« Späť

Obranca, či útočník?

Obranca, či útočník?

... o pozvaní posúvať latku vyššie...

Uvedomili ste si niekedy, že ako kresťania nestojíme v defenzivnej, brániacej sa ulohe, ale práve naopak - sme povolaní aktívne rozširovať Božie Kráľovstvo?

Zaujímať nové miesta, rozširovať hranice, preberať autoritu tam, kde ju ešte stále drží ten, komu už dávno do rúk nepatrí. Zväzovať a odmietať to, čo do Kráľovstva nepatrí a uvolňovať a povolávať plnosť toho, čo pre nás vybojoval Ježiš. Aká impozantná úloha!

Naozaj naše životy nie sú o tom, že máme horko-ťažko ubrániť to, čo sme už získali. Nehráme hru "aby som neprehral". Hráme hru "Už som vyhral!" Máme výsadu prinášať a presadzovať do našej reality veci, ktoré vybojoval Kristus.

Nie brániť pravdu, ale ju presadzovať a prinášať aj tam, kde jej niet. Mám pocit, že občas konáme ako obrancovia. Že sa cítime byť tým posledným hlasom, ktorý ešte trvá na pravde. Omyl, priatelia. Sme tým prvým hlasom. A ak prinášame Božie veci, sme hlasom víťazným.

Som presvedčená, že Slovensko veľmi potrebuje ľudí, ktorí nielen pochopia, ale aj uchopia svoju identitu. Sme Jeho vyslancami, sme povolaní prinášať Jeho vládu kamkoľvek ideme. Máme spôsobovať zmenu tým, že sami budeme konať podľa pravidiel platných v Božom kráľovstve.

Premena tohto sveta nebude spočívať na svedectve úst. Premena tohto sveta spočíva v tom, že dovolíme Bohu, aby naše životy zmenil na svedectvo. Každý náš krok má vypovedať o tom, pod Koho vládou žijeme.

Tu sú vážne slová: "Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen." 1 Petrov 4, 11

 

Strasme zo seba mentalitu takmer porazených alebo premáhaných, či utláčaných. Ježiš nám vychodil chodník víťazstva, nemusíme sa brodiť močiarmi. Verím, že ak si kresťania v plnosti uvedomia, že neťahajú za kratší koniec, veľa sa zmení aj v našej krajine. Nevravím, že nenarazíme na odpor, ale konajme vo vedomí, kto stojí na našej strane.

(úvod blogu je inšpirovaný knihou Billa Johnsona - The Supernatural Power Of a Transformed Mind)