigáde vo farskom kostole. Pán Boh zaplať!
  4. Od 18. do 25. januára 2022 je „Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.“ Pamätajme vo svojich modlitbách aj na tento úmysel.
  5. Ďakujem kňazom z Považskej Bystrice za zastupovanie počas mojej neprítomnosti. Pán Boh zaplať!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 16. do 23. januára 2022

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

16.1.2022

Druhá nedeľa v období cez rok

7.30

9.00 Brv.

10.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu

Za veriacich

+ Vendelín, Františka, Mária, František, Milan, Gašpar, Helena a Mária

Pondelok

17.1.2022

     

Utorok

18.1.2022

 

17.30

+ František, Regina, Jaroslav a Alena

Streda

19.1.2022

 

17.30 Brv.

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľudmilu

Štvrtok

20.1.2022

sv. Fabiána a Šebastiána, mučeníkov

6.30

+ Karol (10. výr.)

Piatok

21.1.2022

sv. Agnesy, panny a mučenice

17.30

+ Vendelín, Agnesa, Jozef a Martin

Sobota

22.1.2022

sv. Vincenta, diakona a mučeníka

6.30

+ Daniela (pohr. z 29.12.2021)

Nedeľa
23.1.2022

Tretia nedeľa v období cez rok

Nedeľa Božieho Slova

7.30

9.00 Brv.

10.30

Za veriacich

+ Zdenka (15. výr.) a Zlatica

Za zdravie a Božiu pomoc pre manželov      a deti

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

0
0