« Späť

WORSHIP: Zväzujú nás reťaze

WORSHIP: Zväzujú nás reťaze

Už niekoľko dní sa zamýšľam nad tým, čo Boh urobil v mojom živote tým, že som prijal jeho spásu, úprimne poviem čakal som veľké znamenia, opak bol pravdou. Nestalo sa zdanlivo nič, práve naopak, zistil som niečo úplne iné, odhalili sa veci, ktoré ma zväzovali a skutočne pôsobili ako dobre zatiahnuté reťaze, pripojené k okovám okolo mňa.

Myslím, že je nutné pochopiť, že v živote každého z nás je minimálne jedna vec, ktorá nás zväzuje a je to hriech, no je tu ešte niekoľko, tie berieme ako súčasť života a mnohokrát si hovoríme -toto je môj kríž, musím si ho niesť. Keď počujem slovné spojenie „niesť svoj kríž“, neviem či sa mám smiať, alebo plakať, je to totiž jedna z najväčších lží akú sa podarilo zlu dotlačiť kresťanom do životov!

Nie, jednoducho nie! Ježiš nechce od nás aby sme si niesli nejaký „kríž“ ani nám nič neodpláca za čo by nám kríž poslal, to čo mi berieme ako kríž sú len následky našich skutkov, ale nie následky, ktoré nám zoslal Boh ale, ktoré sme si spôsobili sami. Toto je veľmi ťažké pochopiť, je to MILOSŤ, Boh sa nám neodpláca za hriech, pretože jeho syn Ježiš už odniesol ten Kríž, dokončil to a teda u Neho je to 10000000 percent OK!

To čo mnoho z nás pokladá za pozemský kríž, sú teda len dôsledky hriechov, ktoré sme vyvolali sami, sú to zviazania, reťaze, jednoducho niečo, čo nám zasahuje do života.

Ako z toho vonku?

Pokračovanie článku nájdete na WORSHIP.SK

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Jasné, zrozumiteľné, myslím si, že väčšina pochopí. Vďaka.
Odoslané 22.5.2013 15:38.
Tak mne to nedochádza, môžete mi to vysvetliť? emoticon

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 8, 34)

Aby článok dával zmysel, bolo by dobré objasniť, o akom kríži hovorí Pán Ježiš a prečo je to o niečom inom, ako sa hovorí v článku.
Odoslané 22.5.2013 16:03.
Boh nám neposiela kríž. Ak máme problémy, ťažkostí, kríže, je to len následok našich hriechov. Často je to neprijatie samých seba, neprijatie iných ľudí, detí, súrodencov, naša chamtivosť, nespokojnosť,závisť, nedostatok lásky .... Napr. ako majú rodičia prijať svoju dcéru, ktorá ostane slobodnou matkou? Ako kríž? Majú ju dokonca vyhodiť z domu aj s dieťatkom?
Odoslané 22.5.2013 19:17.
Jeden zaujímavý výklad týchto veršov je, že máme nasledovať Ježiša a ísť za ním tým, že prinesieme svoj kríž k vode krstu, v ňom zomrieme spolu s Kristom a vstaneme s víťaznou korunou Božích detí... žijeme v Kráľovstve, v ktorom sa už naplno prejavuje víťazstvo Ježišovho kríža.

Tiež považujem za problém, ak ľudia všetko zlé, čo sa im deje, zhodnotia ako Božiu vôľu (v zmysle, že ak by to Boh nechcel, asi by sa to nedialo). Je mnoho vecí, proti ktorým máme bojovať vierou, modlitbou, zmenou, nielen vo svojom živote, ale aj v životoch iných. Máme rúcať diablove pevnosti, vynášať jeho skutky na svetlo a mariť ich - jednoducho, máme prinášať zmenu do oblastí, v ktorých ešte nebolo prehlásené Božie víťazstvo. A to nejde, kým sa nenaučíme rozlišovať, čo pochádza od Pána a čo od neho nepochádza. Pretože inak veľmi ľahko budeme nosiť na pleciach kríže, ktoré na nás naloží nepriateľ, nech už sa pod nimi skrýva čokoľvek (strachy, úzkosti, hriechy, choroby, zloba ľudí, chudoba, a mnohé iné) a budeme sa hrbiť pod nákladom, ktorý nám Ježiš už jedenkrát sňal z pliec, vzal to na seba a vyniesol to na kríž... a to je strata času, ignorovanie Jeho diela a spôsob života, v ktorom sa premenená realita, ktorú priniesol Ježiš vôbec neprejavuje.
Odoslané 22.5.2013 20:12 ako reakcia na Peter Rusyniak.
Všetko zlo a kríž pochádza od ludí,ten kto má dobrých ludí okolo seba nevie čo je kríž.Dôležité je mať ludské požehnanie.
Odoslané 22.5.2013 21:20.
Mam silne pokusenie dat na net (nahravky davam na gloria.tv) jednu prednasku o neseni kriza.. emoticon len este nemam dovolenie od autora.. Mnohym by trochu svitlo.. co to znamenaa emoticon
Odoslané 22.5.2013 21:44.
Teším saemoticon prosím daj nám to, otec Štefan!
Odoslané 23.5.2013 9:05 ako reakcia na Štefan Hrbček.
Niečo tu chýba. Bez kríža niet spásy... a čo povieš na zlo, ktoré si človek nespôsobil sám? - choroby, nešťastia, náhla smrť človeka, ako to tornádo pred pár dňami, čo zmietlo zo sveta celé mestečko, myslíme si skutočne, že to bolo od ľudí? Alebo pre ich viny? Nie, nebolo. Boli to ľudia, ako my, deti... Dimenzia kríža je dimenza spásy. Zostane s nami do konca čias, Boh nás vykupuje a očisťuje do konca čias, kríž je jeho znamením, ktoré uvidíme, keď znova príde k nám posledný raz... Od narodenia nás poznačil znamením kríža, žehnáme sa deň, čo deň znakom kríža, odpustenie dostávame v srdci v znamení kríža, kríž je znamenie spásy... Podľa znamenia kríža spoznáme, že je to Pán. Kríž ukazuje na hĺbku a šírku, výšku a hĺbku toho, čo patrí Pánovi... On je Pán, jemu patrí svet i čo je v ňom. jemu patríme my. nás vykúpil na kríži nie od kríža. Boli sme tam...On na kríži a my u neho pri kríži. Vtedy, teraz, každý deň... prosím a vzývam Pána, aby sme nikdy nezapreli jeho obetu!
Odoslané 23.5.2013 9:15.
ešte jedno: jeden teológ a muž oddaný Bohu hovoril o kresťanoch v Číne - nevedela som... zomierajú denne, mučení, trýznení a žijú vo väzeniach, celé rodiny, lebo sa priznali - lebo vyznali vieru... celé rodiny, každý deň k nim pribúdajú noví... Ten, čo to robí je človek ovládaný zlom. O.K. to je jedna strana zla. A oni? Tí kresťania? Boli zlí? Ich okovy? Nie. Oni vyznávajú Krista ukrižovaného životom. Nie slovami. Svet o nich nevie. sú ukrytí v podzemí...dnes...v dobe satelitov...nenájditeľní. Boh je s nimi! Vyznávajú kríž spásy, s krížom a s Bibliou v rukách až po smrť. Ich chvály sú hodné pred Pánom.
Odoslané 23.5.2013 9:27.