Činnosť PCR

Kontakt

Pastoračné centrum Rómov Čičava

Čičava 74
093 01 Vranov nad Topľou

Martin Mekel
riaditeľ PCR Čičava

0915 951 081 martin.mekel@gmail.com

Na číslo účtu 0562920212/0900
môžete vkladať:
- desiatky členov SpAP
- dary na aktivity PCR