Blogy

« Späť

Pozvánka

Pozvánka

na medzinárodné stretnutie kresťanov Ste srdečne vítaní na Konferencii "MEHR 2014" - VIAC 2014 - viac Krista v našich životoch - Konferencia "Mehr 2014" a Johannes Hartl

Originál

 

 
Heute will ich DICH herzlich zur MEHR 2014 einladen. Für mich persönlich ist die MEHR etwas ganz Besonderes. Zum Einen ist es absolut wunderbar, zu sehen, wie über 3000 Menschen zusammenkommen, die mehr von Jesus wollen: und zwar total viele Katholiken, total viele freikirchliche und evangelische Christen. in EINHEIT. Und die kommen alle nicht, um zu labern, sondern in erster Linie, um Gott zu begegnen. Und für mich ist es auch etwas Besonderes, dort sprechen zu können. Was ich auf der MEHR erzähle, ist für mich meistens die Essenz des letzten Jahres und auch das, von dem ich meine, dass es wichtige Weichenstellungen für die Zukunft sind. Mit etwa 8 Stunden Lehrzeit werde ich auch ziemlich viel Gelegenheit dazu haben
 
 
+
 
Pozvánka
 
Johannes Hartl
 
Dnes chcem TEBA srdečne pozvať na MEHR 2014 (Viac 2014). Pre mňa osobne je mehr niečo úplne mimoriadne. Je absolútne úžasné, vidieť, ako sa zíde viac než 3000 ľudí na stretnutí, ktorí chcú viac od Ježiša: a to je totálne veľa katolíkov, totálne veľa slobodných a evanjelických cirkví, v JEDNOTE. A všetci prídu nie preto, aby kecali, ale v prvej línii, aby stretli Boha. Aj pre mňa je to niečo mimoriadne, smieť tu hovoriť. To, čo rozprávam na "MEHR" je pre mňa najmä prísadou z posledného roka a aj to, o čom myslím, že je dôležité pre nastavenie vážok pre budúcnosť. Počas 8 hodín učení budem mať na to dostatok príležitostí.
 
Prihlásiť sa môžeš tu:
 
Kto je iniciatíva Gebetshaus Augsburg?
 
Je to  iniciatíva mladých kresťanov, vznikla  v roku 2005 vo vnútri charizmatickej obnovy Katolíckej Cirkvi. Hovoria o sebe: "Veríme, že  Boh je absolútne fascinujúci a že je hodný, aby bol chválený deň a noc".
 
 
Poznámka:
 
 
Konferencia MEHR 2014  je určená pre každého.
 
 
Prednášateľ je Johannes Hartl, zakladateľ modlitebnej iniciatívy 24/7 hodín modlitby a Domu modlitby v Augsburgu. je Dr. teológie, otec rodiny už štaroch detičiek, je mužom zapáleným pre Krista a má nám čo povedať práve dnes.
Hudba - Modlitby chvál hrá a spieva hudobná skupina Domu modlitby v Augsburgu a vy smiley
Na konferenciu sú vždy pozvaní hostia, GABRIELE kUBY, Dr. ARNE ELSEN, Spev pod  vedením Veroniky Lohner a.i.
 
Vstupenky:
 
Dospelí: 90 euro
Mladí pod 18: 50 euro
Študenti: 70 euro
Deti: 25 euro 1+2, ďalšie bez poplatku, deti do3 rokov bez poplatku
Večer je vstup zadarmo, ak sa zúčastníte napr. jeden deň, cena vstupenky je počítaná za jeden deň (30 euro).
Nocľah je možný  v hotelových zariadeniach, za prístupnú cenu  alebo je možný v  hromadnej ubytovni  smiley
Vac info + prihlásenie pre záujemcov je na stránke dolu.
 
Konferencia trvá od piatku 3. januára 2014 od 19:30h  do pondelka 6. januára 2014 do 12:30h, pričom môžete prísť aj kedykoľvek neskôr, podľa vašich možností, účasť na jednotlivých blokoch chvál a učení je voliteľná smiley čiže môžete aj skôr odísť, ak sa vám bude dať, lebo isto neodídete!
Zriaďovateľ -
Gebetshaus Augsburg, Nemecko - Dom modlitby Augsburg - poskytuje sluchátka s prekladom, zadarmo, účasť na konferencii je MEZINÁRODNÁ, obedy a občerstvenie sú za dostupné ceny.
 
 
 
Vášnivé, explozívne a plné možností, stretnúť Boha!
 

Ste srdečne vítaní!

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Pár slov k osobnosti mladého muža menom Johannes Hartl. Je to skutočne Boží muž, je obdarený múdrosťou a má dar dávať ju iným, má zmysel pre humor, hoci hovorí aj o vážnych veciach, vášnivo miluje Boha, odovzdal mu svoj život a sám je úžasným darom pre ľudí. Počúvam jeho "učenie" - Lehre - s nadšením, máva každý týždeň vyše hodiny, môžem povedať, že ma veľmi posunulo dopredu v mojom ponímaní Boha, v prístupe k modlitbe ako aj v živote vôbec (prednáška "Ako vydržať v modlitbe dve hodiny" - s nedočkavosťou som počúvala, čo zasa povie o Bohu..., o Slove, o modlitbe, o ľuďoch, o Cirkvi... má aj témy pre manželstvo, pre mladých vôbec, o apokalypse, o viere, o obraze Boha Otca... a mnohé iné. Je skutočne úžasné počúvať ho. Johannes je muž modlitby... Povedal, že "najväčším a najkrajším povolaním je byť človekom modlitby - modlitebníkom"... založil iniciatívu 24/7 hodín modlitby v týždni - t.j. stále, lebo ON je hodný... hrá na klavír, jeho piesne sú meditácia... Jeho život je nadšenie pre Boha... a pre rodinu, je manželom a otcom už štyroch detičiek. Ďakujem Bohu, že som ho mohla poznať. V 2011 som sa zúčastnila konferencie "MEHR 2011" a neľutujem! Bolo to úžasné stretnutie emoticon Čítam a počúvam jeho prednášky, ktoré sú veľkým bohatstvom pre dušu. posledne som počúvala túto: "Efektívna modlitba" a "Žiť vzťahy ako dieťa kráľa", poviem vám, úžasné... Ak spravím poznámky, dám na blog... ako ukážku.
Odoslané 23.11.2013 0:12.