Profil farnosti

farnosť Močenok
11 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Jozef Černák
Kapláni:
Kontaktné informácie