Blogy

« Späť

Egypt: Adelove prvé Vianoce s Ježišom

Egypt: Adelove prvé Vianoce s Ježišom

10-ročný Adel mal pocit, že jeho život nemá zmysel – až kým nenatrafil na triedu detskej služby v neďalekom kostole podporovanú miestnymi partnermi Open Doors. Tam spoznal Ježiša! Presvedčte sa ako vaše modlitby a podpora menia život stovkám prenasledovaných detí ako je Adel.

Vyrastal v hlbokej chudobe s otcom alkoholikom, škola pre 10-ročného Adela neprichádzala do úvahy – musel čo najskôr začať pracovať. Jeho práca v miestnej dielni na filtráciu odpadu bola dosť nepríjemná, ale ako obyčajný kresťan bol ešte aj obťažovaný, ponižovaný a platený menej ako jeho spolupracovníci. Napriek tomu, že ho ostatní považovali za kresťana, nevedel nič o viere, pre ktorú trpel.  

"Nenávidel som svoj život," hovorí. „Ešte som toho o Bohu veľa nevedel, takže som nevedel, čo povedať, keď hovorili zlé veci o Ježišovi. Nemal som na to žiadne odpovede. Tiež som sa nemal koho spýtať na odpovede. Hanbil som sa za svoje kresťanstvo.“  

Útočisko v triede detskej služby 

Boh mal však oveľa lepšie plány pre Adela, ktorý našiel nádej, keď vo svojom miestnom kostole objavil triedu detskej služby – tá sa stala útočiskom, kam mohol uniknúť počas prestávky na obed.  

 „Rozhodol som sa chodiť na hodiny čo najviac,“ hovorí. „Vždy som odchádzal hneď po vyučovaní a nikdy som nezostal na stretnutie spoločenstva alebo sa hrať s ostatnými deťmi. Musel som sa vrátiť k svojej práci, aby som ju dokončil." 

Prvá si ho všimla Marta, jedna z vedúcich. "Sedel sám v rohu, zatiaľ čo ostatné deti sa okolo neho hrali," hovorí. „Povedal mi o svojom živote; Cítila som bolesť v tom, čo mi hovoril." Marta začala Adelovi rozprávať, aký je Boh; ako je Boh dobrým otcom, že bol jedinečne stvorený – a o Ježišovi.  

Hoci sa Adelov život v skutočnosti nezmenil, Adel áno. „Poznanie Boha ma robí šťastným,“ hovorí. „Viem, že mám Otca v nebesiach, s ktorým sa môžem vždy porozprávať. To je úžasné."  

Marta pomáhala Adelovi aj s odpoveďami na jeho otázky, čo znamenalo, že mohol reagovať na posmešky svojich spolupracovníkov. Pri jednej príležitosti im vysvetlil, že kresťania neveria v troch bohov, ale že Boh je jeden. „Dokonca som na to použil verše zo Starého zákona,“ hovorí hrdo. 

Adel teraz vie, že jeho život má zmysel 

Marta je nadšená, keď vidí, ako Boh vedie Adela. "Vie, že má poslanie," hovorí. 

Adel je nadšený zo svojej budúcnosti: „Chcem hovoriť s ľuďmi o Bohu. Chcem sa o ňom zdieľať s mnohými ľuďmi."  

Vďaka vašim modlitbám a podpore sú miestni partneri Open Doors odhodlaní kráčať s Adelom a jeho rodinou, keď rastie vo viere – a podporovať detskú službu pre tisíce detí v Egypte ako je on. Vďaka vám to bude prvý rok, čo Adel oslavuje Vianoce naozaj s vedomím, kto je Ježiš a že je hlboko milovaný. 

Mená v tomto článku boli z bezpečnostných dôvodov zmenené. 

Preklad z Open Doors

Foto: Open Doors