Profil farnosti

farnosť Močenok
10 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Jozef Černák
Kapláni:
Kontaktné informácie