Profil farnosti

farnosť Poprad
108 zaregistrovaných užívateľov
4 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
ThDr. Anton Oparty, PhD.
Kapláni:
Kontaktné informácie

Wall - najnovšie