Blogy

« Späť

Tu môžete vidieť, ako ste dosiahli zmenu v roku 2021

Tu môžete vidieť, ako ste dosiahli zmenu v roku 2021

Tento rok, napriek bolestiam, ktoré naša prenasledovaná cirkevná rodina často zažíva, vaše modlitby a podpora priniesli nádej, uzdravenie a radosť tisícom prenasledovaných kresťanov – ďakujeme!

Severná Kórea: „Usilovali ste sa pomôcť najslabšej časti Kristovho tela“

Brat Simon* je partnerom Open Doors, ktorý pracuje so severokórejskými veriacimi prostredníctvom sietí v Číne. Možno ste zachytili náš rozhovor s ním. Aktuálne sa podelí o to, ako vaše modlitby a podpora umožňujú pokračovať v tejto životne dôležitej práci – napriek obmedzeniam kvôli Covidu.

 „Naše distribučné projekty, ktoré poskytujú jedlo a lieky pre severokórejských kresťanov, boli veľmi významné pri podpore ich prežitia počas tejto zúfalej situácie, zvýšili sme množstvo, ktoré poskytujeme,“ hovorí. „Hoci zatvorenie hraníc znamenalo, že zo Severnej Kórey mohlo odísť menej ľudí, znamenalo to tiež, že ľudia, ktorí odišli pred pandémiou, sa potom nemohli dostať späť do Severnej Kórey.

„Takto Boh poskytol našim pracovníkom novú príležitosť kontaktovať týchto Severokórejčanov, ktorí uviazli mimo Severnej Kórey, a poskytnúť im prístrešie v našich bezpečných domoch, praktickú podporu a biblické školenia. Aj v takýchto ťažkých časoch nám Boh neprestajne ukazuje svoju vernosť.

„Na všetku oddanosť, obetavosť a vieru mnohých podporovateľov Boh odpovie tridsaťkrát, šesťdesiatkrát aj stokrát ovocím, ktoré dozreje na poli severokórejskej misie. Keďže ste sa všetci snažili pomôcť najslabšej časti Kristovho tela v najťažších časoch, verím, že všetci bratia a sestry na svete budú požehnaní. Ako hovorí Ježiš: 'Výborne, môj dobrý a dôveryhodný služobník!'“

Nádej pre Blízky východ: „Vidíme, ako mládež prekvitá vďaka vašej pomoci“

V Sýrii a Iraku, po viac ako desaťročí konfliktov a prenasledovaní, Centrá nádeje – podporované Open Doors – pomáhajú kresťanom, kostolom a komunitám pri obnove.

Sestra Manal riadi jedno z týchto centier – opisuje vplyv konfliktu na životy ľudí: „Budovy boli zničené a majetok rozkradnutý. Stratou ľudí utrpela aj Cirkev; koľko kresťanov bolo zabitých? Unesených? Deti prišli o otcov a ženy o manželov. Vojna dohnala mládež k odchodu z krajiny; nevidia tu žiadnu budúcnosť; vidia slepú uličku. To ohrozuje budúcnosť cirkvi aj krajiny.“

Vďaka vám existuje nádej pre našu prenasledovanú cirkevnú rodinu na Blízkom východe prostredníctvom týchto centier – ktoré neustále poukazujú na Ježiša ako na najväčšiu nádej. Sestra Manal sa zameriava na výchovu mladých ľudí a dáva im duchovnú podporu. „Pracujeme s mládežou, aby sme im pomohli vidieť budúcnosť tu... Chceme, aby považovali Cirkev za útočisko. Modlíme sa, aby sa táto generácia ukázala ako zdravá, silná, dobre vycvičená a schopná vykonávať službu pre budúce generácie.“

Sestra Manal dodáva: „Prosím, naďalej pomáhajte nám a cirkvi v Sýrii. Vaša podpora je ako vdovský groš. V Sýrii to tak veľmi potrebujeme a veľa pre nás znamená, že na nás myslíte a modlíte sa za nás. Keď vidíme, ako vďaka vašej pomoci mládež prekvitá a rastie, oslavujeme Božie meno a ďakujeme vám.“

Zmeny pre prenasledované ženy: „Ďakujeme vám, milovaní, za pomoc v našom utrpení“

Sarata* z Kamerunu ovdovela po tom, čo jej manžel zomrel na chorobu súvisiacu so stresom v dôsledku neustáleho utrpenia a nepokojov po útokoch Boko Haram v tejto oblasti. Stala sa jedinou živiteľkou svojich šiestich detí a snažila sa obrábať malý pozemok. Je tragické, že niekoľko rokov po smrti svojho manžela prišla Sarata o svoju 16-ročnú dcéru Lydiu pri útoku Boko Haram.

Sarata však nie je sama. Vďaka vašim modlitbám a podpore a jej miestnemu spoločenstvu sa jej dostáva duchovnej starostlivosti a finančnej podpory. Hovorí: „My sme trpeli a vy ste mysleli na nás, ďakujeme vám! Ďakujeme vám, milovaní, za pomoc v našom utrpení... Veľmi pekne vám ďakujeme!

„Z peňazí, ktoré som dostala, som zaplatila deťom školu a prácu na farme. Kúpila som si jedlo a niečo som si aj ušetrila, keby niekto ochorel. Naozaj mi to pomáha. Ďakujem vám, pretože ste nám prišli pomôcť. Ďakujem! Jediné, čo ti naozaj môžem povedať, je ďakujem."

Tajne veriaci: „Vďaka vám môžeme podporovať kresťanov podzemnej cirkvi“

Na celom svete sú tisíce kresťanov z moslimského prostredia, ktorí musia skrývať svoju vieru – odhalenie môže znamenať, že budú odmietnutí, uväznení alebo dokonca zabití. Jeden tajný veriaci hovorí: „Môj život je vždy ohrozený. Stále som sledovaný. Nemôžem ísť do kostola na spoločenstvo, dokonca ani na tajné zhromaždenie domáceho spoločenstva. Stretávam iných kresťanov v úkrytoch... Väčšina z týchto ľudí bola ako ja: tajní veriaci, ktorí sa stretli s Ježišom v snoch a videniach, ale nemali prístup k Božiemu Slovu.“

Tieto situácie sťažujú vyučovanie nových veriacich – ale nie je to nemožné. Vďaka vašim modlitbám a podpore miestni partneri Open Doors oslovujú veriacich prostredníctvom tajných sietí, aby im poskytli to, čo potrebujú. „Vaša organizácia [miestni partneri Open Doors] navštívila mňa a moju rodinu a modlila sa s nami,“ hovorí tajný veriaci. „Ďakujem vám veľmi pekne za pomoc a nepretržité učeníctvo. A práve vďaka vášmu finančnému zabezpečeniu môžem podporovať tajných kresťanov. Najmä tých, ktorí trpia vo väzení. Boh robí v mojej krajine mocné veci, ale... očakávame viac násilia a škody, kým sa veci zlepšia. Prosím, modlite sa za nás. Potrebujeme Božiu silu."

India: „Chválim Boha za túto pomoc“

Násilné prenasledovanie kresťanov v Indii narastá, je podporované protikresťanskou propagandou šírenou hinduistickými extrémistami. Na pastora Darshana* zaútočili extrémisti po tom, čo v susednej dedine rozprával o Ježišovi. On je však odhodlaný pokračovať. „Kristova láska mi nedovoľuje sedieť  potichu,“ hovorí. "Chcem zdieľať Božiu lásku s mnohými."

Vďaka vašim darom a modlitbám dostali Darshan a ďalší misionári v Indii bicykle! To im umožní dostať sa do viacerých vidieckych oblastí, aby podporili kresťanov a povedali ostatným o Ježišovi.

„Chválim Boha za to,“ hovorí Darshan. „Som veľmi šťastný, že som dostal tento bicykel. Odľahčí mi to starosti s cestovaním do blízkych dedín. Som si istý, že keď slúžite ľuďom, Boh nachádza spôsoby, ako povzbudiť a požehnať svojich služobníkov. Ďakujem veľmi pekne za pomoc.”

*mená zmenené z bezpečnostných dôvodov

skrátené

Preklad z Open Doors

Foto: Open Doors