Bohoslužby

Poriadok bohoslužieb

 

 

PAPRADNO

Farský kostol
svätého Ondreja

BRVNIŠTE

 Kostol Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho

Nedeľa

 7:40
10:30

9:00

Pondelok

18:30L / 17:00Z

 

Utorok

 

18:30L / 17:00Z

Streda

18:30 / 17:00

 

Štvrtok

6:30

 

Piatok

18:30L / 17:00Z

 

Sobota

6:30

 

L - letný čas;  Z - zimný čas

Prípadné zmeny sú vyhlásené v nedeľných oznamoch.

 

 

Sväté omše inde

 

 • Adorácia:

  • na prvú nedeľu v mesiaci po svätých omšiach

  •  na prvý piatok v mesiaci od 15:00 do 17:00

  • celodenná farská poklona:  v prvú septembrovú nedeľu

 • Vešpery:

  • na prvú nedeľu o 16:00

 • Litánie:

  • v ostatné nedele o 14:00;  na 1. piatok pred svätou omšou

 • Ruženec:

  • večer pred sv. omšou, ráno po sv. omši

 • Spovedanie:

  • ½ hodiny pred sv. omšou v týždni

  • v prvopiatkovom týždni v Brvništi v utorok od 15:00 do 17:00, v Papradne v piatok od 15:00 do 17:00

 • Slávnosť titulu kostola:

  • Papradno – 30. novembra

  • Brvnište – piatok po 2. nedeli po Turícach

 • Výročie posviacky kostola:

  • Papradno – 15. septembra (1792)

  • Brvnište – 9. júna (1996)