Blogy

« Späť

IRÁN: LIST OD PASTORA BEHNAMA IRANI

IRÁN: LIST OD PASTORA BEHNAMA IRANI

25 November 2014

Som pastor Behnam z Iránu. Som už šesť rokov vo väzení ako obvinený z evanjelizovania a z toho, že vyznávam Krista. Je to veľká pocta, že môžem hovoriť k mojej milovanej rodine v Ježišovi.

Mnohí spoluväzni sa ma pýtajú, prečo tak veľa platím za moju vieru v Ježiša Krista. Prečo sa jednoducho nezrieknem viery a nejdem k svojej žene a deťom? Potom sa pýtam sám seba: čo musel zaplatiť náš Pán, aby ma zachránil, aby ma dostal z kráľovstva tmy do svetla? Smrť Ježiša na kríži, krv Baránka Božieho! Áno, to je veľká cena. Preto som aj ja ochotný uprednostniť väzenie pred prepustením. Rozhodol som sa, že sa budem držať mojej viery v Boha a zostanem vo väzení. Ježiš povedal: Ak milujete váš život viac ako mňa, nie ste ma hodní.

Povzbudzujem vás, aby ste lepšie pochopili hodnotu vašej viery. Dostali sme spasenie zadarmo, ale myslite na to, že to nebolo zadarmo. Boh za to zaplatil. Obetoval svojho  milovaného syna Ježiša Krista. Pamätajte, že je len jedna cesta k Bohu, Ježiš nám ju povedal:

„Ja som cesta, pravda a život. Nikto nepríde k Otcovi, len cezo mňa.“Jn 14:6

Nechajte Ježiša vstúpiť do všetkých častí vášho života a dovoľte mu, aby bol Bohom vášho života. Snažte sa byť ako Boží Syn Ježiš a myslieť i konať ako on.

„Ja som bol ukrižovaný s Kristom a už viac nežijem, ale Kristu žije vo mne. Život, ktorý teraz žijem v tele žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a dal sa za mňa.“ Galanťanom 2:20

Nech Vás Pán žehná

Foto: Open Doors

Zdroj: Open Doors