Blogy

« Späť

Chváľme Boha!!!!

Chváľme Boha!!!!

Chváľme Boha, chváľme Ježiša a a Ducha svätého zo všetkých síl! Chvály Boha musia prevýšiť uctievanie hriechu a chvály hlavného nepriateľa sa...ana! Jedine Bohu patrí česť, úcta a chvála! Aká nesmierna je naivita človeka!

Včera som surfovala na stránkach UPecéčka... je to stránka študentov Univerzitného pastoračného centra a zablúdila som na diskusné fórum študentov - sú to kresťania. Až som stratila dych! Pár osôbok si tam chatovalo o hudbe a o sa.....toch, o ich koncertoch a diskutovali o tom, že na tom nič nie je!!!! Vôbec nechápu, o čo ide! Veď "navonok" je to "obyčajný ROCK a iné smery v hudbe. Čo ma vyhodilo z pokoja, bolo, že otvorene vyhlasujú mená temných síl a podobné "nezmysly"... a tie koncerty sú tak populárne u mnohých mladých, že to propagujú ako "neškodnú" hudbu!!! Na katolíckej stránke... Katolícka mládež chodí na koncerty nepriateľa!

Na google som naklikala názov jednej z uznávaných hudobných skupín, a stálo tam, že je to "hudobný smer"... nebolo tam ani ani slovo o textoch a o vzývaní satana! Videla som len krátku ukážku...viac mi nebolo treba... A mladík písal v chate (čete), že to "nič nie je", že to Bohu isto nemôže vadiť a podobné. Že aj Boh je rock... A ešte si tam vložil slová Písma, že čo vychádza zo srdca, znečisťuje človeka, nie čo do človeka vchádza... No žasla som z tej prevrátenosti a slepoty. Tých skupín je veľmi veľa, ich mená nenaznačujú NIČ, čo by mohlo vyzerať ako s...é,  a ich koncerty navštevujú hlavne mladí ľudia... jeden koncert má aj 30 000 mladých "vyznavačov"!, a konajú sa v mnohých krajinách, dokonca majú zastúpenie aj na Slovensku!!! Okrem toho počúvajú túto "hudbu" s textami o sat...ovi všade a stále...

Počula som o satanistoch, myslela som si, že je to nejaká nie veľká skupina ľudí, skôr zopár jednotlivcov... Nemyslela by som nikdy, že ich môžu byť celé zástupy ľudí, mladých... a k tomu katolíkov... nemám slov.

Toľko k vykúpenému kresťanovi, toľko o človekovi, za ktorého zomrel Pán...Nie, ešte boj nie je vyhratý! Pokým čo len jeden z bratov hynie na ťažkú neveru či lepšie povedané na prevrátenosť myslenia, kým hynie človek pre osobný hriech a hriechy iných, hynie Telo Kristovo!!! Veď všetci sme údy tohto Tela, a Pán trpel a zomrel za všetkých! Pán trpí dnes na tomto Tele!!! Jeden - nie jeden kňaz povedal, že každé spôsobené zlo alebo bezprávie treba dať "zadosťučinenie". To dnes ľudia nechápu, ani mnohí katolíci nie. Mnohí si myslia, že to dnes už neplatí. Lenže skutočnosť je iná. Práve dnes sa odohráva definitívny boj dobra a zla! Dobro šíri dobro. Zlo šíri zlo. Myslím, že každý z nás vidí, čo sa deje okolo nás... Dobro je akoby neviditeľné a zlo, kde sa pozrieš... Nie iba choroby tela, duše, vojny, násilie, zničené vzťahy ľudí, rozlúčené manželstvá, zabíjanie nenarodených, trpiace deti, drogy, sú toľké formy utrpenia... A je tu reálny - skutočný, krutý boj dobra a zla. Sú tu bojovníci Kristovi,  tí, čo skutočne žijú Bohu a blížnym, sú iní ľudia, ktorí sú v zovretí nepriateľa a možno bez toho, aby rozumeli, čo robia, dávajú sa s nepriateľom do boja proti Bohu!!!

Počula som prednášku, kde zakladateľ kresťanskej iniciatívy v Augsburgu (Nemecko) hovoril o tom, čo je dnes najdôležitejšie... Menoval pomoc biednym - áno, aj. Potom prácu na obnove Cirkvi - áno, aj. Prácu pre Pána...Vymenoval ešte zopár dobrých vecí. Najdôležitejšou nazval jednu vec. Boli to chvály a oslava Boha... Chvály 24 hodín denne 7 dní v týždni. On vtedy hovoril presne o tomto - že dnes mnohí ľudia vzývajú iného "boha" - mamon, materializmus, peniaze, prácu do úmoru, pozeranie nezmyslov v TV, kult tela, a nakoniec spomenul oslavu satana!!! Vtedy som nevedela o tom, čo som čítala včera!

BOJ DOBRA

Johannes Hartl hovoril v prednáške o tom, ako je Boh dnes urážaný a znevažovaný ako nikdy predtým, Boh je urážaný toľkými ľuďmi... dokonca ľuďmi veriacimi v Boha! ...kým nepriateľ Boha je oslavovaný...!!! Hovoril o rozhodnutí, neprestať chváliť Boha... 24 hodín denne, 7 dní v týždni... Bola som na ich koncerte chvál, ktorý bol asi podobný, ako tie na Slovensku a ďakovala som Bohu za túto iniciatívu - mladých, hlavne no nie len mladých... veľmi veľa mladých, ktorí vzdávajú chvály a vďaky Najvyššiemu!

Tieto iniciatívy na neprestajnú oslavu Boha sa šíria aj v iných krajinách, aj v Amerike, Nemecku, aj na Slovensku. Vďaka Bohu!

Denne sa konajú mnohé sväté omše... štvrtkové a nedeľné adorácie k Eucharistickému Kristovi... Zástupy kresťanov - dospelých, mladých a detí sa modlí, odprosuje Boha za urážky a zlobu stratených ľudí a vyprosujú pre svet odpustenie... Taizé, Medjugorje sú niektorými z nich... Sú skupiny prosebníkov, ako sú uvádzaní v Písme za čias proroka Jeremiáša... ktorí deň a noc konajú modlitebné spoločenstvá na chvály Boha...na odprosovanie a zadosťučinenie za urážky Boha človekom! Ešte sú rehoľné spoločenstvá, sú kňazi, ktorí vedú svoj ľud, sú laici, muži a ženy, i deti, ktorí s úprimnou Láskou adorujú Pána a prosia za ľudí, za svet, za Cirkev, za obnovu v Duchu svätom.

Modlitby chvál aj modlitby odprosovania a zadosťučinenia za urážky a neúctu k Bohu majú veľkú moc. Môžu byť pre ne uzdravené a obnovené mnohé choré údy Kristovho Tela... Modlitby a chvály môžu obnoviť Cirkev i svet. Ešte je čas! Je najvyšší čas!

MODLI SA a UVIDÍŠ ZÁZRAKY!

Milosrdenstvo Ježišovo, odpusť a zmiluj sa nad nami i nad celým svetom! Ježišu najdrahší, vysloboď človeka, vysloboď nás dnes znova od hriechu! Iba Bohu patrí chvála a sláva dnes a naveky!

Modlime sa!!! Chváľme nášho Boha! Každý akou formou modlitby vie! Chváľme Boha bez prestania!

Prosím a túžim po tom, aby mnohí mladí, aby mnohí ľudia šírili chvály Bohu, aby zlo stratilo moc... Aby sme neprestali adorovať pred Pánom v Eucharistii, neprestali s modlitbou ruženca, kým nebude obnovený každý človek, kým nebude obnovený  Boží svet, kým nepríde Pán do sŕdc všetkých ľudí, kým nebude obnovená Cirkev - Nevesta pánova a kým nebude patriť Bohu celý svet ! Príď Pane Ježišu! Príď Božie kráľovstvo do každého srdca človeka a na celý svet! Amen!

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Amen,súhlasím do bodky.Takéto hodnotné blogy su velmi vzácne.Bože večný odprosujem ťa za vsetky urážky,ktoré okusuješ od ľudí,za ktorých si sa obetoval.
Odoslané 28.9.2012 0:32.
Ďakujem Nicole! Myslím, že máme dostatočný dôvod k modlitbám.
Odoslané 29.9.2012 17:23 ako reakcia na Nicole Kavuláková.
Pripájam sa aj ja k Nicolke, milá Majka a ďakujem Ti za Tvoje otvorené oči a otvorené srdce, ktorým nás tak veľmi obohacuješ...
Modlitba chvál je veľmi potrebná, prejavujme ju Bohu deň čo deň, presne tak, ako Ty píšeš...24 hodín denne!
Odoslané 29.9.2012 19:06.