Blogy

« Späť

Ďakujem za prebudenie

Ďakujem za prebudenie

Ďakujem Bohu a ľuďom, rodinám a deťom, otcom biskupom a kňazom a vôbec všetkým zúčastneným za uskutočnenie aj za pokojný priebeh pochodu za život. Bola to mimoriadna akcia, ktorá sa zapíše do dejín, podobne ako "sviečková manifestácia". Je mocným vyjadrením zmýšľania ľudí, ktorí si uvedomujú, že základné hodnoty nesmú byť napádané a ničené.

Zároveň si uvedomujem, že to nie je všetko.

Je čas vstať z apatie, a aktívnou činnosťou prispeť k zachovaniu a zveľadeniu hodnôt...

Je čas podniknúť konkrétne kroky ku zmene. V osobnom živote aj živote v spoločenskom. Ako hovoria skúsení psychológovia, nejde to hneď, okamžite. Ide to krok za krokom. Tak začína každá cesta - vykročením vpred.

Rok 2013 je mimoriadnym rokom. Pápež Benedikt XVI. vyhlásil ROK VIERY 2013. Pápež Benedikt XVI. odchádza, prichádza pápež František I., získava dôveru nie len kresťanov. Udalosti rôzneho charakteru prebehli na Slovensku aj vo svete. Niektoré sa nás dotkli viac, iné menej osobne. Je vidno, že sa hýbe svet.

Otvárame oči, aby sme videli a uši, aby sme počuli, čo Pán hovorí, aby sme podľa toho konali.

+

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Teší ma, že sa to "prebudenie" dotklo mladých ľudí, že môžeme žiť v radostnej nádeji zachovania pozitívnych hodnôt života, viery, lásky, nádeje v súdržnosti zmysluplnej, prirodzenej rodiny. Nech Božie milosti napĺňajú všetkých, ktorí cítia zodpovednosť za jej udržanie.
Odoslané 30.9.2013 18:46.