Blogy

« Späť

Ľahko

Ľahko

Ako ľahko sa vmieša do života

hriech...

Zrazu, ani nevidíme ako, niečo strácame.

Hriech je neprateľ.

Hriech je nepriateľ človeka, vzťahov, rodín, spoločenstiev, sveta okolo nás.

Hriech je nebezpečný.

Hriech škodí, zabíja.

Ako rýchlo začne vyhlasovať dobro za zlo, ako nebadane vyhlási zlo za dobro.

Poznanie je dar od Pána.

Pán nás nechá poznať, čo nie je dobré, aby nás mohol obnoviť, očistiť a aby sme sa stále znova mohli obrátiť k nemu.

Pozerajme na Pána, stále znova.

Nechajme sa Ním vyviesť z hriechu, my patríme Pánovi, sme jeho. On nás vykúpil, dal za nás život. Spasil nás svojou krvou. On prosí za nás u Otca každý deň, pri každej sv. omši, bez prestania.

Hľaďme na Ježiša, na Eucharistiu, pohliadnime na hriech v osobnom živote, aby sme ho dali Bohu, aby nás oslobodil...robíme to na začiatku každej svätej omše... Chceme patriť Ježišovi, chceme sa orientovať podľa Neho, stále znova. On je ten, ktopremáha všetko zlo, všetok hriech. Stačí pohľad, úprimný a skutočne celým srdcom.

Oslavujeme spásu, je s nami Duch Pána, robí nás čistými, dáva nám svoje poznanie, aby sme ho nestratili.

Svätá omša  je najvyššia obeta lásky a zmierenia. Pán zmieruje Otca za naše pády, my ideme k Pánovi, aby náss obnovil, aby nás napĺňal sebou, oživuje tu našu lásku a vieru, nádej, dáva nám seba, aby sme my jemu dali seba.

V sviatosti zmierenia dávame Pánovi všetko, čo nám hriech zašpinil, čo nám nepriateľ ukradol, aby nás odvázal od Pána, aby nás obnovil, posvätil a očistil. Chválim Teba, Pane za dar tejto sviatosti! Ďakujem za kňazov, ktorý ju vysluhujú, ďakujem!

+

Ďakujem Bohu za jeho spásu, za poznanie, za obrátenie, ďakujem za úžasné dary!

Ďakujem za dar svätej omše, za dar eucharistie, za dar očistenia, za dar obrátenia!

Chválim ťa a oslavujem môjho Pána, ktorý na každej svätej omši ukazuje platnosť toho, čo mi prisľúbil. Amen!

+

Pane daj mi poznať, či som v tvojej Pravde, aby som sa neodvrátil od Teba!

Pane, nech ma vždy vedie tvoj svätý Duch!

Pane, teba prosím, nech sú moje dary čisté pred tebou, od každého hriechu, od nepriateľstva, nelásky, a iných nerestí.

Tvoje dary sú láska, priateľstvo, pomoc inému, obeta z lásky a s láskou, radosť a ochota ísť s tebou!

Ďakujem za tvoju lásku, za tvoje dary!

Amen!

+

Zdroj: kázeň pátra Helda dnes - chvála Pánovi!

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ako ľahko sa vmieša do nášho života hriech a ako ťažko sa ho často zbavujeme.
Odoslané 23.5.2013 9:04.
Prvý krok je ťažký, vzápätí prichádza milosť a radosť a sme v stave vyznať Bohu...prichádza ďalšia milosť, mnohé milosti a radosť z odpustenia... Stačí uveriť, že je tak...zvyk je ťažké odhodiť, je možné spoznať pravý obraz Boha a seba v tom, čo nám "vysvetlili" ľudia, a ktorému sme uverili..., je možné poznať a uveriť skutočný obraz Boha aj seba(Boh - Láska a milované dieťa Boha),je možné nahrádzať zabehané obrazy a spôsoby a lož pravdou, ona nás oslobodzuje a vedie k poznaniu a zrazu to chceme a zrazu to nebude ťažké... A ešte viac dobrého - postupne nás zbližuje s porozumením pre Božie veci, ako to Ježiš nazýva v Písme, a krásne je to, že každému z nás dáva Boh toľko času, toľko možností, aby každý "stihol" dôjsť do cieľa:-) na osobnej ceste svätosti.
Odoslané 24.5.2013 7:37.