Blogy

« Späť

Nepozerajme preč od problémov!

Nepozerajme preč od problémov!

Televízor, médiá, tlač... Spoločenstvo, ľud.

Nepozerám, nesledujem, nemám prehľad... Nemám ani poňatia, čo robí nepriateľ... Nie zrovna múdry postoj. Nesledujem televízne vysielania, mám doma manžela, ktorý sleduje... Je dospelý, múdry, no aj tak nie je uchránený od útokov "nepriateľa" v akejkoľvek podobe a nesieme spolu náš život pred Kristom aj pred svetom. Ani vo sne by ma nenapadlo, "nestarať sa"o to, či nesleduje nejaké odpady alebo či sa nezapozeral do niečoho zvrhlého! Napokon aj on usmerňuje mňa, ktorá denne čítam Písmo, chodím v Duchu sv. a žijem zo sviatostí... Dnes aj manželky a mamy bojujú (alebo nevedia?!), čo robia ich polovičky alebo deti, ak ich "nikto nevidí", nie sme doma, nie sme v dosahu atď.? Nie iba na TV! Máme "iba" mobil... s internetom... a na ňom sa na školách týrajú deti.... posielajú videá o niekom, koho nechcú mať za priateľa a škodia na cti....Dúfam, že sa dívame, "čo robí brat, sestra", sme totiž "strážcami", či to chceme alebo nie, je tak. Verím, že nám nie je jedno, čo sa vysiela a čo sledujú tí, aj nevriaci, o ktorých sa nikto nestará... Bolo by to veľmi nemúdre a nezodpovedné... nevidieť. Či nám Ježiš nehovorí BDEJTE?

Riaditeľ jednej školy nemôže "zneprístupniť" mobily na vyučovaní svojej školy v mene "slobody" detí a ich rodičov... alebo neodvoliť dievčatám na zš, aby chodili na vyučovanie "neeticky oblečené (odhalené časti tela), lebo je to módne vo svete.... (Rakúsko)... Rakúski politici sa po víťazstve transvestitu na Eurokonteste trhajú o " dôkaz tolerancie" aby sa práve ich kraj stal hostiteľom v nasledujúcom Eurokonteste.... Ani jediný z nich nevyjadril nič iné ako pochvaly a gratulácie bez konca... Rakúsky prezident ako prvý... Víťaz Eurokoncertu je známy pod titulom "ona s bradou", meno vyjadruje, že "všetko je jedno"- pohlavie, rod, atď. A svojim víťazstvom ukázal celý svet, že je tak.... Dostal titul KRÁĽOVNÁ EURÓPY! Dnes je na stránkach všetkých denníkov... v reklamách a na platformách... Predstavitelia sveta to nazývajú prelomom v dejinách ľudstva...  a vraj v mene Európy! Čiže aj mňa!?! Nás?! Nikdy nebudem súhlasiť s takou Európou!!! Kde je live bal kultűrou a zhromaždenie "inak zmýšľajúcich", ktorí ich zmýšľanie nanucujú celej spoločnosti!

*

Ak neviete, lebo nesledujete (ani ja nesledujem) TV, poviem vám. Na Eurokoncerte dostal víťaznú cenu transvestit... V mene tolerancie... Mainstreaming konkrétne pred očami sveta. Že čo je na tom? Je to iba dôkaz toho, že nevidíme okolo seba, čo robia bratia...  Nikto nekomentoval... okrem pár rozčùlených neveriacich, ktorí to videli.... a jeden ruský politik, ktorý ako jediný bez servítky pred ústami skomentoval tento zjav! Povedal, že toto je KONIEC EURÓPY!!! A my? Nie, nie je treba rozčúlené komenty niekde na blogoch, je treba VIDIEŤ je treba odvahy a rozumu a činov! Máme tu Mainstream ku ktorému sa z vypočítavosti a z hlúposti pridávajú mnohí... Je tu a nemusíme pozerať TV, skoro pocítime, že sme uprostred toho, čo sme nechceli... Sme spoločenstvo, sme spoločnosť! Máme príklad odvahy a zdravého rozumu, aj keď tí ľudia nederú zrovna lavice v kostoloch. Nebuďme nevidiaci! Prvý raz v živote sa hanbím za pritakávačov a politikov krajiny, v ktorej platím dane... Je mi zle z toho, čo vidím a počúvam...v čom žijem... mám ťažkú myseľ... a silno cítim, že je zle... Viem a verím, že nás Boh neopúšťa, len aj On nástojčivo čaká na skutky... aj na moje. Nemám postavenie v spoločnosti, nie som nikde vedúcou osobnosťou - aj tak musím niečo urobiþ

Boh dal zem aj cudzincom - píše v Ezechielovi.... Neviem, koho tu Boh mal na mysli. Azda tých, čo ešte neuverili? Neviem. Zdá sa, že je čas... byť vidiacim, a konať. Niečo konkrętne... Neviem ešte, čo to bude, Boh mi napovie.

Bdejme, aby sme sa "zrazu"(?) neocitli rovno pred nepriateľom. Šírenie zla je neprítomnosť dobra... alebo tých, čo jeho šíreniu nevenujú pozornosť. Nežijeme na ostrove blažených! Žijeme vo svete, ktorý nám dal Boh do správcovstva!

Robme niečo!!! Ak neurobíme nič, tak sme tiež urobili - dali sme svoj hlas "tolerancii", ktorá ňou nie je!

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Nie som z toho víťazstva tiež nadšená, ale musíme sa znášať.
Odoslané 12.5.2014 14:58.
Ďakujem Ti, Maruška, za tento blog!
Dnes je dovolené všetko, v mene tolerancie. Ľuďom už nič nepríde divné. Tlieskajú všetkému, čo im kto predostrie...Niekde som čítala vyjadrenie o tomto spevákovi, speváčke?, ktorý sa vyjadril, že nie rod a pohlavie je dôležité, ale človek. Nuž, čo si bude písať do kolónky: pohlavie: ? Človek?
Hľa, kam môže dôjsť ľudská pýcha. Stavajú sa nad Boha. Lebo Boh stvorí muža ako muža, ženu ako ženu, ale oni si povedia, nie ja nebudem mužom, ja Ti, Bože, ukážem, čím chcem byť. Moje "ja" je dôležitejšie, ako Tvoj Boží plán so mnou!

Hľa, ľudská vôľa, ktorú rešpektuje aj Boh...

Buďme však bdelí, presne tak, ako sa píše aj vo Svätom Písme na mnohých miestach.

Maruška, ten obrázok je veľmi, veľmi výrečný...
Odoslané 12.5.2014 15:25.