« Späť

Vyznanie

Vyznanie

Ježiš, s veľkou vrúcnosťou a túžbou Ťa očakávam vo svojom srdci. Príď so Svojou láskou a milosťou.

Pane Ježišu, príď, prosím, sem ku mne. 
Veľmi túžim po Tebe, po Tvojej spoločnosti. 
Prosím, príď a sadni si ku mne. 
Nič od Teba nechcem tentoraz.
O nič svetské nebudem prosiť. 
Chcem Ti ďakovať. Poďakovať za všetko.
Príď so svojou láskou, nehou,...s Tvojím Duchom Svätým. 
 
Chvála Ti, Pane Ježišu, vďaka za všetko. 
Veľmi Ti ďakujem za všetko, čo mi dávaš, 
čím ma napĺňaš, čo do mojich dní vkladáš. 
Či už radosti alebo starosti. 
Za všetko Ti ďakujem. 
 
Chválim Ťa, Pane Ježišu, za Teba samého.
Chvála Ti za Tvoje dary, ktorými ma napĺňaš.
Chvála Ti za radosť, ktorú do mňa vkladáš.
Chvála Ti za pomoc a vypočuté prosby.
Chvála Ti, že ma miluješ a ochraňuješ.
Chvála Ti, že ma premieňaš.
 
Vieš, Ježiš môj, veľmi Ti chcem patriť, 
veľmi túžim po tom, aby som nebola takou, 
akou som bola doteraz, ale urob ma inou – 
- lepšou, láskavejšou, milšou, pokornejšou,
úctivejšou, ústretovejšou, svätejšou.
 
Pane Ježišu, prosím, urob ma celkom inou.
Prosím.
Urob ma svätou, urob ma smädnou po Tebe, 
po Tvojej láske.
Prosím, dnes ma premeň.
Zmeň ma tak, ako ma Ty chceš mať.
 
A vieš čo, Ježiš môj?
Odovzdávam svoje srdce Tvojej najdrahšej Matke, 
Panne Márii. 
Nech mi ho Ona svojimi láskavými, milujúcimi rukami premení
a obnoví. 
Nech Jej čistota zmyje z môjho srdca všetko nedokonalé,
všetko to špinavé.
 
Panna Mária, Mamička, prosím, obnov vo mne srdce moje.
Nech sa páči Tvojmu Najsvätejšiemu Synovi. Prosím, premeň ma.
Ó, vďaka Mamička, že nečakáš, ale hneď konáš a ja budem ďalej žiť s iným srdcom.
Srdcom plným lásky.
 
A teraz Ježišu, chcem pri Tebe len tak na chvíľku spočinúť. 
Byť len tak blízko Teba. Vnímať tlkot Tvojho Srdca. 
Vnímať, ako sa Tvoje Srdce približuje k môjmu a užívať si tú blízkosť po celom dni.
Tvoje a moje srdce vedľa seba.
Ó, koľká to láska a neha v týchto dvoch srdciach.
Chcem byť ticho a načúvať tomu tlkotu lásky.
 
Ó, Ježiš, pritúľ ma k sebe, nech celkom na Tebe spočiniem.
Amen.
 

 

Ježiš, Láska moja, môj Ježiš !
Ďalej