Aktivity dobrovoľníckej školy dievčat sme realizovali v programe Nadácie detí Slovenska: Hodina deťom.
S
právy z akcií pozri TU a TU.

Novinky

Výberové konanie na post riaditeľa S CVČ v Čičave ku mesiacu júl si môžete pozrieť TU.

Výberové konanie na post riaditeľa S CVČ v Čičave ku mesiacu august si môžete pozrieť TU.

Vitajte! Na tejto stránke môžete nájsť informácie o:

Pastoračné centrum Rómov (PCR) - centrum gréckokatolíckeho arcibiskupstva, ktoré zastrešuje formačnú a misijnú službu v rómskych komunitách najmä vranovského okresu (víziu viď vyššie a piliere služby TU)

Súkromné centrum voľného času (S CVČ) - školské zariadenie zaradené MK SR do siete škôl, zriadené občianskym združením Horúci tím (v šk. roku 2010/2011 má 408 žiakov v 31 krúžkoch)

Horúci tím (HT) - občianske združenie (zriadené MV SR), ktoré organizuje aktivity v rómskych komunitách vranovského okresu (v roku 2010 získalo ocenenie "Gypsy Spirit" od medzinárodnej poroty v kategórii "Mimoškolské vzdelávacie aktivity")

Slovenský skauting (SLSK) - 133. zbor Čičva Čičava organizuje voľnočasové aktivity najmä pre rómsykch chlapcov (jediný fungujúci rómsky skautský zbor)

Spoločenstvo apoštola Pavla (SpAP) - kresťanské spoločenstvo, ktorého členmi sú dospelí a mladí Rómovia (momentálne zahŕňa 15 malých spoločenstiev)