Blogy

« Späť

ČÍNA: NAPRIEK ŤAŽKOSTIAM, VLASTNÉMU „VYHORENIU“ A MANŽELSKÝM PROBLÉMOM MISIONÁRI VYTRVAJÚ

ČÍNA: NAPRIEK ŤAŽKOSTIAM, VLASTNÉMU „VYHORENIU“ A MANŽELSKÝM PROBLÉMOM MISIONÁRI VYTRVAJÚ

Viac ako 30 rokov svet obdivoval fenomenálne oživenie kresťanstva, ku ktorému došlo v Číne. Nie je pochýb o tom, že tento úžasný rast a vyliatie Božieho Ducha boli umožnené obetou mnohých mučeníkov za vieru. Existuje však aj ďalšia skupina čínskych veriacich, ktorí tiež obetovali veľa. Je to často neviditeľná, ale odvážna skupina veriacich, ktorí zohrali rozhodujúcu úlohu v raste cirkvi - čínski domáci misionári. 

Domáci misionári oslovujú jednu alebo viac z 55 etnických menšín, ktoré tvoria približne 8,5% čínskej populácie. Niektoré z týchto etnických skupín patria do kategórie "nedosiahnuté skupiny ľudí". Tradične sa domáci misionári vysielajú s malou podporou ich domovej cirkvi s očakávaním, že v priebehu jedného alebo dvoch rokov budú kresťania sebestačnými. Sú odvážni, odhodlaní a veľmi presvedčení o Božom povolaní. Zasielajúce domové cirkvi však často nevedia o obrovských jazykových a medzikultúrnych problémoch, izolácii, odmietnutí alebo dokonca prenasledovaní, ktorým čelia domáci misionári od ľudí, ktorým sa snažia slúžiť. Čínski misionári sa často cítia znechutení, ak "neuspejú" na duchovnom poli, radšej sa nikdy nevrátia domov, než čeliť hanbe z neúspechu. 

Pán a pani Cheng sú jedným takým párom. Ich vášeň pre evanjelium a ich láska k študentom z budhistického prostredia bola vždy zmierňovaná neustálym tlakom z možného krachu. Tlak nakoniec vyústil v ich vzťahu. Po rokoch bez prestávky sa Chengovci ocitli duchovne a emocionálne vyhorení a ich manželský vzťah ochladol. Sotva komunikovali navzájom. Je to bežný príbeh, ktorý sa často nerozoberá na verejnosti: veľa kresťanských manželstiev v Číne trpí kvôli snahe o "výsledky" v službe, často na úkor rodinných vzťahov. 

Príbeh Chengových je jedným z príkladov vytrvalosti v jednom z najťažších misijných polí v Číne. Napriek tomu, že stratili finančnú podporu vysielajúcej cirkvi, ich manželstvo utrpelo a boli fyzicky, emočne a duchovne vyčerpaní, pokračovali v poslušnosti Božiemu povolaniu a uvideli, že ich úsilie bolo odmenené Božou silou a milosťou.

"ZVLÁŠTNY" PÁR

Pán a pani Cheng, čínsky manželský pár z menšiny Han*, ktorí už mnoho rokov oslovujú budhistickú etnickú menšinu na západe Číny, nechali svoju prácu, ktorú nasilu ukončili miestne úrady - práve keď začali vidieť ovocie ich práce. 

Vnímajúc, že sú povolaní slúžiť tejto špecifickej skupine budhistických veriacich, Chengovci vystupovali ako evanjelizátori s podporou a požehnaním svojej domovej cirkvi. Čoskoro však zistili, že „pôda“ bola tvrdá, bolo potrebné ju zmäkčiť a veľmi starostlivo pripraviť predtým, než sa budú môcť vysievať semená evanjelia. Bolo náročné rozvíjať priateľstvo a budovať vzťah s rodinami, ktoré boli tradične obozretné voči svojim susedom. 

Trvalo to nejaký čas, kým rodiny začali vnímať, že Chengovci sú milí a starostliví - dôvera narastala. Chengovci si boli istí, že zmena príde , ale bohužiaľ, ako sa často deje v Číne a napriek ich veľkej obetavosti, ich cirkev, ktorá ich vyslala, sa rozhodla im zastaviť podporu kvôli takzvaným "slabým výsledkom" na duchovnom poli. 

Je pravda, že v tej dobe bolo len málo hmatateľné "ovocie", manželia mali ešte veľa práce.  

Ale oni boli naďalej presvedčení o svojom povolaní. Chengovci sa ďalej namáhali, aj keď stratili podporu. Verili Božej milosti, že uspokojí  ich duchovné potreby a budú mať  finančné zabezpečenie pre prácu. Cítili túžbu poskytnúť vzdelávanie deťom stredných škôl z rodín menšín, ktorí často zápasia v škole kvôli jazykovej bariére, ekonomickým ťažkostiam doma a etnickej izolácii. Preto sa Chengovci rozhodli založiť centrum pre mládež, ktoré by pomohlo takýmto deťom.  

Práca naberá spád

Domov Chengovcov nebol ďaleko od miesta, kde študovali a žili deti etnických menšín, takže akonáhle sa zriadilo centrum aktivít, netrvalo dlho, a domov Chengsovcov sa stal obľúbeným miestom, kde sa začali chodiť. Študenti tak mali pomoc pri štúdiu, mohli relaxovať a vychutnať si rodinnú atmosféru. Chengovci často pomáhali študentom s rôznymi prácami a niekedy im dokonca varili. 

Rodičia týchto detí v dedinke začali oceňovať tento "zvláštny" čínsky pár a dôverovať mu. Niektorí ďalší evanjelizátori tiež navštívili rodičov a dôvera narastala. Vytvárali sa hlboké priateľstvá. Takéto vzťahy boli predtým zriedkavé, ale kto by nebol pohnutý skutočnou láskou Chengovcov k deťom a spôsobom, akým im slúžili a učili ich, aby mohli mať jedného dňa lepšiu životnú úroveň?

Vernosť Bohu sa opäť osvedčila. Keď sa domová cirkev z inej provincie dopočula o práci Chengovcov, rozhodli sa ich podporiť. Boh ich neopustil. S obnovenou podporou ich práca nabrala spád. 

Postupne deti a ich rodičia pochopili, že láska, ktorú tento "zvláštny" pár prináša, pochádza z toho že Chengovci sú nasledovníci Ježiša. Pre mnohých budhistov náboženská zbožnosť neznamená, že musia čítať budhistické knihy. Nasledujú rodinné tradície. Pre nich nie je pridanie ďalšieho "boha" k existujúcemu panteónu /chrámu všetkých bohov/ nevyhnutne zlé. Ale prehlásiť, že Ježiš je jediná cesta k Bohu, jediná večná Pravda a Darca života, je nemysliteľná. Ak im poviete, že Boh ich miluje a chce mať s nimi osobný vzťah, je to pre nich takmer smiešne. 

Avšak bezpodmienečná láska Chengovcov bola nepochybne "mimo tohto sveta" a niečo, čo rodiny predtým nezažili. Nakoniec to rodičov tak oslovilo, že dovoľovali deťom navštíviť centrum mládežníckych aktivít u Chengovcov vždy, keď si to želali. 

"Neposlušnosť voči rodičom zaPRÍČINUJE konflikTy v DOME"

Do polovice roku 2018 sa niekoľko detí stalo kresťanmi a Chengovci ich začali učiť Bibliu. Tiež našli prostriedky na bohoslužby v miestnom dialekte, takže noví dospievajúci veriaci mohli uctievať Ježiša v ich vlastnom jazyku. Čoskoro uverilo ešte viac študentov, ale niektorí bojovali s tlakom rodiny i kultúry, aby sa vrátili k budhizmu. Rodičia oddaní budhizmu stále trvali na tom, aby ich deti uctievali rodinné modly - aj keď vedeli, že ich deti začali nasledovať Ježiša. 

"Niekedy je to naozaj ťažké," povedal mladý veriaci z budhistickej rodiny. "Vieme, že by sme sa nemali klaňať božstvám a my naozaj nechceme, ale neposlúchať našich rodičov by spôsobilo strašné konflikty doma." 

Nedávno sa Open Doors spojili s pánom a pani Chengovou a ďalšou mládežníckou službou, ktorí usporadúvali mládežnícky tábor prispôsobený týmto po viere dychtivým pôvodným budhistickým deťom. Kemp sa konal v odľahlej obci. Zúčastnilo sa ho desiatky študentov - niektorí noví kresťania, niektorí veľmi blízki veriacom a niektorí boli len zvedaví. Ešte pred táborom sa niektoré deti stali kresťanmi v stredisku aktivít a počas priebehu tábora sa ďalší dvaja odovzdali Ježišovi - boli tam pokrstení! 

DOMÁCI MISIONÁRI POTREBUJÚ LÁSKU A PODPORU

Keď Chengovci začali pracovať s teenagermi v budhistickom prostredí a získavať ich pre Krista, čínska vláda spustila novú iniciatívu na obmedzenie kresťanských aktivít, aby zabránili ich vplyvu na deti mladšie ako 18 rokov. Polícia navštívila Chengovcov a nariadila im zastaviť to, čo robia. Vypočúvali ich ohľadom angažovanosti v zahraničí, konkrétne ohľadom niektorých cudzincov, ktorí boli na prázdninových táboroch mládeže. Chengovci jednoducho povedali polícii, že nemajú žiadny kontakt s nikým mimo Číny, takže ich polícia len varovala predtým, ako ich pustila. 

Niektorí noví veriaci z budhistického prostredia školenia o viere absolvovali a odišli, iní zostali v tejto oblasti. Chengovci chceli udržať spôsob štúdia biblie a spoločenstvo, ale stále riešili aj otázku ich duchovného vyhorenia. 

V tomto okamihu vstúpila cirkev s podporou. Zástupcovia cirkvi si uvedomili, že domáci misionári potrebujú lásku a osobnú podporu, ak majú byť medzikultúrne misie trvalé a účinné. Dali Chengovcom jeden rok na oddych, s výnimkou niekoľkých letných a zimných dovolenkových akcií so študentmi.  

Open Doors pracuje v spolupráci s podporujúcou cirkvou, aby pomohla Chengovcom pracovať v manželskom poradenstve a zostavovať si každodenné plány tak, aby služby a spoločný kvalitný čas boli v rovnováhe. Budú sa učiť, ako efektívne komunikovať, počúvať sa navzájom. Cirkev im vyčlenila čas, aby navštívili svojich blízkych a zorganizovali pre nich dovolenku - luxus, ktorý takmer nikdy neponúkali čínski zástupcovia cirkvi alebo pracovníci v duchovnej službe. Chengovci sú na tom lepšie než kedykoľvek predtým a ich manželstvo sa rýchlo zotavuje. 

 

* Čínski Han sú východoázijskou etnickou skupinou, ktorá tvorí približne 92% čínskej populácie. 

Skrátené

Zdroj: Open Doors

Foto: picryl