Blog

« Späť

Čo sú odpustky?

Tento príspevok má byť skôr otázkou, otvorením diskusie. Som v období, keď akosi neviem uchopiť, čo vlastne nám to tá Cirkev ponúka. Vo štvrtok bude sviatok Božieho Tela. A pri tej príležitosti je možné získať "plnomocné odpustky". Tak som sa zamyslela, čo to vlastne ideme získať?


Pomerne nedávno som si utvorila dosť konkrétnu predstavu, o čo asi pôjde "v očistci". Katechizmus hovorí niečo takéto: Ježiš nás vykúpil, Boh nám odpúšťa naše hriechy a večný trest. Ale ešte ostávajú časné tresty.

Neviem, či práve slovo "trest" je našťastnejšie. Predstavujem si to tak, že Boh ma miluje a chce moje trvalé šťastie. A vtedy, keď ho uvidím z tváre do tváre, uvidím zároveň aj svoj život a všetko, čím som sa mu v živote vzďalovala. Všetky tie príležitosti a talenty, ktoré som premrhala. A samozrejme mi to bude ľúto. (podobne, ako mi je teraz ľúto, ak som napr. nejako ublížila svojmu manželovi, alebo dieťaťu...) Je to niečo, čo už nebudem môcť zmeniť, ale budem vedieť, že v tých chvíľach som nebola zjednotená s Ním, že som neurobila to, čo som mala / mohla z lásky a pre Lásku. A to je ten oheň, ktorý ma musí očistiť, aby som si Jeho prítomnosť mohla užívať naplno.

A teraz - stačí aby som šla na spoveď, na prijímanie a pomodlila sa jednu modlitbu (v určitý deň) a všetko to bude zmazané? To naozaj všetky tie hodiny a dni, ktoré som premárnila - už si na ne nikto nespomenie (ani ja)? Skoro mi to pripomína, ako nám protestanti alebo aj neveriaci vyčítajú: "vy katolíci to máte jednoduché, vyspovedáte sa a môžete hrešiť ďalej".

A tuším som si práve odpovedala.

Tak ako na spomínanú vetu vždy reagujem: "Pri spovedi predsa ide o to, aby sme vyznali hriechy a odmietli ich. Nechceme viac hrešiť, chceme žiť s Pánom. To predsa nejde, aby sme potom "spokojne hrešili ďalej"!"

A podobná myšlienka platí určite aj pri odpustkoch. Predsa dôležitou podmienkou ich získania je "vylúčiť pripútanosť k hriechu, aj všednému". Takže všetko to, čo by ma "na onom svete" malo trápiť odmietnem už tu a teraz. Vylúčiť pripútanosť... Takže už nie len moje odlúčenie od Boha, ale aj následky mojich chýb budú pre zásluhy nášho najdrahšieho Spasiteľa zmyté.

 

A môžem sa zase s radosťou pustiť do života s Ním. :)

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
huráááááááááááá
Odoslané 6.6.2012 9:38.
No, a som zasa doma a o chvíľu sa tu objavia opäť tie napomínajúce hlasy, čo všetko musíme robiť, aby sme sa vyhli očistcu, ako si hromadiť odpustky.Dala som sa pokrstiť dospelá, hoci mladá a nik ma neupozornil- pozor, ani dobrá sv.spoveď nie je všetko, ešte musíš stráviť čas v očistci....to nie je len tak, prísť do neba.....
Ako však tie odpustky získať, keď Písmo píše: "sedemkrát za deň zhreší spravodlivý", a myslím, že aj kanonizovaní svetci nejaký ten všedný hriech spáchali.
Tak radšej na to nemyslieť.....
Odoslané 6.6.2012 12:45.
Vo vyznaní viery - Verím v Boha - sa vyznávam aj, že verím v Svätú Cirkev katolícku, preto plne využívam to, čo nám Sv. Cirkev sprostredkúva ku spáse našej duše.
V KKC :
1478 ODPUSTKY sa získavajú prostredníctvom Cirkvi,(981) ktorá na základe moci zväzovať a rozväzovať, ktorú jej udelil Kristus, zakročuje v prospech kresťana a otvára mu poklad zásluh Ježiša Krista a svätých, aby dostal od Otca milosrdenstiev odpustenie časných trestov, ktoré si zasluhuje za svoje hriechy. Cirkev tým chce kresťanovi nielen prísť na pomoc, ale ho chce aj povzbudiť, aby konal skutky nábožnosti, pokánia a lásky.

Aj v našej Bazilike môžete získať plnomocné odpustky vlastne vždy, keď ku nám prídete ako pútnici a za obvyklých podmienok:

http://www.rajeckalesna.org/index.php/bazilika

Naši starí rodičia hovorili, že pre plnomocné odpustky sa oplatí zodrať aj tri páry topánok, tak prečo nevyužiť poklady našej viery?
Odoslané 6.6.2012 20:58.