Blogy

« Späť

K diskusii o rodine a manželstve

K diskusii o rodine a manželstve

ktorá prebehla pred niekoľkmi dňami.

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku usporiadal diskusiu na tému: "Čo je to manželstvo?". Je manželstvo výhradne zväzkom muža a ženy, alebo by sme za manželstvo mali považovať aj zväzky osôb rovnakého pohlavia?

Diskusia bola jednostranne zameraná na uvoľnenie definovať alebo interpretovať rodinu a manželstvo podľa LBGT ideológie, z falošného ohľadu na minimálnu skupinu inak sexuálne orientovaných ľudí a neznámu skupinu ich sympatizantov, ktorí v tej možnosti inej interpretácie nevidia nič zlé a  potenciálne sa môžu vyvinúť na "voličov", ktorých títo politici získajú (majú za cieľ získať) svojimi argumentami v diskusiách i vo voľbách.

1. Cieľom diskusie je prezentovať experiment, zmeniť niečo, čo nie je možné meniť, pre politický účel. nejde v žiadnom prípade o dobro pre jednostlivcov, ani pre spoločnosť.

- naša úloha: dokázať to... argumentovať tak, aby to vyrazilo dych.

2. Súčasná spoločnosť má úplne iné problémy, ako "manželstvá" LGBT, alebo ich "rodinné" zväzky., ktorým chýba základný zmysel pre plodenie života, a nie sú trvalé a ani nemienia byť, tým neplnia ani právo ochrany detí, o ktoré sa chcú starať.

3. Človek má problém identity..., zmyslu života... Sloboda mravov, voľnosť vzťahov a materializmus, zábava a extrémne veci ako náplň a cieľ života, strata citu pre život, strata zmyslu pre vzťahy, konzumné zameranie existencie dnešnej doby obrali človeka  o plnosť života, o radosť zo života, o radosť zo vzťahov, o radosť z detí...o slobodu, o pravdu, o Boha.

Ide o to, uvedomiť si, či necháme manipulovať jednotlivcov, skupiny politikov nemenný manželský zväzok a rodinu pre politické ciele vlády súčasnej spoločnosti, ktoré žiaľ nesledujú dobro jedincov ani spoločnosti, ale presadzujú svoju moc pre liberálne orientované  ideológie, podporujúce rast materializmu, ktoré v konečnom dôsledku hľadia na cieľ, zvýšiť kapitál a moc jedincov...

Rodina a manželstvo nepodliehajú vývinu. Ľudia áno. Zmena myslenia moderných ľudí - mala vážne dôsledky... boli a sú to rozvody, "ľahká" morálka zväzkov navoľno (bez sobáša), slobodné matky (sú slobodné od čoho?) Prinieslo nám to "slobodu"... stratili sme schopnosť žiť vo vzťahoch, tolerujeme smrťvzťahov,  miliónov počatých detí, opustené deti, nemanželské deti (deti bez rodičov) ruinu rodín a sviatosti manželstva. Toto sú naše pojmy, s ktorými máme pracovať.

Ako presvedčiť seba, a aj súčasných ľudí o tom, že to bola veľká chyba, prijať tieto "moderné prostriedky"... ktoré nám umožňuje dokonca  zákon... a ako môžeme dnes čeliť  tlaku médií, politikov a spoločnosti ľudí , ktorí stratili vieru v čokoľvek, ako čeliť politike smrti nie len manželstva a rodiny, ale  človeka a jeho slobody?

Pozrime do svojho vnútra. Nájdime odpovede.

Nedovoľme ďalšie "experimenty" na živote človeka, na základoch života a spoločnosti, nedovoľme experimenty so zmýšľaním ľudí.

+

Diskusie tohoto štýlu sú vopred odsúdené na prehru. Politici sú platení, aby hájili záujmy moci, nie ľudu. My nemáme argumenty, nevieme definovať rodinu, manželstvo tak, aby to obstálo pred Bohom a pred svetom.

Experiment politikov,  tlak a úvahy o "zrovnoprávnení" identity človeka, manželstva aj rodiny pre LBGT?  N  I  E !!!!!

Je to výzva, aby si každý z nás osobne prehodnotil, čím je pre mňa život človeka, čím je pre mňa moja osobná identita, čím sú pre mňa vzťahy, manželstvo, čím je pre mňa rodina. A ako môžu tieto základné dobrá budovať zdravú spoločnosť.

Nie až tak z pohľadu filozofie, skôr z pohľadu dejín človeka, manželstva a rodiny, z pohľadu na človeka, ako muža, ženy a pohľadom na chyby "moderných ideológií", ktoré sme draho zaplatili.... Nemusíme sypať definície ale môžeme sa o ne pokúsiť. Cieľom nie je meniť nemeniteľné, špekulovať o rovnosti tam, kde jednoducho nie je, ide skôr o to, vidieť, kde je pravda a robiť všetko pre to, pravdu hájiť a uchrániť.

+

Boh dal človeku rozum, vieru a moc, aby spravoval zem.

Boh nedal človeku moc ani rozum, aby manipuloval ( jeho )zákony pre svoje ciele, aby robil experimenty s pravdou.

Z dejín vieme mnohé. Máme príklady, máme osobnosti.  Sme osobnosti.

Nech nám Boh dá svetlo a rozum, aby sme ubránili život človeka, identitu človeka, ako muža a ženy, aby sme uchránili rodinu a dar manžestva!

+

Máme sa  miešať do politiky - povedal nám pápež František- môžeme to robiť ako on? veď už teraz získal mnohých... môžeme účinne konať proti každému klamstvu a rafinovaným plánom a útokom  kohokoľvek, ak sa neriadi pravdou.

Ježiš žil v spoločenskom zriadení, ktoré malo svoje vady. Hovoril: "Dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu čo je Božie", aby apoštolom ukázal, ako majú konať. Neskôr s museli aj búriť a museli okúsiť väzenie..., lebo nezradili pravdu. Milujme, študujme a žime Slovo, a Boh zmení náš život, nájdeme odpovede a budeme vedieť konať, ako On.

Príď Duch svätý, obnov nás, upevni našu vieru a osvieť rozum...

Verím, že Boh všetko urobí, verím, že nám dá vedieť, čo môžeme urobiť my.

Viem, že zvíťazí život.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Dnešný človek v hriechu (žijúci bez Boha) tápe už aj v základných otázkach. Alebo inak vyjadrené: chce byť sám sebe Bohom, ale je len bohom. Určovať si, čo je dobré a čo zlé. To je Hriech - opakuje Hriech Adama.
Odoslané 20.9.2013 21:25.
Samozrejme áno, Štefan, to je základný problém, veď preto prišli a rozvody a rôzne iné javy vo vzťahoch a všetko, čo ich sprevádza... je tu Boh a je tu milosť odpúšťania aj pre nás. Koľko by sme zmenili už tým, že by sme odpúšťali našim "nepriateľom", oponentom a tým, čo nám dnes škodia, a žehnali im... A ak by sme naučili iných, čo je odpúšťanie...Mnohí dnes žijú v neodpustení... majú rany a sú ďalej zraňovaní, lebo sami nevedia odpúšťať...Svätí tak obracali celé zástupy. Vo väzení, sa obrátili mnohí zo strážnikov... vieme to o mnohých ľuďoch, ktorí dosť nenápadnými prostriedkami, neskôr aj inými, dosiahli veľké veci...
Odoslané 23.9.2013 19:44 ako reakcia na Stefan Patrik Kovac.
Jednou z odpovedí na otázky je: Nad všetkým je Ježiš. Ak obviažeme človeku ranu na tele, zvolávajme na neho požehnanie Boha. Ak "obviažeme" človeku ranu na duši, robme tak tiež. Požehnávajme ľudí okolo seba, požehnávajme tých, s ktorými sa stretáme, s ktorými pracujeme, tých, ktorí dnes pracujú vo vláde a v politických organizáciách. Ak obhajujeme právo pre rodiny, pre život, zvolávajme požehnanie Boha na politikov, na zodpovedných za zákony, za tých, ktorí rozhodujú o budúcnosti ľudstva. Zvolávajme požehnanie na mladých, na deti, na rodiny, na tých, ktorí ešte nepodľahli novým ideológiám, ktoré nie sú v súlade so životom. A za oponentov prosme tiež. Boh je Pán a On môže všetko. Môže zmeniť svet, môže zmeniť zmýšľanie mnohých.
Odoslané 23.9.2013 19:38.