Blogy

« Späť

India v niektorých štátoch sprísňuje „protikresťanské“ zákony, aby zabránila „zázračným uzdraveniam“ a evanjelizácii

India v niektorých štátoch sprísňuje „protikresťanské“ zákony, aby zabránila „zázračným uzdraveniam“ a evanjelizácii

V rôznych štátoch severovýchodnej Indie miestne úrady zavádzajú zákony, ktoré zakazujú modlitby za uzdravenie a dokonca aj kresťanské symboly v kostoloch a školách. Násilie pokračuje aj v oblastiach Manipur a Assam. Prosím, modlite sa za veriacich v týchto regiónoch – najmä keď sa blížia indické voľby.

Keď sa modlíte za uzdravenie priateľa, pravdepodobne ste sa nikdy nebáli, že vás zatknú. To už neplatí pre kresťanov v severovýchodnom indickom štáte Assam, kde miestna vláda schválila kontroverzný zákon, ktorý ľuďom bráni v uzdravovaní skrz vieru. Previnilci môžu dostať pokutu alebo väzenie.  

Podľa zdroja The Hindu „Návrh zákona obsahuje niekoľko kľúčových častí na obmedzenie neľudských, zlých alebo magických liečebných praktík. V odseku 5 sa splnomocňuje vláda potrestať akýkoľvek čin alebo propagáciu takýchto praktík, V odseku 6 sa to rozširuje na jeden rok odňatia slobody s možnosťou predĺženia až na tri roky alebo pokutu vo výške 50 000 rupií /550 EUR/ alebo oboje. Za opakované trestné činy hrozí obvineným až päť rokov väzenia alebo pokuta 100 000 rupií /1100 EUR/, prípadne oboje.

Premier Assamu hovorí, že chcú „obmedziť evanjelizáciu v Assame“, pričom tento nový krok nazýva „dôležitým míľnikom“. Miestni cirkevní predstavitelia však nesúhlasia a tvrdia, že návrh zákona je zavádzajúci.  

Modlitba je „súcitnou odpoveďou na ľudské utrpenie“ 

„Liečenie je súčasť našej modlitby,“ hovorí predseda kresťanského fóra John Moolachira v Assame. „Máme modlitby za uzdravenie ako každé iné náboženstvo – keď prídu chorí ľudia, modlíme sa za nich; jednotlivo, alebo ich požiadame, aby stáli spolu v skupine. Nevykonávame mágiu, aby sme vyliečili ľudí. Nerozumieme tomu, prečo to vláda robí nezákonným a trestným."  

Assamské kresťanské fórum vo vyhlásení uviedlo: „Uzdravenie v našom kontexte nie je synonymom prozelytizmu. Je to súcitná odpoveď na ľudské utrpenie, bez ohľadu na náboženské vyznanie". Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že modlitba je univerzálna prax naprieč náboženstvami a že indická ústava zaručuje právo praktizovať zvolené náboženstvo.  

Miestny partner Open Doors Anjali Lhing* uvádza: „Tento návrh zákona ohrozil misijných pracovníkov a kresťanskú komunitu a poskytol určitým náboženským skupinám príležitosť vytvoriť falošné obvinenia voči kresťanom a ich inštitúciám. Návrh zákona sa konkrétne zameriava na kresťanskú komunitu v Assame. Za hrozbu sa považuje aj zavedenie zákona proti konverzii po všeobecných voľbách.  

Kresťanské školy dostali ultimátum na odstránenie náboženských symbolov  

Začiatkom februára dostali kresťanské inštitúty, kostoly a školy na severovýchode ultimátum 15 dní na odstránenie kresťanských prvkov. Hinduistická nacionalistická skupina z Assamu zverejnila predpisy požadujúce odstránenie krížov, ako aj obrazov Ježiša a Márie.  

 „Kresťanskí misionári menia školy a vzdelávacie inštitúty na náboženské inštitúty. Nedovolíme to,“ prehlásil pre UCAN Satya Ranjan Borah, prezident hinduistickej nacionalistickej skupiny zodpovednej za toto obvinenie .  

Ak tieto požiadavky nesplnia, školy budú čeliť priamym následkom. Borah spomenul, že tiež chcú, aby kňazi a mníšky slúžiace v kresťanských školách prestali nosiť sutany a dodržiavať náboženské praktiky, ako je modlitba v školských areáloch. Obvinil ich, že propagujú kresťanstvo v školách vystavovaním takýchto kresťanských symbolov.   

Lhing naďalej vyjadruje svoje znepokojenie: „Je skľučujúce vidieť, v akom stave je vzdelávací systém v súčasnosti. Škola nie je náboženské ihrisko. Náboženskí radikáli šafranujú (politický prístup v Indii, ktorý sa snaží implementovať hinduistickú nacionalistickú agendu) osnovy tým, že kritizujú menšinové náboženstvá a uprednostňujú hinduizmus vo vzdelávacom systéme. Myseľ študentov je potom zahmlená a sú smerovaní proti menšinovým náboženstvám. Vo väčšine severovýchodných štátov možno vidieť vlnu náboženskej neznášanlivosti.  

Školy žiadajú políciu o ochranu, pretože náboženskí fanatici ohrozujú inštitúcie.  

Štát Chhattisgarh zavádza prísnejšie tresty za „nútenú konverziu“ 

Ásam nie je jediným štátom, ktorý zasahuje proti kresťanom. V Chhattisgarh v strednej Indii vláda oznámila svoj zámer predložiť nový návrh zákona, ktorý robí z nútenej konverzie neplnoletých osôb, žien a osôb patriacich do kmeňovej komunity zločin, za ktorý možno uložiť pokutu a trest odňatia slobody až na desať rokov.  

Tento návrh zákona zavedie prísnejšie tresty do existujúceho Chhattisgarhovho zákona proti konverzii. Nič z toho však neplatí pre tých, ktorí konvertujú späť na hinduizmus (nazývaný „ghar wapsi“ alebo „návrat domov“). 

Kresťania sú znepokojení navrhovaným zákonom. „Vyvolá to nárast útokov na kresťanov a cirkvi,“ povedal jeden z miestnych partnerov Open Doors. „Zatvoria sa kostoly, ovplyvnia sa sobáše a pohrebné obrady a kresťanské inštitúcie budú veľmi zraniteľné voči útokom a budú viac kontrolované. Duchovní a vodcovia zborov budú vystavení vysokému riziku, že budú uväznení za falošné obvinenia z navádzania ľudí na konvertovanie na kresťanstvo.“ 

„Nedostatok správnych definícií priestupkov v návrhu zákona spôsobuje, že je náchylný na zneužitie,“ dodáva Lisa, hovorkyňa Open Doors. „Chhattisgarh má značnú kmeňovú populáciu a súčasná vláda tiež navrhla vyňať kmene z ich Plánovaného statusu (vyhradeného pre sociálne a ekonomicky najviac znevýhodnené skupiny, ktorý im poskytne prístup k určitým výhodám), ak konvertujú na islam alebo kresťanstvo. Ak by sa tak stalo, kmeňoví ľudia, ktorí konvertovali na kresťanstvo, stratia všetku svoju sociálno-ekonomickú ochranu zaručenú ústavou. Tieto zákony a návrhy využívajú extrémistické skupiny Hindutva, ktoré sú beztrestné, keď napádajú menšiny. 

Hoci kresťania tvoria iba päť percent populácie krajiny, zákony proti konverzii boli zavedené v 12 štátoch, kde boli zneužívané na útoky na náboženské menšiny, ako sú kresťania a moslimovia. Doteraz bolo podľa týchto zákonov odsúdených len niekoľko ľudí. 

Prípad spochybňujúci platnosť zákonov proti konverzii podľa indickej ústavy je v súčasnosti na Najvyššom súde. 

Násilnosti na severovýchode pokračujú  

Popri diskusiách a implementácii týchto nových zákonov pokračujú aj násilné strety v Manipure a Assame.  

13. februára si streľba medzi komunitami Kuki a Meitei v Manipure vyžiadala tri obete na životoch a sedem ľudí bolo zranených. Na hranici obcí Meitei a Kuki boli každý deň hlásené občasné prestrelky. Z troch zabitých osôb boli dvaja identifikovaní ako kresťania a zo siedmich zranených boli štyria tiež veriaci.  

Pri inom incidente dostali Pušky z Assamu, polovojenská sila zodpovedná za udržiavanie zákona a poriadku, rozkaz „strieľať na dohľad“, čo viedlo k viac ako trom mŕtvym a stovkám zranených v ďalších stretoch medzi kmeňmi Kuki a Meitei. 

„Situácia je naďalej napätá a zdá sa, že niet pokoja,“ hovorí Lhing. „Prosím, modlite sa za severovýchodné štáty v Indii – kedysi útočisko pre kresťanov, teraz sú ohrozované neustálymi správami o násilí, útokoch a nežiaducich zákonoch a smerniciach zavádzaných proti kresťanskej komunite. Po nástupe prohinduistickej vlády k moci vo väčšine štátov dochádza k náboženskej neznášanlivosti. Napriek tomu veríme, že uprostred týchto skľučujúcich momentov bude Božie dielo pokračovať, keď sa Kristovo telo bude spoločne modliť.“  

Mená zmenené z bezpečnostných dôvodov 

Preklad z Open Doors

Foto: Give. do