« Späť

Naozaj (ne)mám čas?!

Zamyslel som sa neraz nad touto frázou. A neraz som hľadal kľúč k jej pochopeniu. Fráza, ktorá sa snaží ospravedlniť len dva nedostatky: slabú vôľu a zlú, či nedostatočnú motiváciu. Možno budete oponovať, že slabý a nedostatočný je temer totožný pojem, ale s istotou poviem, že nie je. I len malé významové zafarbenie týchto dvoch slov dokáže od základu zmeniť ich význam.

Aký je teda rozdiel medzi nedostatočným a slabým? A prečo vôľa nemôže byť nedostatočná? A prečo motivácia nie je nikdy slabá? Pokúsim sa to vysvetliť následovne. Predstavme si vzťah dvoch ľudí. Vôľa v tomto vzťahu je tým najpodstatnejším putom. Nedostatočné puto nemôže nikdy vzniknúť, t. j. ani takýto vzťah dvoch ľudí. Ale zo zdravého puta sa môže stať slabé. Ak je toto puto slabé, pretrhne sa, ľudia sa odcudzia, rozídu. Motivácia je však ako bezpečnostný pás na autosedačke dieťaťa. Pás na autosedačke nemôže byť slabý, ale môže byť zlý, t. j. nedostatočný a preto neplní svoju funkciu. Ak nebude plniť svoju funkciu, zabije nevinného človeka.

A toto rozdelenie je ich najprirodzenejšou pozíciou. Vôľa - puto, motivácia - bezpečnostný pás.

Povedzme, že sa chceme naučiť dva alebo tri svetové jazyky, aby sme si mohli napríklad nájsť lepšie platenú prácu, alebo odísť do zahraničia žiť, spoznávať nové kultúry, atď. Vôľa v tomto prípade nám jasne preukáže možnosti a rezervy, ktoré máme napríklad aj v ťažkozískateľnom čase. Motiváciou bude už samotná konkrétna zmena znamenajúca cestu vpred.

Pamatajme však, že ak príde kríza a rozplynie sa motivácia, vôľa nájde iné riešenie. Ak však stratíme vôľu a motivácia bude oslabená, celá snaha narazí na dno.

Silnou stránkou vôle je "železný zvyk" - posilňovanie, schopnosť samej seba obnovovať sa a sila rozhodnutia. Silu rozhodnutia poznajú azda najlepšie manželia, keď každý deň sa rozhodujú za toho svojho partnera/ku, i napriek jeho/jej nedostatkom. I vďaka tomuto rozhodnutiu puto pretrváva. Schopnosť obnovovania vôle úzko súvisí s posilňovaním vôle. A toto zas poznajú najlepšie matky, či rodičia všeobecne, keď v noci vstanú a idú k svojmu malému plačúcemu dieťaťu prebaliť ho, tíšiť, dať mu najesť, čím sa puto posilňuje a prehĺbuje. K posilneniu vôle majú zas najbližšie vrcholní športovci, hudobníci, atď. Ak má mať vôľa na náš život nejaký pozitivný vplyv, musíme ju posilňovať. Stačí malé každodenné pravidlo na začiatok.

SIlnou stránkou motivácie je zas schopnosť posúvať hranice, konať najefektívnejšie, sústrediť sa na jednu konkrétnu vec/problém, kým ho nevyriešíme. No jej najsilnejšou stránkou je kooperácia.

Kde je poriadok, tam vôľa preukáže svoju silu a motivácia najlepší výkon.

V našom príklade nám výhovorky zavelia, že nemáme dostatok času, ak aj nejaký máme, lebo sme dlho v práci, lebo sa musíme starať o deti, o rodinu, lebo musíme to alebo ono ešte vybaviť, urobiť.

Pamätajme, že začiatky sú vždy ťažké.

Spočiatku prídu najmä krízy atakujúce motiváciu, tak aby sme nepodali žiaden výkon, a pokiaľ je to možné, znenávideli novú činnosť/schopnosť, ktorú sa snažíme si osvojiť. Preto si nenaložíme veľa na začiatok, dbáme skôr na jej pravidelnosť.

Jedna japonská múdrosť hovorí o tom, že ak sa naučíme na niečo myslieť pravidelne 1 minútu denne, po čase sa nám ani 30 minút práce na zveľaďovaní novej schopnosti nebude zdať priveľa a budeme sa navyše na túto činnosť tešiť.

Po čase prídu krízy atakujúce vôľu. Kým na začiatku na pomoc oslabenej motivácii prichádza pravidelnosť zvyku - vôľa, neskôr dychberúcej vôli pomáha nestagnovať a nájsť spôsoby ako posunúť hranice a nový kyslík do pľúc motivácia.

Po zrelej úvahe tak musím v konečnom rade dodať, že vždy sa dá nájsť riešenie. Otázkou je v akej kondícií je tvoja myseľ, a čo si ochotný/á obetovať nato, aby si prekročil/a svoje hranice.

Ďalej