Blogy

« Späť

Ako si vietnamskí kresťania zachovávajú vieru napriek strate svojich domovov a kostolov

Ako si vietnamskí kresťania zachovávajú vieru napriek strate svojich domovov a kostolov

Kresťania vo Vietname nedávno porozprávali miestnym partnerom Open Doors sériu smutných príbehov o ich prenasledovaní. Krajina je na 25. mieste na zozname World Watch List, kresťania často čelia násilnému prenasledovaniu – najmä konvertiti, ktorí patria k etnickým komunitám krajiny, u ktorých sa to vníma akoby zradili svoju tradičnú vieru. V týchto troch príbehoch sa môžete stretnúť s kresťanmi, ktorí majú veľké problémy – a napriek tomu sa rozhodli riskovať a nasledovať Ježiša. Prosím, modlite sa za nich.

Rodina nových veriacich nútená opustiť svoj domov

Keď sa Gia An*, jeho manželka, deti a sestra stali kresťanmi, nechceli zadržiavať svoju radosť. Spievali chválospevy a uctievali Pána vo svojom dome a pozývali ľudí zo svojho kostola, aby sa prišli s nimi modliť. Ich rodina reagovala veľmi nahnevane.

 „Moji rodičia veria, že to, čo robíme, znepokojuje duše mŕtvych ľudí v našom dome, a to prinesie do rodiny kliatbu a nešťastie,“ hovorí Gia An. "Vyhnali nás z ich domu."

Keď sa o situácii dozvedeli členovia ich spoločenstva, chceli rodine pomôcť tým, že im postavia malý domček – nemali však dosť peňazí na jeho dokončenie. Nebola tam strecha, čo v období dažďov vo Vietname takmer znemožňovalo bývanie v nej.

Príbuzní a susedia sa tejto rodine veriacich posmievali a hovorili: „Volajte k svojmu Bohu; Postará sa o vás. Ukážte nám, že váš Boh je lepší ako náš!" Napriek týmto urážkam sa Gia An a jeho rodina rozhodli zostať verní Bohu – a modliť sa za svoju komunitu. „Nevzdáme sa svojej viery; veríme, že Boh sa nám a týmto ľuďom bude naďalej zjavovať,“ hovorí Gia An.

Keď sa miestni partneri Open Doors dopočuli o Gia Anovi a jeho rodine, Boh ich použil, aby odpovedali na modlitby veriacich – prišli a doplnili, čo bolo potrebné na dokončenie ich domu. To je možné len vďaka modlitbám a darom podporovateľov Open Doors. Susedia sa im posmievali – ale Boh urobil presne to, čo hovorili. Postaral sa o nich.

 „Chceme, aby vedeli, že nie sú sami,“ hovorí Athan*, miestny partner Open Doors. „Sme jedna rodina v Kristovi. A tak sme im okrem modlitieb poskytli dostatok financií, aby mohli dokončiť stavbu svojho domu a nakúpiť jedlo na ďalšie tri mesiace.“

Prosím, modlite sa za Gia An a jeho rodinu, aby boli aj naďalej pevní vo viere, a ďakujte Bohu za jeho štedrosť. Miestne spoločenstvo sa modlí, aby mohli prejavovať Božiu lásku celému spoločenstvu – pridajte sa k nim v tejto modlitbe.

Konvertitka odmietnutá jej manželom a rodičmi

Suong* zažila odmietnutie celou svojou rodinou, pretože začala nasledovať Ježiša. Je veriaca z kmeňa, žije v štvrti Vietnamu, kde nie je žiadny kostol, ani žiadna uznávaná kresťanská skupina. Čo je horšie, miestna vláda sa snaží vyhnať všetkých kresťanov z oblasti. Minulý rok boli traja kresťania uväznení pre svoju vieru. Tieto orgány tvrdia, že provincia je „nenáboženskou oblasťou“ a odmietli sa zapojiť do akéhokoľvek dialógu o slobode náboženského vyznania alebo viery.

Suongina rodina súhlasí s úradmi. „Stále na mňa tlačili, aby som odsúdila svoju vieru a podpísala dokument, v ktorom sa uvádza, že som sa svojej viery dobrovoľne vzdala,“ hovorí. "Ignorovala som ich."

Jej manžel spočiatku podporoval jej rozhodnutie, no keď hrozilo, že ho vyhodia z práce, otočil sa k Suong chrbtom.

 „Keď som stála pevne vo svojej viere napriek tlaku, ktorý som zažívala zo všetkých strán, moji svokrovci ma priviedli späť k rodičom v nádeji, že ma presvedčia, aby som odmietla svoju kresťanskú vieru,“ hovorí. „Keď som povedala nie, povedali, že ma vyhodia a už mi nedovolia vrátiť sa domov. Veľmi sa bojím, ale svojej viery sa nevzdám.“

Miestny partner Open Doors dokázal pomôcť Suong, keď ju vyhodili, vrátane podpory pri hľadaní miesta na bývanie a povzbudenia modlitbou aj spoločenstvom.

Nedávno manžel Suong zistil, kde býva, a požiadal o rozvod. „Ak nepovolím, prinúti ma ísť domov a odovzdá polícii,“ hovorí.

Suong zvažuje útek so svojím dieťaťom do inej krajiny. „Veľmi sa bojím. Neviem čo mám robiť. Prečo nám tak komplikujú život ak nasledujeme Ježiša? Ale budem dôverovať v Božie milosrdenstvo a ochranu,“ hovorí. Prosím, modlite sa za Suong, aby spoznala Božiu láskyplnú starostlivosť, aby zostala silná vo svojej viere a našla spoločenstvo s ostatnými veriacimi.

Cirkevné spoločenstvo sa naďalej stretáva a uctieva Boha, napriek tomu, že sa ich úrady snažia zastaviť

Skupina veriacich v dedine v juhovýchodnom Vietname bola nadšená, že má konečne budovu, kde sa môžu stretávať na bohoslužbách. Jeden zo skupiny daroval svoj pozemok cirkvi a oni podali žiadosť o povolenie stavať.

„Cirkev mnohokrát žiadala o povolenie zmeniť prehlásenie regiónu z ryžového poľa na obytnú oblasť, ale miestna vláda neodpovedala áno ani nie,“ hovorí duchovný otec Phong*, ktorý vedie narastajúce spoločenstvo. Nakoniec sa rozhodli začať s výstavbou – ale zasiahla miestna vláda.

"Povedali, že na tomto pozemku staviame nelegálne," hovorí Phong. "Vlastník pozemku dostal pokutu 7 000 000 vietnamských dongov." To je asi 230 britských libier – mesačný plat farmára vo Vietname. "Niektorí miestni dôstojníci tiež prišli skonfiškovať nejaké stroje a násilne sa pokúsili zbúrať budovu."

Dodáva, že nie sú jediní. „Iný domáci zbor čelí rovnakej situácii ako my. Vidíme, že ich úmyslom je obmedziť rast cirkvi.“

Zhromaždenie však nedovolilo, aby im táto komplikácia zabránila v uctievaní Boha. Naďalej sa zhromažďujú pri nedokončenej budove a dôverujú Bohu i do budúcnosti.

„Kdekoľvek slúžime Pánovi, môžeme čeliť ťažkostiam,“ hovorí duchovný Phong. „Opierame sa o Boha a pevne stojíme v službe. Teraz sa zameriavam na budovanie duchovného života pre našich členov. Boh ma vždy utešoval a posielal nám pomocníkov.“

Jedným z týchto pomocníkov je Thien Nhi*, miestny partner Open Doors, ktorý neustále komunikuje s Phongom a poskytuje mu povzbudenie a modlitby. Pripojte sa prosím v modlitbe za toto cirkevné spoločenstvo, aby zostali vytrvalí a verní, aj  za miestne úrady, aby umožnili dokončiť stavbu a oni tak mohli uctievať Pána.

Mená zmenené z bezpečnostných dôvodov

Zdroj a foto: Open Doors