Marcelína Marcelína

Ak nepoznáš prostriedok pomoci , nepouzívaj prostriedok ublízenia.
Záľuby:
JER : 31,3 Odvekou láskou som Ta miloval , preto som si Ta milosrdne pritiahol k sebe.