Blogy

« Späť

Boh je úžasný!

Boh je úžasný!

Moje srdce je plné radosti a vďaky. Boh je úžasný!

Chcem si spomenúť na Pánove diela a chcem rozhlasovať, čo som videl. Sirach 42, 15;

Na rozkaz Pána vznikli všetky jeho diela. Žiarivé slnko sa rozhliada po vesmíre, každé dielo je plné slávy Pánovej. Či neustanovil svätých na to, aby zvestovali jeho obdivuhodné diela? A či ich neustanovil všemohúci Pán, aby pevne stáli na jeho slávu? Priepasť mora a ľudské srdce rovnako skúma a svojou mysľou postihuje ich výmysly. Lebo Pánovi je známa každá vedomosť, svojim pohľadom pozoruje znak vekov, oznamuje, čo pominulo, ako aj to, čo prichádza, odhaľuje stopy, čo vedú k veciam ukrytým. Jeho pozornosti neunikne jediná myšlienka, nijaká reč sa nemôže pred ním skryť.

Skvele usporiadal veľké diela svojej múdrosti on, ktorý bol pred vekmi a bude naveky. Nič mu nebolo pridané, nič sa mu nemôže odňať, nepotrebuje, aby mu niekto radil.

Aké prevzácne sú všetky jeho diela, hoci je iba iskierka, čo môžeme vidieť. Všetko to žije a trvá naveky;a nech by šlo o akúkoľvek potrebu, všetko poslúcha. Všetko je usporiadané dvojmo: jedno je iné ako druhé, a nič neutvoril tak, aby bolo nedostatočné.

Dobro pevne zaistil každému tvoru, ktože sa vie nasýtiť pohľadom na jeho slávu?       Sirach 42, 16-26;

 

Mohli by sme mnoho hovoriť (písať), no chybuje nám slovo, koniec všetkých rečí nech je:

ON je vo všetkom prítomný.   Sirach 43, 29;

Keď ho treba oslavovať, na čo sa zmôžeme? Lebo On Všemohúci je väčší nad svoje diela. Pocit hrôzy budí Pán, lebo veľmi veľký je, a jeho moc je obdivuhodná. Oslavujte Pána, koľko len vládzete, On je ešte väčší, lebo obdivuhodná je jeho velebnosť. Dobrorečte Pánovi a zvelebujte ho podľa svojej schopnosti, je väčší nad všetku chválu. Pri jeho zvelebovaní vynaložte všetku svoju silu, aby to nebolo nedostatočné, ani tak ho nemôžete vystihnúť. A kto ho môže zvelebovať takého, aký je od počiatku? Mnohé veci, väčšie od toho, čo poznáme sú skryté, lebo iba málo vidíme z jeho diel! Všetko však urobil Pán a udelil múdrosť tým, ktorí si počínali nábožne.                           Sirach 43, 30-37;

Náuku múdroosti a dobrej výchovy  spísal do tejto knihy Jezus, syn Sirachov z Jeruzalema, ktorému akoby zo srdca vyvierala múdrosť.

Blahoslavený, kto sa zapodieva touto vzácnou vecou, kto si to berie k srdcu, stane sa múdrym.

Kto si tak bude počínať, bude schopný na všetko, lebo mu bude svetlo od Boha svietiť na stopy.    Sirach 50, 29-31;

 

heart

Chváliť ťa chcem, Pane môj kráľ, zvelebovať ťa chcem, Bože môj spasiteľ.

Chválu chcem vzdávať tvojmu menu, lebo si mi bol pomocníkom a ochrancom. Sirach 51, 1-2;

heart

Pane, rozpomenul som sa na tvoje milosrdenstvo, na to všetko, čo si pôsobil od večnosti.

Lebo ty, Pane, ochraňuješ všetkých, ktorí sa spoliehajú na teba... Sirach 51, 12;

Ďakujem a chválim môjho Boha!

heartMK

Obrázok článku: Ann Voskamp,

text obrázka: Teraz sú navždy vianoce, lebo Kristus je vždy s nami!

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Krásne. Ani som nevedela, že kniha Sirachovcova je mojou obľúbenou. Teraz to už viem. ;-)
Odoslané 8.1.2013 9:05.
Je nádherná a plná nádejeemoticon
Odoslané 29.1.2013 21:55 ako reakcia na Eva Baranovičová.