Blogy

« Späť

Egypt: Najvyšší imán požaduje trest smrti pre konvertitov

Egypt: Najvyšší imán požaduje trest smrti pre konvertitov

24.6.2016

Vylučuje  islam slobodu náboženstva?

Nie náhodou sa jasne vyjadril vedúci imán egyptskej univerzity Al-Azhar s menom Ahmed el-Tayyib v priebehu moslimského mesiaca pôstu v egyptskej televízii: „Kto opustil islam, zaslúži si trest smrti.“ Výpovede duchovného tak zväčšujú tlak na tisíce bývalých moslimov, ktorí sa stali kresťanmi.

Egyptská univerzita Al-Azhar sa hodnotí ako vedúca inštitúcia sunnitského islamu, ku ktorému patri skoro 90 % moslimov. Takéto vážne vyjadrenia použil El-Tayyib dňa 16 júna v relácii „Dobrý imán“. Vysiela sa v celom arabskom svete denne, aj v arabskej štátnej TV. „ Odpadlík musí byť pod tlakom, aby činil pokánie v určitom čase, inak musí byť zabitý“ povedal. Na oficiálnej web stránke univerzity sú viaceré výpovede k tým, ktorí sa vzďaľujú islamu: „Apostáza vytvára nenávisť voči islamu, je to zámerne namierené proti islamu. Preto je to podľa mňa najvyššia zrada moslimskej spoločnosti a všetkého čo jej je sväté.“

Pitie a jedenie je „aktom anarchie“

Počas ramadánu sa moslimovia zriekajú príjmu potravy, hneď po západe slnka si však doprajú výdatné jedlá a oslavy. Nemoslimovia prežívajú v týchto dňoch napäté chvíle. Jeden egyptský kresťan opisuje: „Počas tohto obdobia je islam zvlášť viditeľný a každodenný. Moslimovia všade čítajú korán, často aj nahlas. Keď si nemoslim dá jedlo v prítomnosti moslimov, rýchto prichádza ku konfliktom. Hneď pred začiatkom tohto ramadánu prehlásil úrad pre islamské právo v Egypte, že počas ramadánu jesť a piť na verejnosti nemožno rátať k osobným právam slobody, jedná sa tu viac o akt anarchie, ktorý uráža posvätnosť islamu“

Prečo sa napriek tomu teší kresťan na ramadán, vysvetlil takto: „ Niektorí kresťania a spoločenstvá pripravujú pre moslimov dobré jedlá a ponúkajú ich zadarmo. Máme často vďačné odpovede od moslimov, ktorí v tom vidia skutočnú lásku. Dokonca o tom informujú aj niektoré noviny. Keď ukazujem Božiu lásku, otvárajú sa nám dvere a môžeme sa s ľuďmi viac o Ňom rozprávať. Mnohí kresťania sa tiež postia v tomto čase, aby moslimovia našli Pána.“

Zdroj: World Watch Monitor, Open Doors

Foto: wikipedia