« Späť

Ruženec chvál

"Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, a tvoje meno oslavovať naveky." (Ž 86,12)

Chceš si začať budovať svoj osobný, dôverný vzťah s Ježišom, milujúcim, milosrdným a verným Pánom?

Ak po Ňom túžiš, ale nevieš ako začať, pozvi ho najprv do svojho srdca slovami:

"Ježiš Kristus, otváram Ti svoje srdce. Prosím Ťa, vstúp do môjho srdca, chcem Ťa poznať."

Aj keď spočiatku v srdci nebudeš cítiť nič zvláštne, opakuj si stále cez deň jednoduchú modlitbu:

"Chválim Ťa, Ježiš!"

Ak neprestaneš, budeš si čoraz viac uvedomovať, že v modlitbe stojíš intímne pred živým Bohom, svojim Pánom.

Zvláštne pohnutie v srdci budeš cítiť, keď sa budeš modiť Ruženec chvál:

1x "Verím v Boha..."

1x "Otče náš..."

3x "Ježiš Kristus, Boží Syn, zmiluj sa nado mnou hriešnym"

1x "Sláva Otcu..."

5x desiatok:

1x "Otče náš..."

10x "Chválim Ťa, Ježiš, Ty si môj Spasiteľ a Pán."

1x "Sláva Otcu..."

Slová: "Chválim Ťa" môžeš meniť na: "Klaniam sa Ti", "Ďakujem Ti", "Oslavujem Ťa", "Milujem Ťa".

 

Môžeš si prečítať o tom moje svedectvo tu:  https://blog.postoj.sk/42698/ruzenec-chval