Blogy

« Späť

Priateľ

Priateľ

Každý z nás má priateľa, priateľku. Priateľstvo je vzácny dar. Alebo nie je?

Ak ti iní idú na nervy - si vo formácii... smiley

Ak nemáš priateľov, mal by si sa zamyslieť wink

Ak nie si priateľom, ešte ním môžeš byťwink

Každý z nás má priateľov, ktorí mu idú na nervy. Ak žiadnych takých nemáš, možno si ním tywink

Potrebujeme priateľov. Buďme dobrými a vernými priateľmi iným.

heart

Ďakujem za skutočných priateľov.

Ďakujem za ľudí, ktorí rozumejú, povzbudia, pomôžu, potešia, ktorí vedia odpustiť, ktorí sa so mnou putujú na cestách  môjho hľadania, ďakujem za ľudí, ktorí sú darom pre iných...

Ďakujem aj za tých, ktorí svojou kritikou pomôžu k zamysleniu sa, k prehodnoteniu hodnôt a k rastu vo viere.

heart

Ďakujem za dar priateľstva,

ďakujem za priateľstvo s Ježišom a jeho nasledovníkmi,

ďakujem za priateľstvo mnohých hľadajúcich, ktorí sú pre mňa vzácnym  vzorom,

ďakujem za skutočné priateľstvá.

Ď A K U J E M!