Blogy

« Späť

Riskovať všetko pre severokórejských utečencov: denník tajnej terénnej pracovníčky

Riskovať všetko pre severokórejských utečencov: denník tajnej terénnej pracovníčky

Rebecca* má jedno z najrizikovejších zamestnaní, aké si možno predstaviť. Prostredníctvom tajných sietí Open Doors v Číne sa stretáva so severokórejskými utečenkyňami. Utiekli zo Severnej Kórey pri hľadaní lepšieho života – skončili však ako súčasť obchodu s ľuďmi. Často sú zanedbávané alebo zneužívané rodinami, v ktorých skončia.

Rebecca im dokáže ponúknuť pastoračnú starostlivosť, trochu peňazí a hlavne dobrú zvesť Evanjelia. Ako týždne plynú, vidí, ako Boh robí úžasnú zmenu v týchto zranených ženách. Jej práca je neuveriteľne riziková – no prináša jej neskutočnú radosť. Toto je jej príbeh.

 

Prvý deň

Dnes som stretla niekoľko nových severokórejských sestier. Tieto ženy žijú vo veľmi biednych podmienkach. Ich život je skutočne ťažký a drsný. Mali by byť vítané ako noví členovia rodiny, ale mnohé z nich nie sú. Namiesto toho sa s nimi zaobchádza len ako s prostriedkom na donosenie detí. Bez legálnych dokladov nemôžu voľne cestovať. Nemôžu robiť, čo chcú. Sú obmedzované.

Boh mi dovoľuje nachádzať tieto sestry. Keď prvýkrát počujú o Slove Božom, smejú sa z toho a reagujú, ako keby to bol nezmysel. Viem, že si idú len po finančné prostriedky, pre malú sumu peňazí, ktorú im môžem dať. Ale ja som už videla Boha robiť veľa premien v minulosti a verím, že to urobí znova.

Je veľmi ťažké naučiť ich Evanjeliové posolstvo, pretože v ich mysliach je zmes myšlienok, ktoré sa naučili v Severnej Kórei a ktoré sú proti Ježišovmu učeniu. Naozaj tomu chcú veriť, ale posolstvá z Biblie boli také odlišné od toho, čo sa doteraz naučili, takže im trvá nejaký čas, kým skutočne prijmú Pravdu. V Severnej Kórei by nájdenie Biblie u človeka znamenalo rozsudok smrti. Viem, aké nebezpečné je – pre nich aj pre mňa – hovoriť o Evanjeliu.  Ale stojí to za to.

Po mesiaci

Musím ísť na vzdialené miesta, aby som sa stretla s týmito sestrami. Žijú ďaleko od môjho bydliska a na novom mieste, ktoré som nepoznala. Cesta je náročná a nebezpečná. 

Viem, že Boh ma chráni. Veľakrát som musela cestovať sama. Zažívala som také neisté chvíle, ale Boh mi po celý čas pripravoval cestu. 

Zakaždým, keď som cestovala za touto prácou, nedošlo ani k jednej nehode alebo incidentu – toto je úžasná Božia milosť! Aj keď cesty z dediny do dediny nie sú bezpečné, môžem naďalej navštevovať sestry na stretnutiach biblického štúdia. To dokazuje, že Boh chráni túto službu.

Po dvoch mesiacoch

Viac spoznávam tieto sestry. Samozrejme, je mi ich ľúto, ale sú také krásne. Sú to Božie deti, to je ich identita a len ľutovať ich nestačí. Boh ich hľadá a chce ich formovať. Keď stále viac a viac počúvajú Bibliu a jej vysvetlenia, berú vážnejšie toto posolstvo. 

Ženy sa so mnou najskôr rozprávali len o svojich problémoch. Nepočúvali ostatných. Žiarlili na to, čo mala druhá, a navzájom sa nenávideli. Mali medzi sebou veľa konfliktov a bitiek. Ale ako čas plynie, sestry sa menia a už sa naučili ako počúvať druhých, ako utešovať a povzbudzovať ostatných. Vidím, že Ježiš sa skutočne dotýka ich sŕdc a učí ich milovať. 

Po troch mesiacoch

Dnes som myslela na sestry, ktoré mi najviac chýbajú. Sestra, ktorá mi naozaj chýba, je ironicky sestra, ku ktorej som bola najviac podozrievavá. Myslím si, že to bola v skutočnosti špiónka.

To je len moja špekulácia, ale správala sa podozrivo a občas o svojej viere klamala. Ale prišla chvíľa a potom už nebola taká uzavretá. Zapájala sa s nami do stretnutí a pomáhala nám s vecami. Pomaly sa začala ukazovať, akou naozaj je. 

Ale zdalo sa, že má zmeny nálady. Niekedy bola odmeraná, niekedy prístupná. Niekedy to vyzeralo, že skutočne verí v Ježiša, ale inokedy nie. 

Zaujímalo by ma, aký má v týchto dňoch vzťah s Bohom. Veľmi mi chýba.

Po šiestich mesiacoch

U severokórejských sestier vidím úžasnú premenu. Počas bohoslužieb v rámci biblickej skupiny sa sestry začali úprimne modliť za svojich manželov a svokrovcov a za ich vykúpenie. Začali prosiť o Božie požehnanie, keď sa modlili za svoje rodiny. Všimli si to aj čínske rodiny. Často hovoria: "Odkedy chodíš do kostola, zmenila si sa."
Keď vidím ich premeny, cítim sa tak šťastná a hrdá na ne. Keď sa dozvedia viac o Ježišovi, Božie Slovo určite mení spôsob života týchto žien.

Tiež sa začali skutočne modliť za svoju vlastnú krajinu. Modlili sa, aby boli v krajine postavené kostoly a aby Severná Kórea prijala Evanjelium Ježiša Krista. Niektoré sestry majú kontakt s tajnými veriacimi v Severnej Kórei a my sme im dokázali pomôcť prostredníctvom tajných sietí v Číne. Dostali sme ich listy a správy, že peniaze prišli bezpečne a že uctievajú Boha. Bola som sa tak šťastná keď som počula túto správu...

Po deviatich mesiacoch

Žasnem, keď pomyslím na to, ako sa sestry zmenili za ten čas, čo ich poznám,. Najprv všetko, čo chceli, bolo len dostávať. Prišli na stretnutia biblického štúdia, aby získali peniaze. Chceli byť podporované. Ale keď počúvali Slovo Božie a spoznávali Božiu lásku, začali pomáhať iným sestrám, utešovali ich a povzbudzovali ich, milovali ich. Vtedy som si pomyslela: "Teraz sa naozaj zmenili." Ďakujem Bohu za takúto premenu.

"Boh má určite vlastné plány pre tvoj život," hovorím im. "Prosím, zapamätaj si toto. Prosím, pamätajte na to, nech ste kdekoľvek, nech robíte čokoľvek. Aj v temnote a keď máte pocit, že ste úplne samé, Ježiš Kristus vás drží za ruku. Prosím, nezabudnite na túto Pravdu."

Modlím sa, aby medzi sestrami bolo hojné ovocie Ducha Svätého, aby najprv uvideli Božiu slávu a poukázali na Jeho slávu tam, kde sú – či už zostanú v Číne, alebo sa vrátia do Severnej Kórey. Modlím sa, aby mohli prejavovať Božiu milosť svojim rodinám, blížnym a ľuďom okolo nich. Modlím sa, aby sestry dokázali prejaviť krásne Božie vlastnosti a lásku práve tam, kde sú. Modlím sa, aby sestry slúžili ako mocné Božie učeníčky.

Rebecca podstupuje mimoriadne riziko, aby sa stretla so severokórejskými utečencami a ukázala im Kristovu lásku. Dokáže to len vtedy, ak priaznivci Open Doors ako vy ju budú podporovať a modliť sa za ňu. Kristovo Telo spoločne premieňa životy odvážnych Severokórejčanov.

Mená zmenené z bezpečnostných dôvodov

Preklad z Open Doors

Foto: rawpixel