Blogy

« Späť

AKÉ SÚ VIANOCE NA BLÍZKOM VÝCHODE?

AKÉ SÚ VIANOCE NA BLÍZKOM VÝCHODE?

Na Vianoce vidíme Betlehem - malé, podhorské mesto na Strednom východe - ktoré sa sústreďuje na jednu z najvýznamnejších udalostí v kresťanskom kalendári. Spievame o tom koledy, pripravujeme betlehemy a uvažujeme o ňom ako o mieste veľkého pokoja a požehnania. Aké sú však Vianoce pre veriacich na Blízkom východe 2 000 rokov po Ježišovom narodení?

Nadia * žije v Izraeli, neďaleko samotného Betlehema. „Vianoce sú pre mňa  konfliktné obdobie,“ hovorí - a to z jedného dôvodu. Keďže pochádzala z moslimského prostredia jej komunita ju vylúčila, keď zistili, že sa rozhodla nasledovať Ježiša.

Ako jediná veriaca vo svojej rodine sú pre ňu Vianoce skutočne časom osamelosti. A napriek tomu každý rok je pohostinná. Otvára svoj dom tajným veriacim v okolí, aby oslavovali Vianoce v bezpečí. "Minulý rok bolo v mojom byte 14 ľudí, ktorí oslavovali Vianoce, a zostali cez noc." Doniesli svoje vlastné ozdoby a dokonca aj stromček a priniesli všetko jedlo, ktoré mali radi. Prežili sme spolu skvelý čas! Naozaj mali pocit domova. “

VIANOCE V LÍBYI

V Líbyi sú veci inak. „Vianoce nie sú v Líbyi výnimočný deň,“ hovorí Charley *, terénny pracovník Open Doors, ktorý je v pravidelnom kontakte s izolovanými veriacimi. „Nevidíte tam žiadne vianočné stromčeky; život jednoducho pokračuje ako zvyčajne. V každodennom živote sú veriaci veľmi osamelí, málo sa spolu stretávajú. Na Vianoce je to ešte zreteľnejšie. Veriaci sa tu ani neodvažujú snívať o slávení Vianoc. “

U kresťanov v Líbyi, ktorí sa odvážia kontaktovať s ostatnými veriacimi, napríklad ďalšími členmi rodiny, môže prebehnúť diskrétna vianočná oslava. "Neočakávajte tam však vianočné stromčeky, anjelov a falošný sneh," hovorí Charley, "tajní veriaci však majú na Štedrý deň dobré jedlo, rovnako ako pri narodeninách."

Vianočné oslavy môžu byť na Blízkom východe menej oslavované ako napr. vo Veľkej Británii a Írsku, ale viera veriacich sa tým neznižuje. Majú veľkú túžbu, aby ľudia okolo nich spoznali Ježiša. „Mám víziu, že predtým, ako zomriem, budem svedkom toho, ako k Pánovi príde najmenej jeden milión palestínskych moslimov,“ hovorí Nadia. "Verím tomu a chcela by som to čoskoro vidieť."

Prosím, modlite sa,

  • za Nadiu, ktorá otvára svoj domov pre veriacich tieto Vianoce a pre izolovaných veriacich v Líbyi, aby vnímali, že Ježiš je medzi nimi
  • Za Božiu ochranu a múdrosť pre tajných veriacich, ktorí sa tento rok rozhodnú oslavovať Vianoce
  • Aby všetci kresťania, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru, zažili pokoj a radosť z Kristovho dieťaťa.

* Mená sú z bezpečnostných dôvodov zmenené

Preklad z Open Doors

Foto: pxhere.com