Blogy

« Späť

Kresťanské spoločenstvo v Indii má zakázané náboženské služby

Kresťanské spoločenstvo v Indii má zakázané náboženské služby

ICC získalo informáciu, že policajní úradníci v indickom štáte Karnataka zakázali komunite kresťanov zhromažďovať sa na bohoslužby do neurčita.

 Úradníci tento protiústavný postup odôvodnili tvrdením, že ani jeden z približne 50 kresťanov nebol od narodenia kresťanom a musel byť donucovaný alebo podvodne prevedený na kresťanstvo. 4. januára 2021 bolo 15 kresťanských rodín v dedine Bannimardatti v okrese Hassan predvolaných na stretnutie s námestníkom policajného dozorcu (DSP) spolu s ďalšími policajnými úradníkmi. Na stretnutí DSP požiadal kresťanov, aby preukázali dôkaz, že sú kresťanmi, a obvinil ich zo získavania vládnych dávok pre kresťanov, aj hinduistov.
DSP potom zakázala kresťanom zhromažďovať sa na bohoslužbách v dedine Bannimardatti. Úradník tento príkaz odôvodnil tvrdením, že žiaden z kresťanov v dedine Bannimardatti nebol pri narodení kresťanom a nepravdivo tvrdil, že oni boli násilne alebo podvodne prevedení na kresťanstvo.
Toto je posledný pokus hinduistických radikálov, ktorí využívajú štátnu políciu na potlačenie kresťanských aktivít ," povedal miestny kresťan pre ICC pod podmienkou anonymity. " Vyskúšali už všetko vrátane sociálnych bojkotov a fyzického bitia." Miestni kresťania však zostali verní aj napriek prenasledovaniu. 

Nariadenie DSP je v príkrom rozpore s právom na náboženskú slobodu, ktoré majú občania Indie podľa článku 25 ústavy. Podľa článku 25 majú indickí občania slobodu vyznávať, praktizovať a propagovať náboženstvo podľa svojho výberu.

Neexistuje žiadna sloboda zhromažďovania sa na bohoslužbách a praktizovania viery podľa nášho výberu ," povedal miestny farár ICC. „ Rozdiely medzi komunitami sa zväčšujú a zákon proti konverzii, ktorý sa snaží prijať vláda štátu Karnataka, ešte zhorší situáciu náboženských menšín. 

Vláda štátu Karnataka, vedená politikmi strany Bharatiya Janata (BJP), sa nedávno zaviazala prijať zákon na reguláciu náboženských konverzií a kriminalizáciu falošných náboženských konverzií. Tri ďalšie štáty vedené BJP, vrátane Madhjapradéša, Assama a Haryany, prijali podobné prísľuby po tom, čo Uttarpradéš, ďalší štát vedený BJP, vyhlásil v novembri 2020 najnovší zákon o konverzii v Indii.

Radikálni hinduistickí nacionalisti využili hrozbu náboženskej konverzie na kresťanstvo ako odôvodnenie prijatia podobných zákonov obmedzujúcich náboženskú slobodu. Podľa týchto nacionalistov sú indickí kresťania obviňovaní z hromadnej zmeny chudobných hinduistov na kresťanstvo podvodnými prostriedkami.

Údaje o vlastnom obyvateľstve Indie však túto konšpiráciu nepotvrdzujú. V roku 1951, v prvom sčítaní ľudu po získaní nezávislosti, tvorili kresťania 2,3% indickej populácie. Podľa sčítania ľudu z roku 2011, podľa najnovších dostupných údajov o sčítaní, tvoria kresťania stále 2,3% populácie.

V štátoch, kde sú v súčasnosti prijaté podobné zákony proti konverzii, vrátane Urísa, Madhjapradéša, Arunáčalpradéšu, Chhattisgarhu, Gudžarátu, Džhárkhandu, Himachalpradešu, Uttrakhandu a Uttarpradeša, sú tieto zákony často zneužívané. Radikálni nacionalisti zneužívajú tieto zákony falošným obviňovaním kresťanov z násilného obracania jednotlivcov na kresťanstvo, aby ospravedlnili obťažovanie a napadnutia ľudí. Miestna polícia často prehliada násilie páchané na kresťanoch v dôsledku falošného obvinenia z násilných konverzií.

V Indii nebol dodnes nikto odsúdený za nútenú konverziu. A to aj napriek skutočnosti, že niektoré z antikonverzných zákonov sú zavedené od roku 1967.

Skrátené

Preklad z International Christian Concern

Foto: pixabay