Deň Rómov v Čičave

Mladí mladým v Čičave

Mladí mladým s Gloriou Gray