« Späť

Pár slov o autorite

Pár slov o autorite

Pre pokorného človeka (ktorý často má obrovskú mieru prirodzenej autority) je iná prirodzená autorita v jeho okolí požehnaním, nie ohrozením.

Prirodzená autorita bude vždy pre autoritu pozičnú ohrozením a nebezpečenstvom. Je totiž obrovský rozdiel mať pozíciu preto, že kráčate v autorite, ktorú vyžaduje, a mať ako jediný zdroj svojej autority pozíciu, ktorú ste (akokoľvek) získali. 

Verím, že tu niekde sa skrýva tajomstvo Biblických veršov o tom, že Boh "pokorných vedie k správnemu konaniu..." Pokorný človek je pre mňa niekto, kto nepotrebuje autoritu vyplývajúcu z pozície, aby vedel, že je prijatý svojím Otcom, milovaný a vzácny, a že je mu zverené niečo veľmi výnimočné a jedinečné; a ak aj takúto autoritu má, použije ju pre dobro všetkých.

Taký človek nepotrebuje mať vždy pravdu, nepotrebuje zosmiešniť nápady, sny a myšlienky iných, aby vynikli tie jeho. Nepotrebuje sa pretekať a porovnávať sa s inými, pretože vie, že to, čo Boh zveril jemu, je jedinečné a nenahraditeľné. Pre pokorného človeka (ktorý často má obrovskú mieru prirodzenej autority) je iná prirodzená autorita v jeho okolí požehnaním, nie ohrozením. Verím, že Boh túži po tom, aby sme ako Jeho deti kráčali v Jeho autorite. Pre mnohých to ale bude znamenať opustiť tú pozičnú, akokoľvek si na nej zakladajú.

Verím, že kultúra úcty je skvelá možnosť, ako sa naučiť spolpracovať v partnerstve, vzájomnom prijatí, rešpekte a pravdivom pohľade na dary, ale aj slabosti bratov. Autorita, pokora a úcta sa od seba nedajú odtrhnúť. Autorita bez nich je diktatúra alebo ešte niečo horšie.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Janka, veľmi dobre bola porovnaná a vysvetlená prirodzená a pozičná autorita, malo by sa to častejšie porovnávať a hodnotiť. Myslím si, že dnešný svet potrebuje hlavne morálne (prirodzené) autority, pre ktoré si vážime viac jeden druhého. V poslednom čísle Katolíckych novín som našla vyjadrenie jedného kandidáta na prezidenta, ktorý má takúto požiadavku na autoritu cirkvi: ...“cirkvi by mali byť morálnymi autoritami, ktoré keď vidia zlé rozhodnutia alebo keď sa páchajú krivdy, tak by myli na to verejne upozorňovať.“
Odoslané 2.3.2014 12:58.
Janka, veľmi dobre vystihnuté! Úplne súhlasím.
Odoslané 29.4.2014 21:19.