Profil farnosti

Návrat na úplnu stránku

farnosť Poprad

farnosť Poprad
98 zaregistrovaných užívateľov
4 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
ThDr. Anton Oparty, PhD.
Kapláni:
Správca stránok
Admin Farnosť Poprad
Webové sídla
E-mailové adresy
Adresa
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad
Hviezdoslavova 348/33
Poprad
5801.0
Telefón
Pevna linka: 0527880361
Komentáre
Autogenerovane, doplnene

Služby

  • Maloobchod