Blogy

« Späť

Irán: Sny a vízie podnecujúce neslýchaný rast Cirkvi

Irán: Sny a vízie podnecujúce neslýchaný rast Cirkvi

V tejto generácii v Iráne prešlo k viere v Krista viac moslimov než za posledných štrnásť storočí. V Iráne je podľa odhadu počet veriacich 1 až 3 milióny. Toto vyplýva z analýzy od Shadiho Fatehi z teologického centra PARS v Londýne, čo bolo zverejnené v kostole na predmestí Minneapolisu.

V roku 1979 v Iráne prebehla islamská revolúcia. Ayatolláh Chomejní zvrhol iránskeho šacha a Irán sa stal jedinou z teokratických islamských krajín na svete.

Bol to rok, kedy boli presbyteriánski misionári vyhnaní z krajiny po tom, čo tam verne slúžili približne 150 rokov. Boli obvinení z toho, že sú agentmi CIA . Cirkev sa obávala toho, čo sa v tejto krajine stane. "Každý si myslel, že cirkev bude úplne zrušená a že kresťanstvo - malé pozostatky, ktoré ešte existovali - vymrú," povedal Fatehi.

"Pred 40 timi rokmi žilo v Iráne iba 350 kresťanov, ktorí boli pôvodne moslimami . Dnes štatistiky uvádzajú približne 1 000 000 až 3 000 000 žijúcich kresťanov pochádzajúcich z pôvodného moslimského prostredia.

"Deje sa teda niečo veľmi zvláštne a historické. Mnohí sa ma pýtajú, prečo prichádza toľko ľudí k viere. Ako ľudia spoznávajú Dobrú novinu? Existuje veľa spôsobov, ako ľudia spoznávajú Pána –aj prostredníctvom technológie, ktorá  je skvelým nástrojom pri prijímanie evanjelia na miestach, kde predtým nemohlo prísť.

"U moslimov sa často stáva, že spoznávajú Ježiša prostredníctvom snov a vízií," povedal Fatehi.

Sen mladej matky

Fatehi porozprával príbeh o mladej matke, ktorá mala doma 3-ročnú dcéru:

"Telefón zazvoní, matka je rozptýlená -  telefonuje - a zrazu počuje hlasný zvuk, akoby padlo na zem niečo ťažké. Keď zvesí telefón, beží do kuchyne a všimne si, že jej 3-ročná dcéra si zhodila na hlavu veľkú kanvicu s vriacou vodou.

Matka je vystrašená a v absolútnom strachu a šoku volá k Ježišovi Kristovi: "Pomôž mi!" a nevie ani, prečo to hovorí. Toto jej prichádza na um v momente strachu.

Potom schytila dievča ​​do náručia a odniesla ju do nemocnice. Dieťa bolo prijaté na vyšetrenie a uprostred noci mala matka v nemocnici sen.

Vo sne videla mužskú postavu v nemocnici. Muž stál pri posteli dcéry. Postava bola oblečená v bielom - vyžarovala svetlo - takže matka nevedela opísať jeho tvár.

Matka sa ho spýtala:" Kto vás priviedol sem? Nežiadala som nikoho, aby prišiel a pozrel moje dieťa. Prišli ste so sestričkou sem? Kto ste? "

Muž odpovedal :" Zavolala si moje meno - som tu, pretože si volala ku mne v kuchyni. "Povedal  jej, že On je Kristus a že v tomto náročnom čase bude s dieťaťom i matkou.

Keď sa matka prebudila, bola Kristom okúzlená a rozhodla sa, že sa o ňom musí dozvedieť viac. Nakoniec odovzdala  svoj život Kristovi, stala sa kresťankou a neskôr sa stala súčasťou domácej cirkvi.

To je jeden z mnohých príbehov. Je veľmi veľa príbehov ľudí, ktorí videli Krista vo víziách a snoch. Toto sa zdá byť spôsob, akým sa Boh rozhodol dať spoznať ľuďom v tejto časti sveta. A Iránci, keď prichádzajú k viere, sú veľmi ochotní zdieľať Dobrú novinu s ostatnými okolo nich. "

Fatehi porozprával svoj ďalší obľúbený príbeh o matke študenta PARS, ktorý sa stal pred niekoľkými rokmi kresťanom. Jeho rodina bola veľmi rozrušená a rozčúlená, že ich najstarší syn sa stal kresťanom.

"Považovali ho za odpadlíka, neverca a nevedeli čo s ním robiť. Veľmi horlivo chcel svojich rodičov priviesť ku Kristovi - najmä svoju matku, ktorá bola obzvlášť znepokojená konverziou svojho syna. Jeho matka bola negramotná, nevedela čítať, ani písať a bola už dosť stará, a preto sa rozhodol jej ohlasovať Evanjelium takým spôsobom, že jej nahral zvukové kazety a CD Biblie.

"Počas niekoľkých mesiacov matka počúvala tieto pásky a rozhodla sa dať svoj život Kristovi. Bola taká zapálená pre Krista, že chcela urobiť niečo mimoriadneho pre Boha. Niečo, čím by bola súčasťou Božieho poslania. Ako môže negramotná staršia žena urobiť niečo dôležité?

Program vzdelávania v autobuse od staršej ženy

Rozhodla sa požiadať priateľa, aby jej napísal  Blahoslavenstvá z 5. kapitoly Matúša na papier. Počas jej pravidelnej jazdy autobusom si vždy vyberala mladú dievčinu alebo mladého chlapca, aby sedeli vedľa nej,  pričom ich požiadala, aby jej prečítali text.

Požiadala ich, aby to prečítali trochu hlasnejšie, pretože vraj dobre nepočuje. Jej taktika bola v tom aby ľudia - nielen ľudia vedľa nej, ale aj ľudia za ňou a pred ňou - počuli tieto slová. To bola jej služba.

Mnohokrát sa ľudia obrátili k nej a pýtali sa:" Odkiaľ ste to dostali? Takéto krásne posolstvo sme nikdy predtým nepočuli. Kto to povedal? Nemáme to v našich knihách? Kde môžeme nájsť o tom viac informácií? Chceme o tom vedieť viac! "

Samozrejme, rozhovor sa začal a rozvíjal. Takto pritiahla veľa ľudí ku Kristovi a do cirkevného hnutia, do ktorého patrí."

Fatehi vysvetlil, že akonáhle cirkev začne rásť, je tiež prenasledovaná. "Žiť v Iráne a byť kresťan nie je ľahká vec," povedal.

"Mnohí sú vyháňaní z univerzít, vyhadzovaní z práce. Ich deti unášajú, sú nútení opustiť svoju domovskú krajinu a byť v exile v cudzej krajine. Mnohí vodcovia sú zatknutí, vzatí na vypočúvanie, mučení, vrhnutí do väzenia možno na niekoľko týždňov, možno na niekoľko rokov.

V posledných dvoch rokoch boli vynesené rozsudky až na 15 rokov vo väzení, s obvinením, že konajú proti národnej bezpečnosti alebo že spolupracujú so sionistickými špiónmi.

Takže to nie je ľahké. Cirkev trpí. Prechádza obrovským trápením. 

 Fatehi hovorí, že jednou z najväčších potrieb tohto nového a rastúceho hnutia je potreba vodcov. Vedúcich, ktorí vedia viesť cirkev, môžu ju rozvíjať  v učení a zabezpečiť, aby naozaj rástla do hĺbky aj do šírky.

"Ako som už spomenul, mnohí moslimovia prichádzajú k viere v Krista, ale v súčasnosti máme veľké obavy z misijnej oblasti, najmä na juhu. Mnohí moslimovia odchádzajú aj od viery. Rýchlo sa rozhodnú pre  Krista a tiež rýchlo vieru zanechávajú. A to je veľký problém pre všetkých, vrátane mňa, ktorí sú angažovaní v prenasledovanej cirkvi. Potreba vzdelávania vodcov a dostatku teologických zdrojov na to, aby boli založené dobré základy pre cirkev je kľúčová. "

Fatehi citoval Patricka Johnstona vo svojej knihe "Operácia svet", ktorý poznamenal, že Irán sa vyznačuje v súčasnosti najrýchlejším rastom evanjelickej cirkvi vo svete.

"V súčasnosti nemôžeme mať v Iráne žiadny miestny vzdelávací program. Cirkev prešla úplne do podzemia. Takže Cirkev je teraz budovaná z domových spoločenstiev a domácich cirkevných sietí. Neexistujú žiadne oficiálne perzsky hovoriace farnosti, ktoré by mohli pôsobiť v Iráne. Vzniká potreba vzdelávania inými spôsobmi.  V reakcii na túto obrovskú a naliehavú potrebu lídrov a teologickej výchovy pre toto mladé a prosperujúce cirkevné hnutie v Iráne teraz vzniklo teologické centrum PARS (v Londýne)."

Fatehi vysvetlil, že PARS je medzidenominačný tím 30-tich pastorov, poradcov a mentorov. "Mnohí z nás sú dobrovoľníci z evanjelického prostredia. Vznikli sme na jar roku 2010 s cieľom rozvíjať novú generáciu biblicky zakorenených, teologicky informovaných a duchovne vyspelých vedúcich predstaviteľov, aby aj perzský svet oslavoval Boha. "

PARS kombinuje on-line kurzy s formačnými týždennými konferenciami. Študenti pracujú v skupinách od 15 do 25 ľudí v cudzej krajine. "Mentor sa s nimi stretáva raz za dva týždne.  Potom umiestňujeme študentov do oblasti, kde sa vykonáva služba, aby sa na nej aktívne podieľali. Táto kombinácia nám umožňuje vzdelávať vodcov bezpečným spôsobom. "

Fatehi uviedol, že cirkev je naozaj prenasledovaná.  "Je skutočnosťou, že práve teraz mnohí ľudia v Iráne i v iných krajinách sú vo väzenských celách. Mnohí utečenci, ktorí museli opustiť svoju krajinu, nemali na výber. Ich rodiny sú rozbité a traumatizované.  Chcem vás pozvať, aby ste sa modlili s touto prenasledovanou cirkvou a  za tých jednotlivcov, rodiny, komunity, ktoré trpia. Oni zotrvávajú vo viere bez ohľadu na to, aké je to riziko. Prosím, modlite sa za nich. Pre bratov a sestry na Strednom východe to znamená veľa, keď počujú, že ich ďalší bratia a sestry v cirkvi sa za nich modlia, sú kvôli nim na kolenách.

Krátené

Preklad z  God reports

Foto: wikipedia