Blogy

« Späť

Hľadanie živej vody v čase Vďakyvzdania

Hľadanie živej vody v čase Vďakyvzdania

Gurunath bol odsúdený na doživotie. William, jeden z regionálnych manažérov ICC sa stretol s ním, keď bol dočasne prepustený z väzenia, pretože mu zomieral otec. 
Ak sa stretnete s mužom, ktorého život sa prakticky skončil, čo očakávate? Hnev, zlosť, rezignáciu? 
Keď sa s ním William stretol, bol prekvapený jeho výrazným úsmevom. William si uvedomoval situáciu Gurunatha, v ktorej sa nachádzal, preto sa  spýtal, prečo je taký šťastný. Gurunath mu prezradil  tajný zdroj svojej radosti.

"Bol som z času na čas odvezený z väzenia kvôli môjmu zomierajúcemu otcovi. Mám veľkú radosť, lebo môj pobyt vo väzení navždy zmenil mojich rodičov. Počas týchto posledných dní, keď som bol doma, moji rodičia vyznali svoju vieru v Ježiša. " 
" Vo väzení každý deň uctievame Boha v skupine s druhými a študujeme Bibliu,"  povedal. "Sme tam spolu s mnohými ďalšími mužmi obvinenými z útoku na kresťanov počas nepokojov. Najprv nám odporovali, ale postupne šesť z nich prijalo Evanjelium a obrátili sa na kresťanskú vieru – teraz navštevujú naše každodenné modlitby. " 
" Napriek mojej situácii ďakujem Bohu, že som premenil svoj smútok na tanec. Vrátim sa späť do väzenia a vložím svoju dôveru do Jeho rúk. Verím, že nám Boh pomôže, že všetci siedmi  budeme uznaní za nevinných a prepustení z väzenia. "

Všetko zobraté

Neviem ako vy, ale keď počujem Gurunathov príbeh, cítim sa vinný. Moje srdce, duša a myseľ sú neustále zamerané na to, čo nemám, čo sa môže v budúcnosti skomplikovať a čo mi chýba v živote. Ste na tom podobne? 

Premýšľajte o prenasledovaných ľuďoch. Prenasledovanie vás zbavuje všetkého, či už kúsok po kúsku, alebo hneď. Keď sa to stane, prídete na jasné rázcestie. Môžete buď podľahnúť tlaku prenasledovateľov tým, že sa vzdáte Ježiša, alebo sa zbavíte akejkoľvek nádeje ponúkanej svetom so všetkými jeho falošnými sľubmi bezpečnosti a spokojnosti.

Prenasledovaní ľudia obratí od všetkého, čo majú a a v čo dúfali, prahnú po nádeji a spokojnosti. Zostávajú bez ničoho, len s vodou, ktorá prúdi z trónu Božieho do celého sveta a do ich sŕdc ako zdroj života. 
Potom ma priviedol späť ku dverám chrámu a hľa, voda vytekala pod prahom chrámu. - Ezechiel 47: 1

 "Kto verí vo mňa, ako hovorí Písmo:" Z jeho srdca budú prúdiť prúdy živej vody. "" Toto povedal o Duchu, ktorý mali prijať tí, ktorí uverili v neho. - Ján 7: 38-39
Okolnosti ich nútia piť hlboko z tohto prúdu a obohacujú sa najväčšími bohatstvami: radosťou, pokojom a vyrovnanosťou.


Lepší život
Vidíme to v Písme a vieme, že je to možné dosiahnuť, ale  väčšinu našich dní to nemáme. Naše životné okolnosti nás neustále tlačia opačným smerom. 
Premýšľajme o tom, čo sa práve deje v našej krajine. Napätie medzi mužmi a ženami, tmavými  a bielymi, ľavicou a pravicou... Neustále sme tlačení k nespokojnosti a nenávisti voči druhým. Satan má svoj deň. Vidíme naše rozdelenie, jeho ponuky všade okolo nás. 

Ak nie ste v stálej úzkosti a zmätku, pravdepodobne aj tak máte veľa takých životných skúseností z vašej minulosti, či súčasnosti, ktoré vám spôsobujú strach a nespokojnosť. 

"Sme príliš zviazaní svetom", povedal básnik William Wordsworth tak výrečne. 

" Sme príliš zviazaní svetom, je neskoro

  skoro dostávame a utrácame, zbytočne strácame naše sily ,

  a nadovšetko spievame falošne, ale nám to nevadí.

Prenasledovaní mi ukazujú cestu

Odpoveď ako na to pre mňa a pre vás je rovnaká ako pre prenasledovaných. Musíme opustiť tento svet a každú ním ponúkanú nádej, ktorá môže napĺňať naše srdce a dušu. Musíme sa obrátiť smerom dovnútra a znova objaviť prúd, ktorý prináša život a uzdravenie. 

Táto metafora rieky, ktorá prináša život, sa nesie v celom Písme. Je to Duch Svätý, o ktorom hovoril Ježiš. Každodenne piť z tejto rieky je odpoveďou, žiť so srdcom plným vďakyvzdania. Takže ak môžete, zastavte sa pri tom, čo robíte, a posaďte sa k Bohu. Chváľte Ho za Jeho prítomnosť, ktorá vám prináša život a požiadajte Ho, aby vás naplnil a znovu vám seba viac odhalil.

Svet a satan sa sprisahali, aby vás "očarovali" a zmenili vaše srdce  na chladné, aby odstránili nádej z obzoru. Božia prítomnosť prináša život a uzdravenie a môže obnoviť vaše srdce a myseľ bez ohľadu na vaše životné okolnosti. 

Potom mi anjel ukázal rieku vody života, 
čistú ako krištáľ, vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. 
Listy stromu uprostred slúžili na uzdravenie národov. 

Už nikdy nebude nič prekliate, 
ale trón Boží a Baránka bude v ňom 
a jeho služobníci ho budú uctievať. Uvidia jeho tvár 
a jeho meno budú mať na čele. 
Noci už nebude. 

Nebudú potrebovať žiadne svetlo lampy ani slnka, 
lebo Pán Boh im bude žiariť,
a budú vládnuť na veky vekov. 

Zjavenie 22: 1-5

Ako vám môžem v tento deň venovaný vďake vyjadriť ako som vďačný za vás? Jednoducho táto služba prenasledovaným by nebola možná bez vašej veľkorysosti. 

V západnom svete je prenasledovanie väčšinou skryté pred očami verejnosti. Tlač o tom nehovorí, takže väčšina kresťanov je neinformovaná a spí. Neviem, ako by som sa vám dostatočne poďakoval za to, že chcete zostať informovaní, šírite slovo, modlite sa a podporujete našich prenasledovaných bratov a sestry. 

Ak sa dnes stretávate za stolom so svojou rodinou, môžem vás poprosiť, aby ste do modlitby vložili prenasledovaného brata a sestru?  

skrátené

Zdroj: Jeff King, predseda International Christian Concern

Foto: František Bašo