« Späť

Keď aj muž môže počať

a tak nemožné sa môže stať možným.

 

Z rozjímania nad dnešným (20.12.) Božím Slovom.

 

Počneš a porodíš (Lk 1.31); Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni (Lk1.35). Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe (Lk1.36).

 

Tieto vety sa vymykajú ľudskému rozumu a jeho logike. A predsa sa stali realitou, pretože za tým stojí Boh, aj keď u každej z nich iným zásahom. Napadá ma otázka odvážna, ba priam nemožná: Môže počať aj muž? Áno! Nie síce tak ako je to prirodzene dané žene, ale môže!

Každá inšpirácia z Božej strany: slovo útechy, skutok, ktorý sa má uskutočniť, vízia pri budovaní Božieho kráľovstva, ..., jednoducho všetko čo prináša Boží život.

 

Otče nech nás zatieni tvoja moc, nech zostúpi na nás tvoj Duch, aby sa v nás počal, rodil a rástol tvoj život.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Jarmila Semanová
Jožko,


raduj sa, lebo Pán je s Tebou !
Odoslané 20.12.2011 7:54.
Keby mužov, ktorí zaťahujú na hlbinu, bolo viac, nebola by núdza o kňazské a rehoľné povolania, o svätých otcov a manželov...
Veľmi sa teším, Jozef a sledujem, že tvoj patrón svätý Jozef ti je obrovským vzorom a mocne oroduje za teba u Pána.
Nemám v reálnom živote okolo seba veľa mužov, ktorí by mali chuť hĺbať nad Božím slovom. Preto ak takého stretnem, hoci vo svete virtuálnom, veľmi sa teším a vzdávam Bohu vďaky. Vzdávam Bohu vďaky za teba, Jozef, za tvoje srdce pozorné na vanutie Ducha svätého, aj za všetkých " jozefov", ktorí si obľúbia kráčanie po úzkej ceste.
Vďaka Ti , Bože.
Odoslané 20.12.2011 10:08.
Ako v dnešnom posvätnom čítaní sv. Ambróz hovorí :

"Ale aj vy ste blahoslavení, vy, čo ste počuli a uverili, lebo každý, kto uverí, počne a porodí Božie Slovo a pochopí jeho účinky...Ak má Kristus podľa tela jednu matku, podľa viery je Kristus plodom všetkých..."
Odoslané 21.12.2011 17:34 ako reakcia na Otília Ferenčíková.
V týchto dňoch si pripomíname ovocie, ktoré Boh počal v živote Márie. Písmo ukazuje celú reťaz obdobných "počatí" mužov a žien: Boh svojim slovom spôsobuje, že sa v nás počne Jeho myšlienka - s našim súhlasom. Nejaký čas ju v nás Pán rozvíja v skrytosti. Vo vhodnom čase a prostredí sa myšlienka zhmotní do konkrétnej vízie diela, do konkrétneho skutku. A toto Bohom počaté dielo by potom malo prechádzať vývojovými fázami od novorodenca cez batoľa, školáka, puberťáka až do dospelosti. Ako každá výchova vyžaduje obetavú starostlivosť v dobrom i zlom - aby dielo dozrelo a prinášalo ovocie. V tomto smere majú muži v porovnaní so ženami veľa čo doháňať.
Treba sa zastaviť, pozrieť späť - do ktorej vývojovej fázy sme "dotiahli" to, čo Boh počal v nás.
Odoslané 26.12.2011 23:44.