Blogy

« Späť

Prečo je na svete

Prečo je na svete

hlad, bieda, zloba ľudí, zneužívanie každého druhu?

...lebo MY KRESŤANIA stále ešte NEVIEME UŽIŤ Božiu moc... Nedal  nám ju na ozdobu ale na to, aby sme konali skutky...

Pokiaľ budeme vidieť okolo seba zlo, biedu a zneužívanie, malo by nás to viesť k zamysleniu nad sebou...

Píšem samozrejme o mne ako o prvej z tých mnohých bratov a sestier, ktorí žijú život chvál a vďaky Bohu. Najlepším príkladom je vždy osobný život viery. Práve som písala o ďakovaní a chvále v ťažkosti, ktorá ma postretla. A skoro sa mi ukázalo, že to bolo spôsobené mojou neznalosťou... Nedokázla som, ako už veľakrát, robiť správne...

Nemôžem spôsobiť, aby ma problém, zlo nestretlo. Môžem a musím konať, ak tu je..., ak sa objaví v živote a chce siahnuť na život - u mňa teraz v inom zmysle, ako ťažoba niečoho, čo nemá meno..., neviem, ako a odkiaľ prišlo ale zachvátilo ma úplne... vzalo mi to všetku silu, siahlo mi na život. nevedela som..., ako už veľakrát, čo s tým... Modlila som sa, čítala som Slovo..., zlo zostávalo prítomné... neprosila som správne! Nehľadala som Boha nad tou záležitosťou..., preto sa ukázala silná a brala mi silu... Bolo to veľmi zlé... Nepoužila som dary! Nepozerala som na moc Boha..., pozerala som na moju bezmocnosť... a tá ma takmer pohltila! Nuž pozerám na Boha a hľadám jeho tvár, lebo od neho mi príde pomoc! Nesmiem pozerať na vlastnú bezmocnosť ! Musím upierať zrak na Božiu moc! Musím zvolávať Boha a jeho moc, volať Jeho mocnú ochranu, musím volať Boha do tej veci, aby ma Boh posilnil, oživil, aby ma vyslobodil!

Podobne aj vonku, okolo mňa, ak ide o iných ľudí. Ak vidím zlo, závažné situácie, musím konať. Konať konkrétne to, čo môžem v tom prípade urobiť. Volať Boha  a chváliť jeho moc! Volať ho do tej situácie, k tým ľuďom, aby Boh ukázal svoju moc, aby konal On, aby nám odhalil, ako môžeme konať v jeho mene my...Modlitba, obeta za tú vec, akcia, živá obeta liturgie v spojení s Pánom, musím konať, sám aj v spoločenstve. Zapojiť spoločenstvo, farnosť, tím... Možnosti mne aj nám ukáže Pán. Zaostriť pohľad na Boha, pýtať sa ho, ako a čo možno urobiť. A urobiť to!

Presne tak je to aj vo veľkom, v utrpení života iných ľudí okolo nás, ktorí trpia neprávosť a zlo od iných ľudí, systémov a riadenia "kohosi".

Nuž vec je tá: Máme vieru v Boha, máme Ducha svätého, a všetky jeho dary, jeden tak, iný inak, spolu máme ešte viac. Preto - ak máme dary - máme Boha a jeho dary!  Prečo nekonáme, ako apoštoli v jeho moci? Prečo dary nepoužijeme?!

+

Boh nás miluje a má s nami veľkú trpezlivosť. nevyčíta nič, len čaká, čo urobíme MY.

Obráťme pohľad na Neho. Zvolávajme Božiu moc na túto zem, do okolia, do spoločností, do krajín, skúšaných pôsobením zla...Pýtajme sa Boha, ako môžeme konať v Jeho mene, ako máme užiť moc, ktorú nám dáva, ako môžeme použiť silu jeho darov, ako môžeme bojovať proti zlu, ktoré sa "zdá" mocné, my vieme, že náš Boh je mocný! Ukážme svetu, aký mocný je náš Boh!

+

Modlím sa na ten úmysel... Aby sme pochopili, videli, aby sme konali. Hľadajme, pýtajme si od Boha, ako a čo môžeme - musíme robiť MY.

Prosím Boha, aby nám otvoril "myseľ " pre Božie veci, aby sme si uvedomili, že svet čaká na nás, že Boh čaká na nás, aby cez nás  svojou mocou zničil zlo na tomto svete...

V Bohu je nám daná moc... vezmime ju vo viere a konajme skutky pre záchranu bratov, sestier, a nášho sveta!

+

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Skvelá úvaha! Len toľko, nebojte sa, ak na Vás príde Zlo akoby nevedno odkiaľ. Nehádžte hneď vinu na svoju niekedy "vlažnosť" v aktívnom praktizovaní viery. Každý je ustanovený praktizovať vieru v rôznom stupni - podľa vnútornej aj vonkajšej konštitúcie človeka. Do veľkého pohára sa zmestí veľa vody a do malého zase málo, a neznamená to, že by jeden z nich nebol - plný. Nepriateľ Pána je prefíkaná osoba. Zbožných ľudí obviňuje často z chabej zbožnosti a činorodých kresťanov z nedostatku skutkov, ktoré mohli ešte vykonať. Stáva sa, že keď človek zakúsil Božiu lásku, potom ju prijal a v stotožnení s Pánom žije už dlho čistý Boží život, Boží Neriateľ ho nečakane napadne deštruktívnym pocitom, namiereným proti tomuto človeku. Človek cíti, akoby ho zvnútra niekto demoloval, brakoval, ničil jeho podstatu. V takýchto ťažkých chvíľach je dobré upriamiť svoj pohľad na Pána, držať sa Ho ako sa človek lomcovaný vo víchrici drží kmeňa stromu. Treba to vydržať, nechať prejsť nájazd Božieho Nepriateľa, a otras z neho obetovať za ľudí, ktorí to najviac potrebujú. Pretože Boží Nepriateľ napáda najmä takého človeka, ktorý je Bohu už blízo a veci so svetom má vysporiadané. Preto svoju zlosť orientuje Zlý voči samotnému subjektu, lebo keby napadol niečo mimo neho (z okolitého sveta), nepochodil by, keďže Boží človek je s okolitým svetom zmierený, oslobodený od neho a nachádza sa blízo Božieho srdca, ktoré mu je najdrahšie. Nech Vám Pán žehná a mocne Vás pri sebe drží v každom čase emoticon
Odoslané 2.8.2013 16:54.
Odoslané 2.8.2013 19:03 ako reakcia na Mgr. Mira Bakerová.