« Späť

VIanočný čas

VIanočný čas

Pozerám sa do prázdna,
ako strácame svoj smer.
Chcem veriť, že sa z nás vytratia
nenávisť a hnev.

Chcem veriť a dúfať snáď,
že ten vianočný svet
raz nahradí všetky pozlátka
a utíši náš smäd.

Chcem veriť a dúfať snáď
že budeme si dobro priať,
že v prostote detí svet zakričí:
Maranna tha, príď!

A nieže len v detských snoch
sa narodí môj mocný Boh.
Ale v Jeho kráse, v úžase a vo viere
nájde každý z nás svoj mier.

Chcem veriť a dúfať tiež
keď teraz rútime sa tmou,
že narodí sa Spasiteľ
do sŕdc, do ich domovov.

Chcem veriť, že isto raz...