Patrik Lenčéš

Záľuby:
filozofia, teológia, bicykel, Dominika