Blogy

« Späť

Taká obyčajná nedeľa

Taká obyčajná nedeľa

Jedna z mnohých, kedy som po nočnej službe bojovala so svojim "nižším ja" ako ho nazývajú psychológovia alebo so svojim "somárikom" ako ho nazval braček sv. František :o)

Kedy najlepšie ísť na sv. omšu? Najlepšie je ísť hneď, aby som sa nedostala do pokušenia odďaľovať na stále neskorší termín, lebo čas letí prirýchlo a únava tela môže ma premôcť... Mám už za sebou najrôznejšie kombinácie a výmysly, ako premôcť "lenivého sluhu" v mojom tele, tentokrát riešenie urobil On. A nie hocijaké! Parádne a daroval mi úžasný deň! Toto bola nedeľa, akú som ešte nezažila! Nedeľa s prítomným Ježišom... Fyzicky som nevidela nič iné, ako súčasti obradu, ale ich vnímanie bolo iné... tak reálne a živé, hoci bez obrazov, ktoré mali mnohí verní svätí ako videnia. To však nie je dôležité, lebo môžeme skutočne prežiť "naplno" tieto tajomstvá vo svojom srdci, ktoré je stánkom, Božím chrámom... je to miesto, kde býva Boh...

+

Povedala som si v mysli: "Skúsim to teraz naopak"! Väčšinou mi mysľou behali myšlienky, ktoré ma poriadne znechutili a dokonca som sa dostala do stresu a teraz som skúsila iné... Začala som sa tešiť na stretnutie s Ježišom... Myslela som na to, aké je úžasné, mať takého Otca v nebi, ktorý je stále so mnou a ktorý mi vo všetkom pomáha a aké je nádherné a vzácne, smieť poznávať, stretať a navštevovať Ježiša, byť prítomná, keď prichádza pri premenení na svet, k nám, ku mne... na oltár... Myšlienky sa sypali, predstavila som si, ako sa nebo spája so zemou - to je skutočnosť, ktorú nevidíme! Mnohí svätí o tom hovorili... A skutočne, začala vo mne rásť radosť a túžba po stretnutí, po svätej omši... Potom som si ešte pomyslela na jeden flaschmob (spontánne stretnutie ľudí) s témou "objatie" a zatúžila som skutočne objať Ježiša, ktorý dnes nie je milovaný, hoci nás tak veľmi miluje... Chcete vedieť výsledok? Tu je.

Boh naplnil moje srdce radosťou až po okraj, nestíhala som sa čudovať, ako rýchlo som sa vypratala do kostola! A objatie Ježiša? To som cítila v celej bytosti! Je to pocit, ako keď stretnete človeka, ktorý vás miluje a ktorého vy milujete... a dostanete od neho objatie. Ježiš je mimoriadny človek-je Boh a je štedrý darca, stačí akýkoľvek prejav úprimnej odovzdanosti a predbehne nás svojou nehou a zasype nás láskou, akú sme ešte nezažili! Akokoľvek som bola po službe unavená, ani som nepomyslela na službu, lebo som bola úplne ponorená do "prípravy" na sv. omšu a bola som plná radosti, že na ňu smiem ísť... Výsada Božieho dieťaťa a ja tam chcem byť a s radosťou a vďakou chcem očakávať príchod Boha na svet, na oltár..., kedy sa zasa raz spojí nebo so zemou a ja smiem byť pri tom! Bola som účastná tohoto zázraku a bola som prítomná za seba a za bratov a sestry, ktorí ešte nenašli Boha..., niesla som so sebou chorých a trpiacich, ktorí nedokážu Bohu priniesť svoje choroby y súženia... Ďakujem Bohu bez prestania... za túto výsadu, za ľudí, za jeho dary a milosti, ktorých je plný svet, lebo dáva ich každému človeku s nádejou, že aj on zatúži po svojom Bohu a po jeho láske, ktorá je mocnejšia než smrť a každé trápenie a je bez konca.

Amen.

+


Ešte dodám, že takú sv. omšu môže prežiť každý z nás.  My všetci sme vyvolení Boží miláčkovia, ktorí si to neuvedomujeme a azda vôbec nevieme, ako žiť tú skutočnosť, že Ježiš ako osoba je živý a prítomný tu a teraz nevieme to "peložiť" do skutočného denného života.... Vôbec nie je ľahké to pochopiť. Mne v tom pomáha čítanie Slova Božieho a aj filmy, ktoré odporúčam aj vám - teraz to bol film Evanjelium podľa Jána... Pozerala som ho na youtube na tablete smileyDám vám naň odkaz, je veľmi dobrý a človek dostane osobu ježiša do svojho duchovného pohľadu naživo, to môže byť pomôckou... Nikdy by som neverila, že budem pozerať tieto filmy s takou túžbou... Všetko je milosť, viem, že aj to je milosť... Nemám nič, čo by som nebola dostala. Možno niečo z toho pomôže aj vám žiť denný život so skutočným Ježišom... a s Duchom svätým, ktorý všetko toto v ľuďoch pôsobí. Nech vás všetkých žehná náš Pán!

+

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Maruška, konečne Ťa čítam! emoticon
A nádherné...tak, ako vždy emoticon
Teším sa s Tebou zo stretnutia so živým Bohom...Aleluja!
Odoslané 20.1.2014 21:00.
Vďaka, Evička, nedá sa to opísať... Uvedomujem si jeho vedenie... aj to, že mám aj chcem verne nasledovať najdrahšieho Ježiša emoticon Po nočných som sv. omšu prežívala dosť ako splnenie "povinnosti"... mala som pre to výčitky svedomia, lebo to nie je cieľom... to nie je láska k Bohu...Teraz mi On ukázal spôsob, ako môžem v budúcnosti vykonať moju účasť na tej najdrahšej obete... a čo nám na nej chce Boh darovať pre mňa a pre všetkých ľudí...Ďakujem za to veľmi...
Odoslané 20.1.2014 21:42 ako reakcia na Eva Vráblová.