Blogy

« Späť

ČASŤ SPRÁVY O SLEDOVANI NETOLERANCIE A DISKRIMINÁCII KRESŤANOV V EURÓPE, ROK 2019

ČASŤ SPRÁVY O SLEDOVANI NETOLERANCIE A DISKRIMINÁCII KRESŤANOV V EURÓPE, ROK 2019

  Kresťanskí konvertiti, ktorí pôvodne vyznávali islam

Vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv sa uvádza: „Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania; toto právo zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru a slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru vo vyučovaní, praktizovaní, uctievaní a zachovávaní, buď samostatne alebo v spolupráci s ostatnými, či už verejne alebo súkromne.“ V minulosti sme písali o osobitných ťažkostiach, ktorým čelia kresťanskí žiadatelia o azyl v Európe a ktorí utiekli pred prenasledovaním v  moslimských krajinách. Bolo to od obťažovania, šikanovania a fyzického násilia pri ubytovaní utečencov zo strany spoluobčanov až po nespravodlivý prístup prekladateľov a bezpečnostného personálu k nim. Mnohí z týchto konvertitov čelili podobným problémom ako prežívali na miestach odkiaľ utiekli. Nedávno sme spozorovali nový znepokojujúci jav. Vládni úradníci odmietajú žiadosti o azyl pre kresťanských konvertitov z rôznych zle formulovaných dôvodov, ako napríklad neporozumenie charakteru obrátenia, neporozumenie kresťanstvu alebo náboženskej viere všeobecne, z čoho nakoniec prehlasujú, že konverzie nie sú skutočné a nezohľadňujú vážne dôsledky vyhostenia. Pre konvertitov ku kresťanstvu z moslimských krajín, kde je konverzia nezákonná, je spravodlivý prístup k nim v Európe veľmi dôležitý.

 Nasledujúce príklady ilustrujú niektoré prekážky pre kresťanských žiadateľov o azyl vo Švédsku, Spojenom kráľovstve a Nemecku. V niektorých krajinách sa vynaložilo úsilie na zlepšenie tohto procesu, ale problém nespravodlivosti ku kresťanským žiadateľom o azyl naďalej pretrváva. 

Švédsko

Štúdia analyzujúca žiadosti o azyl v rokoch 2015 - 2018 u 619 afganských konvertitov na kresťanstvo poukázala na vážne nedostatky v postupe Švédskej rady pre migráciu. U 68% konvertitov bol zamietnutý azyl z dôvodu, že ich konverzie sa nepovažovali za „skutočné“, napriek tomu, že všetci boli pokrstenými členmi jednou zo 76 cirkví na 64 miestach po celom Švédsku. V správe sa uvádza, že Rada pre migráciu sa zamerala skôr na vedomé odpovede azylantov na otázky a ich intelektuálne schopnosti, ako na dôkazy viery, náboženské praktiky a účasť na cirkevnom živote. Autori správy nazvali proces „úplnou lotériou“. Od uchádzačov, vrátane mnohých negramotných, sa očakávalo, že budú schopní spojiť vedomosti a osobné skúsenosti, budú mať dobré vedomosti o kresťanstve“. Ďalej sa ukázalo že Rada pre migráciu. bagatelizovala obavy konvertitov z toho, čo by sa stalo, keby sa odhalili ich konverzie. Úrady napísali, že neexistuje dôvod predpokladať, že afganské orgány zistia konverzie alebo že v prípade, že by sa konverzie objavili, by existovalo nebezpečenstvo pre konvertitov. Konvertiti z Afganistanu, druhej najnebezpečnejšej krajiny pre kresťanov podľa Open Doors, môžu čeliť smrti pri deportácii, pretože konverzia z islamu na kresťanstvo sa považuje za odpadnutie od pravej viery.

Spojené kráľovstvo

Jedným z príkladov problematického rozhodnutia o azyle bolo zamietnutie žiadosti o azyl v roku 2018 pre iránskeho muža, ktorý prešiel na kresťanstvo, keď zistil, že je „na rozdiel od islamu náboženstvom pokoja“. V zamietnutí ministerstva vnútra boli pasáže s násilnými obrazmi z Biblie, vrátane evanjelia zo sv. Matúša, Zjavenia a Exodu, aby sa poukázalo, že tvrdenie žiadateľa o kresťanstve bolo „nepravdivé“. „Tieto príklady sú v rozpore s vaším tvrdením, že ste konvertovali na kresťanstvo potom, čo ste zistili, že je„ pokojným náboženstvom “na rozdiel od Islamu, ktorý obsahoval prvky násilia a zlosť, “stálo v liste. Ministerstvo vnútra neskôr uviedlo, že list nebol „v súlade s naším politickým prístupom k prípadom náboženského prenasledovania“ a súhlasil s opätovným posúdením žiadosti. 

Pozoruhodne vyhostených bolo aj 12 kresťanských žiadateľov o azyl, a to aj pakistanský kresťan Asher Samson, ktorý sa pokúsil presvedčiť vládu Spojeného kráľovstva, aby mu umožnila zostať v krajine po hrozbe popravy islamskými extrémistami vo svojej domovskej krajine. V januári 2019 bol napriek tomu deportovaný do Pakistanu, kde sa údajne stále skrýva. Odvtedy sa zdá, že britské Ministerstvo vnútra urobilo určité kroky pri náprave systémových problémov týkajúcich sa žiadostí o azyl u konvertitov, vrátane školenia duchovných a vydania nového usmernenia v máji 2019.

Nemecko

Pastor Gottfried Martens, ktorý vo svojom kostole slúži viac ako 1600 ľuďom, z ktorých väčšina sú konvertiti a žiadatelia o azyl z Iránu a Afganistanu, uviedol, že či už je niekomu azyl udelený alebo nie, je to takmer ako „čisto hazardná hra“. Problém, ktorý Martens vidí na správnych súdoch je to, ako sudcovia „overujú“ pravosť konverzie žiadateľa o azyl na kresťanstvo. Niektorí veria výroku pastora pred súdom, či už písomnému alebo ústnemu, zatiaľ čo iní ho ignorujú a zameriavajú sa iba na krátky čas, ktorý strávia so súdom. Podľa Martensa to v plnej miere závisí od sudcu a neexistuje spôsob, ako sa dostatočne dobre pripraviť na súdny proces, ak pre toto neexistuje všeobecné nariadenie. Martin Lessenthin, hovorca predstavenstva Medzinárodnej spoločnosti pre ľudské práva (IGFM) súhlasí s tým, že „vládne agentúry nemôžu konať ako experti “a určiť, či sa bývalý moslim stal„ dôveryhodným “kresťanom. Cirkevný zbor a náboženské spoločenstvo rozhodujú o tom, či je niekto kresťan a či patrí do farnosti. Nemôže existovať „vládne vyšetrovacie konanie pre vieru“. Podľa Spolkového úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) „osoba, ktorá žiada ochranu, nemôže byť vrátená do pôvodnej krajiny, ak repatriácia do krajiny určenia predstavuje porušenie Európskeho dohovoru o ochrane. ľudských práv a základných slobôd (EDĽP) alebo existuje významné a konkrétne nebezpečenstvo pre život, telo človeka alebo jeho slobodu. “Napriek tomu kresťanskí konvertiti boli deportovaní do krajín ako Irán, kde „odpadlíctvo“ môže byť potrestané mučením a smrťou. V októbri 2019 spoločnosť Open Doors Germany dokončila prieskum 6 516 kresťanských konvertitov v Nemecku u 179 zborov z rôznych cirkví v celej krajine. Konštatovala, že stále menej konvertitov dostáva ochranu azylu - zo 67,9% pred 1. júlom 2017 až na 36,3% po tomto dátume. Zistili, že dôvody zamietnutia boli rôzne: neuverenie pravosti obrátenia, nebrali sa do úvahy vážne dôkazy od kňazov, ktorí svedčili v mene kresťanov, neuznávali alebo úmyselne ignorovali osobitnú zraniteľnosť konvertitov voči prenasledovaniu pri deportácii do pôvodnej krajiny. Bývalý vedúci poslaneckého klubu CDU / CSU Volker Kauder vyzval na zákaz deportácie do krajín, v ktorých sú kresťania prenasledovaní. Ľudské právo na náboženskú slobodu je „najdôležitejším ľudským právom všetkých, pretože nie je sloboda, ak v krajine neexistuje náboženská sloboda.“

Zločiny z nenávisti voči kresťanom

Keď sa páchajú zločiny z nenávisti voči jednotlivcom, protikresťanský motív je často celkom jasný – sú vykonané buď slovami, ktoré boli povedané, alebo činmi. Tieto prípady siahajú od hrozieb až po násilie; od hádzania fliaš a kameňov do pokojných demonštrantov po bitie, po vraždy. Tu sú príklady z roku 2018:

Spojené kráľovstvo

Pätnásť cirkevných spoločenstiev dostalo rukou napísané listy, v ktorých sa im vyhrážali útokom s benzínovými bombami a hromadným dobodaním. Jeden rukou napísaný list znel: „Ihneď zastavte všetky vaše bohoslužby! Ak neprestanete, zaútočíme na vás počas nich s benzínom. Ak budete pokračovať za zatvorenými dverami, vaši členovia zhromaždenia budú dobodaní jeden po druhom. Krv je na vašich rukách. (Boli ste varovaní)."

 Švédsko

 Na kresťanského afganského žiadateľa o azyl zaútočili po bohoslužbách v letničnej cirkvi. Obeť už predtým dostala v utečeneckej ubytovni hrozbu smrti kvôli prechodu od islamu na kresťanstvo.

Švajčiarsko

21-ročný afganský muž bol zatknutý v Berne po tom, čo sa vyhrážal, že vyhodí do vzduchu kostol Ducha Svätého neďaleko hlavnej vlakovej stanice. Svedkovia hlásili polícii neobvyklé správanie. Po príchode polícia zistila, že muž má „podozrivé predmety“, ktoré boli neskôr zlikvidované. Kostol bol evakuovaný a oblasť okolo kostola bola celé hodiny uzavretá.

Francúzsko

38-ročný muž bol zatknutý po tom, čo počas omše vtrhol do katedrály Svätého Vincenta de Chalon-sur-Saône a vyhrážal sa, že vyhodí všetko s granátom a ukázal na svoju brašnu. Schytil tiež omšovú knihu a vykrikoval: „Treba čítať Korán!“ V dôsledku 27 predchádzajúcich previnení, vrátane násilných trestných činov súd rozhodol, že Ahmed X bude až do svojho súdneho procesu držaný vo väzení. 

Muž spôsobil paniku v parížskom metre, keď sa vyhrážal cestujúcim nožom a kričal: „Som moslim a zameriavam sa na všetkých katolíkov!“ Polícia zatkla 23-ročného Egypťana a vzala ho do väzby.

Grécko

V polovici noci skupina asi 30 - 40 utečencov zaútočila na dve kresťanské rodiny spolu s ďalším kresťanom potom, ako sa vracali z biblického večera v utečeneckom tábore. Podľa Medzinárodného kresťanského konzulátu „útočníci poliali benzínom miestnosť, kde sa ľudia stretli a vyhrážali sa, že ju zapália. Zbili mužov a dvom ženám a deťom držali nože pri krku, pričom im hovorili: „Toto je moslimský tábor. Musíte odísť. “ Po incidente pomocný pracovník tvrdil, že medzi utečencami by sa mala viac chrániť náboženská menšina, pretože sú „mimoriadne zraniteľní“.

Španielsko

Polícia zatkla dvoch členov extrémne ľavicovej skupiny pre napadnutie skupiny mladých ľudí, pretože „sa im nepáčili tričká, ktoré nosili,“ konkrétne košele Katolíckej univerzity v San Antoniu de Murcia. Obete boli najprv urážané, potom im bolo vyhrážané a nakoniec boli napadnuté. Jedna z obetí bola dobodaná a následkom toho krvácala do očí. 19 a 28-roční páchatelia zo Španielska a Brazílie boli identifikovaní fotografiami a polícia ich už poznala z dôvodu ich členstva v ultra- ľavicových skupinách.

Holandsko

Prokurátori v Haagu uviedli, že sýrsky žiadateľ o azyl Malek F bol obvinený z troch pokusov o vraždu bodnutím. V meste konkrétne hľadal „kresťanských a židovských kuffarov“ (neveriacich). V zachytenom rozhovore s matkou vo väzení povedal, že sú podobní „zvieratám alebo retardovaným ľuďom“ a on že je „Alahovým vojakom“.

Skrátené. Preklad z

https://www.intoleranceagainstchristians.eu/fileadmin/user_upload/publications/files/Report2019_final.pdf

Foto: wiki