Blogy

« Späť

Henan, záznam dennodenného prenasledovania: kríže a náboženské znaky zničené, vydieranie a zákazy

Henan, záznam dennodenného prenasledovania: kríže a náboženské znaky zničené, vydieranie a zákazy

Zdá sa, že násilie voči veriacim nevzniká kvôli zákonom alebo vyhláseniam najvyšších vodcov, ale kvôli horlivým úradníkom strany, ktorí sa obávajú rastu kresťanských komunít. Tu je svedectvo kňaza z Henanu

Zhumadian (AsiaNews) - Kríže ničené a zbúrané; náboženské nápisy zakryté alebo odstránené; vydieranie chudobných rodín pomocou dotácií za podmienky, že zničia posvätné obrazy vo svojich domovoch. Toto sú niektoré príklady citované Fr. Stanislausom, kňazom z Zhumadian (Henan), ktorý odhaľuje nepretržité príbehy dennodenného prenasledovania v Číne. Najdôležitejšou skutočnosťou však je, že toto násilie voči veriacim nie je výsledkom vytvorenia takých zákonov alebo vyhlásení najvyšších vodcov. Fr. Stanislaus dáva prezidentovi Xi Jinpingovi rečnícku otázku: "Je to príkaz, ktorý ste dali osobne? Vyjadruje toto všetko vašu vôľu?". V skutočnosti prenasledovanie, ktorému sú veriaci vystavení, sa javí skôr ako kampaň miestnych úradov a ministerstva náboženských záležitostí.

Faktom zostáva, že tento útlak má svoj dôvod: „Počet veriacich prevýšil počet členov strany, čo môže byť nebezpečné!“

Dnes ráno som išiel do dediny, veriaci mi povedali, že pred dvoma dňami bol kríž kaplnky opäť zbúraný. Bol som skľúčený a nahnevaný, ale našťastie bol kríž veľmi malý a ja som ho mohol znovu ľahko namontovať. Tak som išiel a dal ho späť na svoje miesto. Opäť som im odporučil, aby ma farnosť kontaktovala, ak by sa takéto javy vyskytli znova.

Podobné udalosti, vážne alebo menej závažné, sa postupne dejú po celej krajine. Nepreháňam, keď poviem, že je to dnes už celosvetovo známe. Chcel by som sa pána prezidenta opýtať: „Je to rozkaz, ktorý ste dali osobne? Vyjadruje toto všetko vašu vôľu? “Ľudia si zvykli na to - čo je iracionálne a nelegálne, je namiesto toho pokladané za normálne. Za zdanlivým mierom a prosperitou sa skrýva mučivá tma. Ľudia postupne zabudli čo je  spravodlivosť a rozumnosť, sú spokojní s ich dočasným bohatstvom.

Pred niekoľkými dňami niekto povedal, že Lu Xun  bol vyhodený zo školských učebníc, pretože - podľa oficiálnych vyhlásení - myšlienky obsiahnuté v jeho textoch už nie sú vhodné pre novú éru. Po takmer jednom storočí sú pre čínsku vládu slová Lu Xuna nepríjemné.

Pre „postupný proces eliminácie západných a náboženských prvkov“ zo školských učebníc sa zmenili pôvodné texty klasiky. Existujú dokonca aj univerzity, ktoré odsudzujú klasiku, požadujú cenzurovať náboženstvo a konfiškujú knihy. Tam patria aj diela ako "Gróf Montecristo", "Vzkriesenie", "Paríž Notre-Dame " atď ... Na veľkých obrazovkách umiestnených pred vchodom do základných škôl možno čítať "Žiadne náboženstvo na akademickej pôde". Na červených transparentoch vidíte: „Je prísne zakázané vykonávať nútené konverzie neplnoletých“. Zdá sa, že sme sa vrátili k politike uzavretia sa, ktorá sa zaviedla na konci obdobia Ming; ešte viac sa zdá, že vetry neskorej revolúcie Qing Boxerov opäť fúkajú.

Príkaz miestnej samosprávy je veľmi jasný a nepredstavuje žiadny priestor na vyjednávanie:  kríž treba odstrániť, je viditeľný pri prejazde vysokorýchlostných vlakov! V jednom prípade dokonca aj vyšší predstaviteľ regionálnej samosprávy osobne vydal príkaz na demoláciu! Nedávno bol kríž v inom meste v tom istom regióne odstránený pod rovnakou zámienkou.

Počas stretnutia mi vedúci predstavitelia povedali: z dôvodov proporcionality a bezpečnosti výstavby nesmie byť kríž príliš veľký alebo vysoký. Musíme sa snažiť, aby sme neprekročili desatinu veľkosti hlavnej budovy. To bolo racionálne: plne súhlasím a som ochotný to prijať a dôsledne uplatňovať. Ďalší úradník prehlásil: kríž musí byť inštalovaný čo najviac na stenu, aby nepresahoval hlavnú budovu. Tento bod môžem len prijať.

Ďalšie oficiálne poznámky: Vidíte, všetky kresťanské kríže boli zničené! Úplne nemôžem pochopiť toto uvažovanie: vytvára skutočnosť, že sa niečo stalo, dôvod pre zovšeobecnenie? Ak bol niekde kríž zbúraný, znamená to, že musia byť zničené všetky kríže? Aký zákon jasne stanovuje, že v tejto krajine nemôžu byť kríže? Je potrebné vytvoriť taký národ a prostredie, kde vlajú zástavy v každom rohu ulice?

Moje závery, ale aj zopakovanie toho, čo bolo povedané predtým:

 1. Verše, ktoré majú určité náboženské znenie, musia byť odstránené alebo zakryté, najmä ak obsahujú znak kríža; alebo stačí odstrániť len kríž.  Podľa iného interného dokumentu „Náboženské výroky a každá iná forma evanjelizácie sú zakázané“: z toho chápeme, že verše, plagáty alebo krížiky sú súčasťou evanjelizačného diela, ktoré je nepochybne nezákonné.

2. Rodiny s nízkymi príjmami majú nárok na dotácie za predpokladu, že odstránia posvätné obrazy v ich dome. Keďže celý štát prijal tento štandard, vždy som si myslel, že smernica prišla zhora. Avšak žiadny dokument k tomu neexistuje. Zdá sa, že sa to stalo preto, lebo jedna chudobná rodina pri prijatí dotácie zvolala "vďaka, Pane!" pred úradníkom. Vierohodnosť udalosti nie je dôležitá, a ak by to bola pravda, bolo by to smiešne. Môžeme len povedať, "Chudoba ničí náboženskú slobodu".

 3. Ak sú veriaci, ktorí žijú v blízkosti cesty a križovatky, musia odstrániť všetky náboženské znaky. Dôslednosť, s akou úradníci realizovali túto smernicu, je naozaj obdivuhodná. Navštevujú mnoho rodín, aby presvedčili veriacich a aby ukázali, že nikoho nenútili, ale skôr, že všetci veriaci sa rozhodli odstrániť verše a posvätné obrazy z ich vlastnej slobodnej vôle.

Niektorí poukazujú na to: úradníci vedia, že tí, ktorí veria, budú aj naďalej veriť. Cieľom týchto iniciatív je len zabrániť tým, ktorí by sa chceli prehĺbiť vo viere, ale ešte to neurobili. Inými slovami: nesmieme evanjelizovať, aby sme nerozvíjali komunity. Toto je teraz verejná skutočnosť. Vodcovia povedali: počet veriacich prevýšil počet členov strany, čo môže byť nebezpečné! Je to však naozaj nebezpečné? Ak rastie počet veriacich, spoločnosť sa dostane do chaosu a to  zničí krajinu?

 Po náboženskej slobode budeme zbavení iných slobôd. Preto stále chcem varovať tých, ktorí majú škodoradosť: nemyslite si, že budete ušetrení.  Niektorí hovoria: neprotireč proti vláde. Ale kedy som sa postavil proti vláde? Všetko, čo hľadám, je trochu slobody, a keď som o ňu zbavený,  čo môžem urobiť je to, že volám o pomoc.

Skrátené

Preklad z Asia news

http://asianews.it/news-en/Henan,-chronicles-of-daily-persecution:-crosses-and-religious-signs-destroyed,-blackmail-and-bans-47222.html

Foto: Asia news