Blogy

« Späť

VÝSLEDOK VAŠEJ PODPORY V ZÁPADNEJ AFRIKE

VÝSLEDOK VAŠEJ PODPORY V ZÁPADNEJ AFRIKE

V posledných rokoch čelia kresťania stále väčšiemu prenasledovaniu v celej západnej Afrike z dôvodu rozširovanie islamského extrémizmu. Krajiny, kde sú útoky zriedkavejšie, trpia pod nadvládou Boko Haram, Fulani militantov a iných.

Ženy sú často obzvlášť postihnuté dlhodobými účinkami takýchto útokov: aj keď nie sú zabité, môžu si veľmi ťažko zarobiť si na živobytie, ak sú vdovy. V západnej Afrike vdova často čelí sociálnemu a hospodárskemu vylúčeniu. Šírenie koronavírusu je ďalšou komplikáciou pre prenasledovaných veriacich v tejto oblasti.

Ďakujem, že ste neopustili svojich bratov a sestry v izolácii. Vaše dary a modlitby majú naďalej významný vplyv na život veriacich v západnej Afrike. Open Doors vedie v regióne programy, ktoré poskytujú kresťanom učeníctvo, ekonomické školenia, školenie vodcov, riešenie traumy a program na prípravu pre prípad prenasledovania. 

Tento príspevok ukazuje niektoré spôsoby, ako Boh využíva vašu finančnú a modlitebnú podporu, aby povzbudil a zabezpečil prenasledovanú rodinu - vrátane volov, plodín a lekárskej pomoci.

DAMARIS Z ČADU: „BOH ODPOVEDAL NA NAŠE MODLITBY“

Damaris žije v juhovýchodnom Čade - časti západnej Afriky, ktorá v posledných rokoch zaznamenala nárast islamského extrémizmu vrátane útokov Boko Haram. Má problém kvôli svojej viere a pretože je žena, snaží sa získať peniaze pre svoju rodinu.

Spolu s priateľmi z kostola sa zúčastnila programu vďaka podporovateľom Open Doors. Damaris to pomohlo pochopiť biblický pohľad na prácu a ekonómiu a potom založila svojpomocnú finančnú skupinu s niekoľkými ďalšími. "Založili sme skupinu, kde sa stretávame a povzbudzujeme jeden druhého," hovorí Damaris. „Počas stretnutí prispievame najmenej 1 000 frankami [približne 1,5 EUR]. Ak niekto potrebuje pomoc, môže si požičať peniaze od skupiny a neskôr ich vrátiť s úrokmi. 

„Teraz vidíme, že došlo k jasnému zlepšeniu, pretože ženy, ktoré založili malé firmy, môžu pomôcť svojim rodinám. Niektoré ženy platia školné svojim deťom a hradia svojim manželom určité výdavky.

„Keď sa stretávame raz mesačne počas poučenia a modlitby, zdieľame si naše modlitebné požiadavky a bremená.  Naša skupina sa mi páči, pretože to nekončí iba schôdzkami. Keď niektorá z nás potrebuje, podporíme ju. Niekedy je to počas pôrodu alebo úmrtia, každá prispieva podľa toho, koľko môže dať. Mám veľkú radosť z toho, že patrím do tejto skupiny,“ hovorí.

Damaris teraz prevádzkuje malú firmu investujúcu do plodín. "Vytvorila som si zisk a kúpila som si voly, takže si nemusíme prenajať iné voly na orbu počas obdobia dažďov," hovorí. „. Môžeme si vydýchnuť. Boh odpovedal na naše modlitby. To všetko sme vďaka nemu dokázali urobiť. Vaše školenie a skupina mi pomohli. V spoločenstve so svojimi sestrami nachádzam radosť, pokoj a lásku. Ďakujeme, že ste nás vyškolili. Nech vám Boh dá dlhý život a odvahu, aby ste aj naďalej robili dobro pre ostatných. “

MAMOUDOU V KAMERUNE: HĽADÁME CESTY AKO ZÍSKAŤ VÄČŠIU ÚRODU

Kamerun sa nachádza v Svetovom zozname prenasledovaných kresťanov v roku 2020 na 48. mieste. Ich prenasledovanie v krajine sa zhoršuje. Projekty zamerané na pomoc kresťanom sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým - a dva z týchto projektov pomáhajú prenasledovaným kresťanom na severe krajiny vytvárať príjmy prostredníctvom sójovej farmy a kukurice. 

 „Povzbudili sme účastníkov malého pilotného projektu, aby začali s niečím, čo je v ich dosahu, a aby spolupracovali s ľuďmi z rôznych denominácií,“ hovorí sociálno-ekonomický programový manažér Open Doors v regióne. „Nejde ani tak o individuálne úspechy, ale o to, aby cirkev spolupracovala, napredovala a bola silná, aby mohla čeliť akémukoľvek protivenstvu alebo lákaniu.“

V prvej sezóne skupina zapojená do projektu kukurice zozbierala 50 vriec, z ktorých časť vysadila pre budúcu sezónu. Dúfajú, že v priebehu piatich rokov získajú 1 000 vriec kukurice.

Mamoudou, koordinátor skupiny, vysvetľuje, ako pokračovali po niektorých počiatočných ťažkostiach: „Sme vďační Bohu, že sme to urobili!  Po zbere dostal každý člen skupiny vrece kukurice, ktorým sme mohli nakŕmiť svoje rodiny. “

A nie je to len produkt. Skupina tiež vidí mikroprojekty ako príležitosť statočne reprezentovať Božie kráľovstvo na zemi. Vedúca skupiny Abba hovorí: „Potrebujeme zmierniť chudobu v našej komunite. Niektorí obchodníci skladujú kukuricu, a keď sa ceny zvyšujú, predávajú ju za nadhodnotené ceny. Nechceme, aby naši ľudia preto trpeli. Túto prax musíme ovplyvniť, pretože sme Božími deťmi a veci by sa mali robiť inak, keď sme spojení. “

DANIEL A FATIMA V NIGERI: KLINIKY AJ PRE OSTATNÝCH ĽUDÍ

Niger tiež minulý rok prešiel do zoznamu 50 sledovaných krajín. Zvyšujúci sa tlak a násilie zo strany džihádistov v sahelskom regióne znamená, že je stále nebezpečnejšie byť kresťanom v tejto krajine. Daniel a Fatima žijú vo svojej dedine už viac ako 40 rokov a vedú spoločenstvo. Nedávno hľadali cestu, ako by mohli uspokojiť zúfalú potrebu po lekároch v komunite s podporou Open Doors .

"Otvorili sme to, pretože som bola svedkom toho, ako ženy trpeli neopatrnosťou nemocničného personálu, keď som pracovala na pôrodnici," hovorí Fatima. "Toto veľmi trápilo Daniela aj mňa, a keď sme o tom hovorili s našim duchovným, vyzval nás, ak chceme ľuďom skutočne pomôcť, aby sme otvorili vlastnú kliniku."

„Z milosti Pána sme mohli s manželkou otvoriť v našej dedine kliniku. Všetko to začalo maličkou jednolôžkovou izbou, “hovorí Daniel. „Do troch mesiacov Pán požehnal našu prácu natoľko, že sme sa museli presťahovať z jedného miesta na druhé. Našu kliniku teraz navštevujú ľudia z našej dediny i susedných dedín, dokonca aj z Nigérie. Veľmi ďakujeme Bohu za Jeho ruky, ktoré pracovali na tomto mieste. “

Daniel a Fatima sú veľmi vďační spoločnosti Open Doors za to, že im rôznymi spôsobmi pomohli pri napredovaní s klinikou, vrátane pôžičiek, ktoré potom zabezpečili príjmy. Kombinácia lekárskej pomoci s ich službou im umožnila požehnať ich komunitu.

„V dedinách je veľa chudobných ľudí, ktorí nemajú prostriedky na to, aby prišli do nemocnice. Nakupujeme lieky, prichádzame k nim domov a liečime ich bezplatne. A to je ďalšia príležitosť osloviť ich evanjeliom a ukázať im Ježišovu lásku, “hovorí Daniel.

Tiež hovoria o Ježišovi s takými, ktorých nemohli doteraz osloviť. „Bol tu jeden moslimský kazateľ, ktorý bol proti nášmu spoločenstvu. Jedného dňa ochorela jeho dcéra. Navštívili rôzne kliniky, ale nikde jej nevedeli pomôcť. Nakoniec ju nechal priviesť k nám. Bola taká slabá, že nemohla chodiť. Zistili sme, že trpí vredmi a že ju dokážeme vyliečiť. Úplne sa zotavila. 

"Nasledujúci deň ma zavolal, aby som mu povedal, ako sa mi podarilo vyliečiť ju." Odpovedal som, že sa spoliehame na moc nášho Pána, pretože On jediný lieči. Z tohto dôvodu sa náš vzťah zlepšil. Cítime, že Evanjelium zasahuje srdcia týchto ľudí a pomáha im uznať Pánovu moc.

„Dúfame, že čoskoro dokážeme túto kliniku zmeniť na nemocnicu. Na tento pokrok sme hrdí - vieme, že je to výsledok vašej modlitby a práce Pána na tejto klinike. To nás skutočne uisťuje, že Pán je s nami. “

Vďaka vašej podpore sa mení život v celej západnej Afrike. V tejto ťažkej dobe naša kresťanská rodina stále potrebuje vašu pomoc v boji proti nebezpečenstvám a izolácii, ktoré prichádzajú s nasledovaním Ježiša. 

Skrátené. Preklad z Open Doors

Foto: Open Doors