Blogy

« Späť

Byť Eucharistiou

Byť Eucharistiou

Život Eucharistie

Eucharistie nepatří jen do kostela

2.6.2010, Vojtěch Kodet

Eucharistie rozhodně nepatří jen do kostela: celý náš život má být eucharistií. Učíme se ji slavit každý okamžik svého života, všude tam, kam nás Pán postavil. A slavení, které se děje uprostřed všednodennosti, je stejně důležité jako to v kostele: je jeho ovocem, jeho prodloužením.
Člověku by nic neprospělo být denně na mši svaté nebo i na dvou mších, kdyby se proto nepodobal více Kristu, kdyby nerostl v lásce. Byl by jen polykačem hostií! Jak to říkal Jan Zlatoústý: „Tys pil krev Páně, a nerozpoznáváš svého bratra…“

Kolik křesťanů bylo za totality ve vězení! Léta nebyli na mši svaté, ale jejich život byl možná více eucharistií než život nás venku, kteří jsme v kostele byli denně. Slavit eucharistii znamená žít „skrze Něho, s Ním a v Něm“ pro druhé.

***

Zpracováno podle knihy Vojtěch Kodeta: Učednictví, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

***

Další texty k tématu eucharistie naleznete zde
 
+
Vojtěch Kodet patrí k mojim obľúbeným autorom kázní a prednášok, plných Ducha svätého. Je človekom, kňazom, rehoľníkom súčasnej doby, pozná problematiku súčasného života, je pre mňa príkladom autentického života, plného svedectva a radostného hlásania Slova v dnešnom svete. Nech ho žehná Pán - ďakujem za toho Božieho človeka!
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Z textu ma zaujali tieto myšlienky:
„Kolik křesťanů bylo za totality ve vězení! Léta nebyli na mši svaté, ale jejich život byl možná více eucharistií než život nás venku, kteří jsme v kostele byli denně. Slavit eucharistii znamená žít „skrze Něho, s Ním a v Něm“ pro druhé.“
Odoslané 21.7.2013 17:23.
Kvalita osobného slávenia je dôležitá. Inak by sa aj najsvätejšie slávenie Eucharistie mohlo stať iba zvykom..., akciou, tomu však neverím, že by tak bolo... Boh vždy koná, ak máme účasť na slávení Eucharistie, nikdy nie je zbytočná ani bez úžitku. Obrátenie alebo zmena života nechajú niekedy (často) na seba čakať...lebo nerozumieme... alebo nemáme vieru. Príde však, viera aj obrátenie, ak to len trocha chceme, lebo On nám ju dá. Som o tom presvedčená. Viem to. A príde aj ovocie...
Odoslané 21.7.2013 23:53.