« Späť

Malý človek z veľkou túžbou po Ježišovi

Malý človek z veľkou túžbou po Ježišovi

 Ježiš na svojich cestách pochodil po mnohých mestách kde robil zázraky, uzdravenia, sýtil hladných, učil. jeného dňa prechádzal cez mesto  Jericho. Tu sa našiel jeden hriešny obyčajný človek z povolaním :hlavný výberca daní a veľký boháč. Volal sa Zachej. Tak ako každý iný si poctivou prácou, ktorú každý odcudzoval lebo ich oberal o peniaze, zarábal na živobytie. pravdou je, že bol aj veľký boháč, mnohý ho zrejme upodozrievali z toho, že si hrabe aj do vlastného vrecka tak ako to robia v našom štáte mnohý veľký Páni. 

Keď zachej uvidel, že do mesta kde býva zavítal Ježiš mal len jednu jedinú túžbu: vidieť Ježiša. Túžil spoznať toho veľkého človeka čo toľkým ľuďom pomáha a šíri sa o ňom reč z každého kúta sveta. No aj keď bol Zachel bohatý a mal veľa iných vlastností to mu nepomohlo vidieť ježiša lebo  Bol však nízkej postavy a pre veľký zástup, ktorý sa tlačil okolo Ježiša, ho nevidel. Jeho túžba však bola taká veliká, že sa nenechal odradiť a urobil veľkú vec: Predbehol sprievod, vyškriabal sa na morušu a odtiaľ ho pozoroval.

Ježiš už o ňom dávno vedel a keď prišiel na to miesto pozrel sa hore a povedal: Zachej, zostúp rýchlo dolu, lebo dnes chcem byť tvojím hosťom." Tak ako mal zachej túžbu viedieť ježiša ježiša mal túžbu byť hosťom človeka, ktorý po ňom túži.Zachej  teda čo najrýchlejšie zliezol a s radosťou ho viedol do svojho domu. Mal radosť, že jeho túžba je splnená.

  No ľudia zo zástupu sa pohoršovali: Ide na návštevu k jednému z najväčších zdieračov." Nič viac a nič menej Ľudia mu len závideli. Závideli Zachejovi akému privilégiu sa mu dostalo hneď ho obžalovali z jeho hriechov a nepriznali si tie svoje. Nepriznali si to, že oni nemali takú túžbu, vieru ako mal Zachej.

 Tu Zachej zastal a povedal Ježišovi: Pane, polovicu svojho majetku rozdám chudobným, a ak som niekoho okradol, štvornásobne mu to vynahradím." Zachej hneď zaregoval, nenechal sa odradiť. Nielenže mal túžbu vidieť Ježiša , mal chuť sa aj zmeniť byť lepším, napraviť svoje hriechy.

  Ježiš mu povedal: Dnes spása zavítala do tvojho domu. Veď ty si bol jedným zo stratených synov Abraháma. Ježiš ho prijíma z veľkou radosťou a hovorí mu aká bude jeho odmena za Zachejove skutky.

  Nakoniec príbehu poukazuje na to prečo vlastne Ježiš prišiel na túto zem :a ja, Syn človeka, som prišiel hľadať a zachraňovať stratených."

Tak ako Zachej veľmi túžil vidieť ježiša mali by sme aj my túžiť po Ňom On už dávno chce byť hosťom v našom srdci. Ak po ježišovi zatúžime On sa už sám pozve do nášho srdca a my budeme chcieť napraviť svoje hriechy a byť lepším človekom. Ježiš nás po našom obrátení sa prijme z veľkou radosťou a dá nám večnú Spásu. Lebo on prišiel zachraňovať a hľadá stratených.

Buďme ako Zachej a  majme túžbu vidieť Ježiša deň čo deň viac a viac!