« Späť

Žijeme pred tvárou živého Boha

Žijeme pred tvárou živého Boha

Z dnešného Božieho slova a mojej modlitby (23.11.2011), ale niečo čo prekračuje dnešný deň.

 

„Vyvyšoval si sa nad Pána nebies, priniesli ti nádoby jeho domu a pil si z nich víno ty i tvoji veľmoži, tvoje ženy a súložnice. Vychvaľoval si strieborných, zlatých, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov, ktorí nevidia, nepočujú a nevnímajú, ale Boha, v ktorého ruke je tvoj dych a všetky tvoje cesty, si ne oslavoval“. Dan 5. 22-23

Aká to úbohosť kráľa Baltazára a aké to privilégium pre nás žiť pred tvárou živého Boha!!!

Pred milujúcim Bohom v ktorého rukách je náš dych a všetky naše cesty. On je Boh, ktorý vidí každé žmurknutie nášho oka. Počuje každý úder nášho srdca a vníma každú myšlienku a každý záchvev nášho srdca.

 

Buď zvelebený môj Bože v každom mojom nádychu aj výdychu, v každom mojom kroku.

Jozef