Contact

Drahí priatelia,
Pre viac informácii o tejto komunine, nás môžete kontaktovať e-mailom na 

slaskoukcloveku@centrum.sk