Blogy

« Späť

Žiť Slovo

Žiť Slovo

Mnohí z nás počúvajú, čítajú denne Slovo Božie.

Mení mocné Slovo Božie náš život?

Ak nie, je hodné zamyslenia, prečo tomu tak je.

+

Apoštoli chodili s Pánom, počúvali ho, nasledovali ho, premýšľali nad tým, čo hovoril, čo učil. Zanechali polia, rodiny, otcov, ženy preto, aby ho nasledovali. Neboli to prázdne gestá, Bolo to skutočné nasledovanie. Apoštoli mali problémy ako my, ba ešte väčšie, lebo oni žili s Ježišom! Ako často nerozumeli, čo Ježiš hovorí. Tri roky sa aktívne zúčastňovali na živote s Pánom. Deň a noc, na všetkych cestách. Predsa mnohé nerozumeli. Ešte krátko pred smrťou Ježiša sa preli o prvenstvo pri stole, nevydržali na modlitbách... Bolo mnohé, čo ich delilo od pôsobenia Slova Božieho v nich.

My máme podobné ťažkosti. Počúvame Slovo, zhromažďujeme sa na modlitbách a predsa nerozumieme, nevieme prijať do života Slovo, aby ho menil. Aj my máme značný problém! My  žijeme tiež so živým Ježišom! Je živý v Slove, v Ducu svätom, ktorý pôsobí v nás a je živý, prítomný v slávení liturgie!

Zastavme sa pri čítaní Slova, volajme k Duchu svätému. prosme ho, nech nám dá porozumieť.

 

Prosme Ducha svätého, aby nám dal rozumieť Slovo, ktoré počúvame a čítame. Prosme ho, aby nás viedol konkrétne, v osobnom i v spoločnom a spoločenskom živote. Prosme ho, aby dal mocnieť nášmu "vnútornému človeku" ako to nazývali apoštoli a aby Slovom života a jeho mocou menil náš život.

Amen. Aleluja!

+

Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? Jn5,1-12;

+

 

Prvý Jánov list   –   1Jn 5,1–12
 

1Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. 2Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. 3Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania.

jeho prikázania nie sú ťažké. 4Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet.

tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.

+

Hľadajme úprimne a nájdeme. Klopme na bránu vlastného srdca, v ktorom je Boh a otvorí nám. Pýtajme si a bude nám dané. Miera plná, natlačená!

Duch svätý, Darca darov nespočítateľných, daruj nám dary poznania a chápavosti, dar svetla pre náš rozum, ktorý toho až mnoho vie, aby Slovo Božie bolo účinné v našom živote, aby pôsobilo svojou mocou, aby sme si volili to, čo zmení náš život podľa Tvojej vôle. Živý a mocný Boh, osláv seba v mojom živote a v životoch tvojho ľudu, tvojej Cirkvi! Duch svätý príď! Amen.

heart

http://dkc.kbs.sk/?in=1Jn5,%201-12